Byggevirksomheder mangler ansatte
Det er blandt andre el-installatører, der oplever manglende arbejdskraft. Arkivfoto. Foto: Colourbox/free
En del store virksomheder mangler kvalificeret arbejdskraft i en sådan grad, at det er en produktionsbegrænsning.

Selv om virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen generelt tegner et dystert billede med hensyn til de kommende måneders beskæftigelse, så mangler en del store virksomheder kvalificeret arbejdskraft, skriver Licitationen - Byggeriets Dagblad.

Det fremgår af konjunkturbarometeret for bygge og anlæg fra Danmarks Statistik. Virksomheder, der samlet repræsenterer en tiendedel af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren, melder om mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. Det er mere end en fordobling på et år.

Det er især anlægsentreprenører og el-installatører, der oplever manglende arbejdskraft. Danmarks Statistik vurderer, at det i væsentligt omfang drejer sig om specialiseret arbejdskraft.

Dansk Byggeri oplever ikke generelle flaskehalse i byggeriet - hvilket også lønudviklingen bekræfter.

- Men man bliver nødt til at rette en vis opmærksomhed mod den mangelsituation, som anlægsentreprenører, svarende til 19 procent af beskæftigelsen, oplever, siger cheføkonom Bo Sandberg.

Han vurderer, at det især er ingeniører med særlige kompetencer og i mindre grad arbejdere, der er mangel på.

Det er man enig i hos BAT-kartellet - en samling af fagforbund inden for bygge og anlæg - der ikke mener, at den oplevede arbejdskraftmangel giver anledning til opbremsning af aktiviteten i byggeriet.