DSB-ansattes krav - se listen her
Juletrafikken er i fare, hvis ikke de ansatte og DSB's ledelse når til enighed. Foto: Mathias Christensen / POLFOTO
Listen med krav er lang, når DSB's ledelse i dag mødes med repræsentanter for de ansatte på værkstederne.

Det er ikke kun kravet om bedre pension, der skal opfyldes, hvis omkring 900 mekanikere, elektrikere, smede og øvrige håndværkere hos DSB Vedligehold skal fortsætte arbejdet.

I dag er der nye forhandlinger mellem ledelsen og repræsentanter fra de ansattes fællesorganisation Jernbanedrift (FOJ).

Og listen med krav er lang.

I en pressemeddelelse fra FOJ opremses hovedkravene til en ny overenskomst.

Problemerne opstod, da de ansatte på fem forskellige DSB-værksteder ved årsskiftet blev lagt over i aktieselskabet DSB Vedligehold - uden at få deres gamle lokalaftaler om løn og pension med.

Det har ført til lange og svære forhandlinger, der endte i sammenbrud for omkring tre uger siden.

Ifølge epn.dk ser listen sådan ud:

FOJ kræver, at hver ansat får pension af sin resultatløn. Det drejer sig om godt 120 kroner om måneden for hver enkelt medarbejder.

De ansatte har mistet deres såkaldte omstillingsvejledning. Det betyder, at de ikke længere tilbydes en periode, hvor de kan omskoles til en ny stilling. Perioden har tidligere været med op til seks måneders løn, og den periode ønsker FOJ fastholdt.

Medarbejdere, der arbejder på skæve tidspunkter, har mistet deres særlige regulering for ubekvem arbejdstid. Den dækker over, at de ikke skal arbejde helt på fuld tid, fordi de arbejder om natten. Hidtil har det været 7,24 timer om året, og den regulering kræver FOJ fastholdt.

Nyansatte medarbejdere mister godt 400 kroner om måneden i et særligt effektiviseringstillæg. Allerede ansatte mister også tillægget, men det lægges ind under deres personlige tillæg i stedet.

Basislønnen for nyansatte er blevet 700 kroner lavere. Nyansatte mister altså 700 kr. om måneden i basisløn. Allerede ansatte får det lagt i personligt tillæg. Det kræver FOJ ændret.

Ifølge FOJ er medarbejderne blevet lovet en plads i bestyrelsen i DSB Vedligehold A/S. Dette er ikke sket endnu, og derfor kræver FOJ en hurtig afklaring.

DSB kræver, at der skal være mulighed for ansættelse af vikarer. Det ønsker FOJ ikke.

Medarbejderne skal kunne flyttes fra forskellige arbejds-adresser efter behov.

Endelig vender FOJ sig mod de varslede fyringsrunder i DSB, men FOJ kan ikke få besked om hvor mange, der er tale om.

Kilde: epn.dk

via Listen To News