Blogindlæg Blogger til forligskreds: Gør op med løndumping og diskrimination af fleksjobbere
Fleksjobreformen betød løndumping af fleksjobbere. Forligskredsen bør indrømme, at det var en forkert og diskriminerende lovgivning, og vise vilje til at gøre op dermed.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

MED FLEKSJOBREFORMEN, som trådte i kraft den 1. januar 2013, blev ansættelsesforholdene for fleksjobberne forringet voldsomt. Der er ikke længere lige muligheder og ligeværdighed på arbejdsmarkedet for borgere med varigt nedsat arbejdsevne, når det kommer til ansættelse, arbejdsvilkår, stillingsskifte, aflønning, pension og værdsættelse.

Det beskrev jeg i en kronik i Altinget i februar måned om fleksjobreformens ændringer af fleksjobbernes løn- og overenskomstforhold.

Min konklusion var, at der foregår bevidst løndumping under den nye ordning, og at alle forligspartierne bag reformen bevidst har lukket øjnene for det og bakker op om den.

Jeg opfordrede samtidig, endnu engang, den nuværende beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), forligskredsen og arbejdsmarkedets parter til at arbejde for en for fleksjobberne mere retfærdig aflønningsmodel, og for at den nye ordning ikke fortsat skal kunne misbruges til regulær løndumping.

Jeg opfordrede herunder til, at fleksjobberne skal beskyttes imod underbetaling og derfor skal have løn, pension og ansættelsesvilkår, der som minimum svarer til de overenskomstmæssige vilkår. Det forudsætter, at kommunerne tvinges til at lade den overenskomstbærende fagforening på området deltage i ansættelsesprocessen.

I FORBINDELSE MED indlægget i Altinget skrev jeg også til beskæftigelsesministeren og alle beskæftigelsesordførerne i Folketinget, og jeg skrev et offentligt brev til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg.

Her spurgte jeg dem alle ret direkte, hvad de vil gøre ved løndumpingen og de for mig at se uretfærdige lønforhold i fleksjobreformen.

I dag har jeg modtaget det eneste svar i denne sammenhæng. Det kommer fra beskæftigelsesministeren, og han ser intet problem i de forhold, jeg har beskrevet i artiklen. Han skriver blandt andet:

"Jeg mener (…), at man får udbetalt en rimelig løn med den aflønningsmodel, den daværende regering med Venstres støtte indførte i 2013."


Daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) sagde stort set det samme under behandlingen af lovforslaget om en reform af førtidspension og fleksjob. Det gjorde hun i et svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg i december 2012, hvor hun skrev, at ansatte i fleksjob er "sikret en rimelig indtægt, da de som minimum er sikret en indtægt på cirka 200.000 kroner". Det svar blev gengivet i en nyhedsartikel fra Avisen.dk den 14. december 2012.

DET PROVOKERER mig, at man fortsat viser så voldsom politisk disrespekt for mennesker, der er nødsaget til at arbejde under fleksjobsystemet, fordi de har varigt nedsat arbejdsevne. Hvis det havde været filippinske arbejdere i transportbranchen eller polske bygningsarbejdere, så ville man hurtigt kalde det for løndumping.

Hvorfor betragtes syge danskere som værende så lidt værd, at man fra hverken den daværende eller den nuværende beskæftigelsesministers side gider at give nogen form for saglig argumentation for synspunktet, men bare affører en ”synsning” om, at det "er rimeligt"?

Jeg synes ikke, det er fair at skære alle borgere under fleksjobordningen under én kam uden skelen til deres kompetencer. Formand for Dansk Magisterforening Camilla Gregersen formulerer kritikken meget direkte i sit kapitel ”Ligeværdighed på arbejdsmarkedet?” i min bogantologi Et liv i andres hænder fra 2014, når hun retorisk spørger:

”Kan det virkelig være rigtigt, at alt det, som giver værdi og anerkendelse på det almindelige arbejdsmarked: uddannelse, kvalifikationer, kompetencer, efteruddannelse, erfaringer/anciennitet, arbejdsansvar samt alle de andre ting, som i visse sammenhænge giver tillæg i løn, bare med ét slag kan udraderes, fordi man ikke kan ansættes på det normale arbejdsmarkeds vilkår? Det kunne jo faktisk være, at der er nogle af fleksjobberne, der er en normal timeløn værd, selvom de ikke kan arbejde i fuld tid.”

JEG VIL DERFOR endnu engang opfordre ministeren og forligskredsen til at finde en vilje frem til at ændre fleksjobordningen i en retning, så arbejdstagere med nedsat funktionsevne ikke fortsat skal udsættes for diskrimination, løndumping og devaluering af deres værdi som arbejdstagere på det arbejdsmarked, som, efter ministerens udsagn, ikke kan undvære dem.

Se de ændringer, som jeg allerede mange gange tidligere har fremført nødvendigheden af, og som et langt stykke hen ad vejen svarer til de forslag, som også er fremsat af 65 organisationer under navnet ’Værdig reform’, herunder af Dansk Magisterforening.

Nu må vi altså bede om, at forligskredsen gør op med princippet om løndumping og diskrimination af arbejdstagere under fleksjobreformens forringelser!

 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News