Elektrikeren Jeppe fik skæbnesvangert stød på jobbet: "Noget gik i stykker inden i mig"

Henter afspiller ...
Elektriker Jeppe Jaque Frimand var ude for en alvorlig ulykke på job. Alligevel vil Ankestyrelsen ikke give ham erstatning. Foto: Søren Dahl

En strøm-ulykke på jobbet gav elektrikeren Jeppe Jaqué alvorlige nerveskader og gjorde det umuligt for ham at arbejde. I dag er han på førtidspension og kæmper mod Ankestyrelsen for at få en erstatning.

- Da jeg tog fat i det strømstik, døde en del af den gamle Jeppe. Noget gik i stykker inden i mig, som aldrig er blevet helt det samme siden. 

Sådan lyder det fra 29-årige Jeppe Jaque Frimand om den arbejdsulykke, der tvang ham til at droppe jobbet som elektriker, og som er skyld i, at han i dag er på førtidspension. 

Ulykken skete, da han og en kollega en vinterdag i 2013 skulle montere et køkken i en lejlighed i Brøndby, hvor el-installationen viste sig at være lavet ulovligt. 

Den ulovlige installation resulterede i, at Jeppe Jaque Frimand fik en spænding på 400 volt igennem kroppen, da han tog fat i et stik for at hive et kabel ud af væggen. 

- Jeg vidste med det samme, at den var gal. Som elektriker er man vant til at få småstød uden at brokke sig, men det her var noget helt, helt andet, siger Jeppe Jaque Frimand. 

Få dage efter ulykken, der ifølge Jeppe Jaque Frimand svarer til at "sende varmen fra en gloende kogeplade igennem kroppen", begyndte han at blive følelsesløs i den ene side af ansigtet og kroppen. 

Tre måneder senere blev følelsesløsheden erstattet af skarpe, konstante smerter, der til sidst tvang den dengang kun 24-årige elektriker til at sygemelde sig på ubestemt tid. 

I 2016 fik Jeppe Jaque Frimand tilkendt førtidspension, og udsigten til at han nogensinde vender tilbage til arbejdsmarkedet er i dag meget små. 

- Jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville få så store konsekvenser. Jeg er en stædig type, der har aldrig lagt mig syg, så jeg var jo sikker på, at jeg skulle tilbage og arbejde, siger Jeppe Jaque Frimand. 

Fjerner smerte-Jeppe

I dag er Jeppe Jaque Frimand dybt afhængig af medicin for at holde smerterne i ansigtet og kroppen væk, så han kan klare hverdagen som familiefar. 

I flere år spiste han kraftige smertestillende piller som morfin og metadon, men den stærke medicin tog hårdt på hans krop. 

- Jeg tog 15-20 kilo på og sov hele tiden, fordi min krop var så dopet. Jeg blev nødt til at skifte kurs, hvis ikke medicinen skulle ende med at styre mit liv, siger Jeppe Jaquet Frimand. 

Vejen ud af medicinhelvedet kom i form af medicinsk cannabis, som den 29-årige elektriker i dag har skiftet pillerne ud med. 

- Cannabisen fjerner smerte-Jeppe, som mest af alt bare har lyst til at isolere sig i et rum og være alene, siger Jeppe Jaque Frimand. 

- Derfor griner jeg også lidt, når hele verden ser på det som noget farligt. For det er dét, der gør, at min hverdag kan hænge sammen, og at jeg har overskud til at være far for mit barn og være der for min kone, tilføjer han.

Styrelse: Ikke arbejdsskade

Selvom Jeppe Jaque Frimand har fået tilkendt førtidspension, og dermed har kommunens ord på, at hans arbejdsevne er lig nul, kæmper han stadig for at få anerkendt el-ulykken som en arbejdsskade. 

For både Arbejdsmarkedets Erhvervsikring og Ankestyrelsen nægter at anerkende den ulykke, som Jeppe Jaque Frimand var ude for i 2013 som en arbejdsskade. 

Derudover vurderer begge styrelser, at der ikke er sammenhæng mellem ulykken og de smerter og føleforstyrrelser, som i dag har gjort den 29-årige elektriker afhængig af medicin for at klare hverdagen. 

Det på trods af, at Jeppe Jaque Frimands sagsakter viser, at hans problemer med føleforstyrrelser i ansigtet begyndte allerede to dage efter ulykken. 

- Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan Ankestyrelsen kan sige, at ulykken ikke har noget med mine smerter at gøre. De forestiller sig vel ikke, at de her smerter bare er opstået ud af det blå, siger Jeppe Jaque Frimand. 

Tarveligt

Speciallæger fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Dansk Hovedpinecenter og smerteklinikker på landets hospitaler har alle peget på el-ulykken som den mest sandsynlige årsag til Jeppe Jaque Frimands smerter.  

Derfor er han også frustreret over, at Ankestyrelsen har valgt at lægge vægt på en vurdering fra én enkelt lægekonsulent, da de traf deres afgørelse. 

- Jeg synes, det er tarveligt, at man lader en mands ord veje så tungt. Især når der er så mange andre læger med viden om emnet, der siger ham imod, siger Jeppe Jaque Frimand.

I Dansk Elforbund er man også kritisk overfor Ankestyrelsens måde at behandle Jeppe Jaque Frimands sag på. 

- Den pågældende lægekonsulent har tilsyneladende en opfattelse af, at stød ikke giver neurologiske skader og andre senfølger. Vi ser ofte sygdomsbilledet ændre sig væsentligt, efter en elektriker har været udsat for stød i forhold til før ulykken, siger Lene Christiansen, forbundssekretær i Dansk Elforbund til Avisen.dk. 

- Det er ofte de samme symptomer, som går igen hos elektrikere, der har været udsat for el-ulykker. Derfor burde man måske overveje, om én og kun én lægekonsulents opfattelse skal være så afgørende for en række menneskers livssituation, tilføjer hun. 

Svære sager

Anette Kærgaard, overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har i mere end 10 år forsket i konsekvenserne af el-ulykker på jobbet.

Ifølge hende er det svært at vurdere sager som Jeppe Jaque Frimands, fordi der sjældent er ar eller synlige mærker på kroppen, selvom man har været udsat for kraftige stød. 

- Men lige præcis derfor er det vigtigt, at myndighederne lytter til alle relevante parter, når de vurderer sager om senfølger efter elskader. Og det er da et problem, hvis man kun lytter til én sagkyndig, som virker til at have en forudintaget holdning om emnet, siger Anette Kærgaard. 

Avisen.dk har forsøgt at få et interview med Ankestyrelsen om Jeppe Jaque Frimands sag, men styrelsen har ikke ønsket at stille op. 

Lene Conrad, ankechef i Ankestyrelsen, oplyser dog i et mailsvar til Avisen.dk, at styrelsen "foretager en selvstændig vurdering i hver sag".

- Vi er ikke bundet af vurderinger indhentet af sagens parter, men vi inddrager alle relevante oplysninger i de sager, vi behandler, skriver Lene Conrad i mailsvaret. 

Tag det alvorligt 

I dag lever Jeppe Jaque Frimand med sin kone og barn i familiens hus i Nordsjælland, og forsøger at få hverdagen til at hænge sammen trods smerterne. 

Med hjælp fra Dansk Elforbund har han rejst en sag mod Ankestyrelsen, og i slutningen af januar skal en byretsdommer tage stilling til, om Ankestyrelsen skal anerkende Jeppe Jaque Frimands el-ulykke som en arbejdsskade. 

- Jeg vil sådan set bare have Ankestyrelsen til at tage mine skader alvorligt, for det føler jeg virkelig ikke, at de har gjort, siger Jeppe Jaque Frimand. 

- Jeg forstår ikke, at man kan sige til en mand, der kommer alvorligt til skade på job, at han ikke har været ude for en arbejdsskade. Det er simpelthen uden for min fatteevne, siger han. 

Læs hele Ankestyrelsens svar her

Ankestyrelsen oplyser til Avisen.dk, at de som udgangspunkt ikke udtaler sig om konkrete sager. 

I et mailsvar til Avisen.dk oplyser Lene Conrad, ankechef i Ankestyrelsen dog følgende:

- Hvis vi vurderer, det er nødvendigt, kan sagsbehandleren forelægge oplysningerne for en af de speciallæger, Ankestyrelsen har tilknyttet. Vi har tre speciallæger ansat med neurologisk eller neurokirurgisk speciale. Det er som udgangspunkt tilfældigt, hvilken lægekonsulent der får hvilken sag til vurdering. Hvis den lægefaglige vurdering giver anledning til tvivl, vil sagsbehandleren sende sagen til second opinion hos en anden lægekonsulent inden for specialet. Vi forventer, at speciallægen holder sig orienteret om den lægefaglige udvikling på området, og at vedkommende tilkendegiver i sin lægefaglige vurdering, hvis vedkommende af forskellige årsager skulle være i tvivl.

-Det skal slutteligt bemærkes, at i sager om anerkendelse af en ulykke som en arbejdsskade har den tilskadekomne bevisbyrden. Det betyder, at den tilskadekomne skal bevise, at der har været en hændelse, at der er sket en personskade, og at der er årsagssammenhæng mellem hændelse og personskade.