Blogindlæg Blogger: Politikerne tager legen fra vores børn
Børn skal have lov til at lege og ikke være en del af konkurrencestaten allerede fra barns ben, mener Niko Grünfeld.

Niko Grünfeld er kultur- og fritidsborgmester i København. Han er medstifter af Alternativet og Altivisten. Niko er i øvrigt iværksætter på tiende år og arbejder med ledelsesrådgivning, coaching, konfliktmægling og undervisning i erhvervslivet samt den offentlige sektor.

I FORBINDELSE MED kommunalvalget i København var jeg forleden dag inviteret til debat og foredrag hos Børns Vilkår og Småbørnsalliancen i Valby. Konklusionen er enkel. Børn udvikler sig bedst i leg. Derfor skal vi ikke alt for tidligt udsætte vores børn for stramt styrede læringsprogrammer og sårbare læringsmiljøer. Med det opnår vi nemlig blot at mindske børnenes lyst til senere læring. Og endnu værre: Vi kvæler deres kreativitet og leg frem for at udvikle den.

Vi skal danne og uddanne børn og unge til jobs, som endnu ikke eksisterer, teknologier, der endnu ikke er opfundet, og problemstillinger, som endnu ikke er erkendt. Derfor må vi ikke allerede i daginstitutionerne fratage børnenes deres mulighed for at udvikle kreativitet og læringslyst, men i stedet give dem plads til leg.

MED DE UDFORDRINGER, vi som samfund står overfor, har vi brug for al den kreativitet, kritisk analytiske tænkning, samarbejdsvilje og handlekraft, som vi individuelt og i fællesskab kan mønstre. Det skal der arbejdes med i skolen, på uddannelserne og i arbejdslivet, men det begynder i daginstitutionerne. Men de seneste mange års politik på daginstitutionsområdet fremmer ikke ligefrem børnenes indlæring. Nærmere tværtimod.

Den førte politik i Danmark, hvad enten regeringen har været rød eller blå, har fokuseret på, at den danske konkurrenceevne skal styrkes. Vi skal sikre effektive, arbejdsduelige borgere, der kan konkurrere på de vilkår, omverdenen har stillet. En kamp vi på forhånd har tabt, hvis vi accepterer at spille med på omverdenens vilkår om lavere pris og ringere kvalitet. Men det er heller ikke en kamp, vi skal vinde. Det er vist gammel viden, at man ikke skal konkurrere på modstanderens vilkår. Man skal forsøge at gøre noget anderledes. Handle ud fra egne styrker. Agere og ikke reagere.

ADSKILLIGE TILTAG inden for børne- og ungeområdet indføres i troen på konkurrencestatslogikken og effektiviseringer. Og hvad værre er, tiltagene indføres ofte uden videnskabeligt belæg. At man selv har gået i skole engang eller nu sender sine børn i børnehaven, bliver man ikke ekspert af.

Argumenter baseret på fornemmelser har styret debatten om vores børn og unges fremtid. Derfor er forskning på børneområdet så vigtig. Forskningen dokumenterer, at konsekvensen af den førte politik er decideret skadelig for vores børn og unge. Problemet er kort fortalt, at man har forsøgt sig med større, billigere og mere effektive daginstitutioner, mens man samtidig har villet gøre børnene mere skoleparate.

DET ER GJORT VED at indføre såkaldt effektiv læring allerede i børnehaven. Professor Dion Sommer, der har gennemgået 400 internationale forskningsprojekter, konkluderer, at den praksis, man allerede i vores daginstitutioner har med målrettet læring, skader børns sprog- og talforståelse. Børnenes motivation risikerer at falde, mens præstationsangsten og uroligheden til gengæld stiger.

Et trygt børneliv i en institution er en af de vigtigste faktorer for, at børnene trives og har det godt. Det er i sig selv grund nok til, at vi skal have vendt den nuværende udvikling. At forskningen samtidig fortæller os, at børnenes mistrivsel kan svække deres læringsparathed, er blot endnu et argument. Det er derfor langt vigtigere, at børnene føler sig trygge og har den voksenkontakt, de har brug for, end at de tidligt starter den målrettede læring.

SOM FORÆLDRE er der ikke noget, der ligger os mere på sinde, end hvordan vores børn og unge trives, og hvilke muligheder, vi giver dem, for at leve et meningsfuldt liv. Som samfund forsøger vi at sikre, at vores unge kan tage vare på sig selv og bidrage til, at Danmark fortsat er et godt land at leve i. Til det er der brug for nytænkning og modet til at gøre op med konkurrencestaten. Dem får vi kun ved at tage os godt af vores børn og sikre dem bedre forhold i institutionerne. Nu.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News