Minister: Johnny får måske hjælp til næste år
Først skulle retten til sygedagpenge forlænges efter valget, så i 2012 og nu er det også stærkt tvivlsomt Mette Lauth
Mette F. udskyder igen sygedagpenge-hjælp til alvorligt syge

"Johnny Larsens brev har gjort et stort indtryk".

Sådan lyder det fra beskæftigelsesminister Mette Frederiksen efter Avisen.dk har skrevet om Johnny Larsen, som mister sine sygedagpenge samme dag, han skal opereres for kræft, fordi han bliver ramt af sygedagpengeloftet.

”Jeg vil gerne sige til Johnny og alle de andre, at det er uholdbart, at man risikerer at miste sine sygedagpenge, mens man er syg. Derfor er det en del af regeringsgrundlaget. Vi er optaget af, at de syge har nogle ordentlige rammer for deres sygdom og for at blive raske og vende tilbage til arbejdsmarkedet,” siger hun.

Men om dette løfte, når at hjælpe Johnny Larsen i år, det er mere tvivlsomt. Hun har ellers gentagne gange lovet, det blev i 2012, at der blev ændret på de 52 uger, man har ret til sygedagpenge.

Tidsbegrænsningen betyder, at alvorligt syge ofte mister deres indtægt midt i deres behandling.

Men nu er det udvalg, der skulle komme med forslag til en løsning, ikke færdig i sommer som lovet. Men ifølge beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) ”i løbet af efteråret.” Bagefter skal der så først en politisk debat i gang om udvalgets forslag.

Om det er muligt overhovedet at nå det indenfor 2012, som hun lovede, vil ministeren ikke svare på.

”Jeg gør jo, hvad jeg kan og alle kan se, det her er en svær opgave. Vi har et regeringsgrundlag om, at vi ønsker at gøre op med varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Men vi vil gerne gøre det på en klog måde, og det har vist sig at tage længere tid end forventet,” siger Mette Frederiksen.

En ændring af sygedagpengereglerne er da heller ikke at se nogen steder på finansloven for 2013.

Det betyder endnu længere ventetid til mennesker som Johnny Larsen. Mennesker, der mister deres sygedagpenge efter 52 uger, fordi det ikke er muligt at skaffe en klippefast lægelig udtalelse om, hvornår og om, de bliver arbejdsdygtige igen.

Hvad Johnny skal gøre, mens han venter på, at det bliver ændret, kan Mette Frederiksen ikke svare på. Ændringen trækker ud.

”Vi skal heller ikke gøre nogen en bjørnetjeneste ved at lade dem gå for længe i dagpengesystemet. Derfor er det netop vigtigt at finde en klog løsning,” siger Mette Frederiksen.

Johnny Larsen kritiserer, at det ofte er socialrådgivere og HK-udannede, der tager stilling til, om klienterne er syge og kan vælge, om hvilken læge ellers psykolog, de vil lægge vægt på, når de skal afgøre, om en borger er rask eller syg.

”Jeg synes ligesom Johnny, at det er vigtigt, der er en meget tæt sammenhæng mellem den lægefaglige vurdering og det der foregår i sagsbehandlingen,” siger Mette Frederiksen.

Hun mener også her, der er en løsning - på længere sigt. I førtidspensions-reformen er der lavet ”rehabiliteringsteams”, der skal tvinge forskellige myndigheder til at arbejde sammen.

Den tankegang om "at sætte borger før systemet", vil hun gerne senere se i behandlingen af sygedagpenge og kontanthjælp.

"Jeg kan ikke se et system i Danmark, hvor læger tildeler sociale ydelser, men der er behov for ændringer i vores velfærdssystem, så vi sikrer, at dem, der afgør sagerne får et meget, meget præcist billede af den borger, de sidder med,” siger Mette Frederiksen.