Derfor er Johnny for syg til sygedagpenge
Se Faxe Kommunes begrundelse for, hvorfor Johnny er for syg til sygedagpenge og for rask til førtidspension og fleksjob

Dokumentation: Derfor er Johnnys sygedagpenge stoppet

 

1) Derfor kan Johnny Larsen ikke få forlænget sine sygedagpenge i to år, mens kræftbehandlingen foregår:

”Ifølge det oplyste vil Johnny kunne genskabe sin fulde fysiske funktionsevne, men ikke den psykiske, hvorfor sagen (sygedagpengene, red.) ikke kan forlænges.”

Afgørelse Faxe kommune, 16. august


2) Derfor kan Johnny Larsen ikke få forlænget sine sygedagpenge i op til 26 uger, fordi det er uafklaret om han kan få førtidspension eller fleksjob:

"På det foreliggende kan det ikke godtgøres, at du ikke vil kunne klare et job på normale vilkår i fremtiden og skal afklares i forhold til berettigelse til et fleksjob eller pension."

Afgørelse fra Faxe Kommune, 16. august


3) Derfor kan Johnny Larsen ikke få førtidspension:

"Der kan ikke rejses sag om førtidspension, da det ikke kan godtgøres, at arbejdsevnen er nedsat til det utydelige i ethvert erhverv og behandlingsmulighederne udtømte.”

Afgørelse fra Faxe Kommune, 16. august


4) Derfor kan Johnny Larsen ikke få et fleksjob:

”På det foreliggende kan det ikke godtgøres, at du ikke vil kunne klare et job på normale vilkår i fremtiden, da du ikke er færdigbehandlet lægeligt.”

Afgørelse fra Faxe Kommune, 16. august