Blå bloks nye rebel: EU er en trussel mod det danske arbejdsmarked - vi skal ud!

Henter afspiller ...
EU blander sig alt for meget og sætter den danske model under pres. Vi ser gerne, at Danmark kommer helt ud af EU, siger Pernille Vermund (NB). Foto: Gitte Redder, Avisen.dk

Danmark skal ligesom Storbritannien ud af EU, mener Nye Borgerliges formand Pernille Vermund. Hun mener, at EU lægger gift ud for den meget velfungerende danske model for arbejdsmarkedet.

Om et par måneder kan Pernille Vermund sandsynligvis føje medlem af Folketinget til sit CV.

I hvert fald står det nationalkonservative højrefløjsparti Nye Borgerlige i langt de fleste meningsmålinger til at ligge et pænt stykke over spærregrænsen. Dermed kan partistifteren Pernille Vermund allerede nu indstille sig på at skulle pendle fra sin nordsjællandske villa til Christiansborg efter det kommende folketingsvalg.

I dag arbejder hun som de fleste andre dage hjemmefra. For hun driver sin lille arkitektvirksomhed og sit parti fra villaen, som hun selv har bygget ud og om, så der er plads til tre sønner og boldspil i haven.

Over en kop kaffe interviewer Avisen.dk den 43-årige partileder om, hvad Nye Borgerlige vil bruge en håndfuld mandater til i Folketinget.  

Værdikrigeren 

Og selvom kaffen er god, dagligstuen hyggelig og Pernille Vermund i bund og grund sød at være sammen med, er det alligevel tæt på, at man får kaffen galt i halsen af den politiske revolution, som Nye Borgerliges frontfigur lægger op til. 

Værdikrigeren vil ikke bare have muslimsk indvandrerstop. Hun vil også have Danmark ud af EU og sætte den offentlige sektor på skrump, sænke skattetrykket markant, køre en bulldozer gennem beskæftigelsessystemet og nedlægge jobcentrene.  

Hvad er den største udfordring på det danske arbejdsmarked i 2019?

- Den allerstørste udfordring er, at EU blander sig alt for meget og sætter den danske model under pres. Vi ser gerne, at Danmark kommer helt ud af EU, siger hun.

Pernille Vermund fremhæver blandt andet, at det store flertal af EU-lande har en lovbestemt minimumsløn. Den danske statskasse risikerer ifølge hende at blive lænset af den såkaldte velfærdsturisme, hvor EU-borgere efter kort tids arbejde i Danmark får ret til dagpenge, børnepenge og andre velfærdsydelser.

Og senest har et flertal i Europa-Parlamentet vedtaget, at der skal være mere øremærket barsel til nybagte fædre i alle EU-lande, raser hun.

- Det er et problem, at de fleste andre EU-lande har en politisk styret model, hvor politikerne har indflydelse på arbejdsmarkedet på en anden måde end i Danmark. For hvad vil opbakningen til den veldrevne danske model være på længere sigt, hvis politikerne alligevel kommer snigende i tide og utide og påtvinger os EU-regler, spørger hun.

Brexit skræmmer ikke

Nye Borgerlige vil helt ud af EU og tilbage til et samarbejde på et niveau, som den gang, der var noget, der hed EF.

Ifølge Pernille Vermund skal frihandel i højsædet og også gerne en friere bevægelighed af arbejdskraft fra lande uden for EU, men uden den overstatslige institution, der dikterer, at landene skal indrette sig på en bestemt måde. 

Det vrimler med advarsler om, hvad konsekvenserne bliver i Storbritannien på grund af briternes udtræden af EU. Vil dansk vækst og beskæftigelse ikke tilsvarende blive ramt, hvis Danmark ikke længere er medlem af EU?

- Der er jo altid en risiko. Det afhænger fuldstændig af, hvilke aftaler man får forhandlet på plads og hvilken politik, der bliver ført. Hvis man fører en væksthæmmende fordelingspolitik, og samtidig ikke vil handle med andre lande, er det klart, at det vil ramme beskæftigelsen, siger hun, men understreger, at Brexit ikke skræmmer hende. 

Blå bog - Pernille Vermund

Pernille Vermund stiftede Nye Borgerlige i oktober 2015 sammen med Peter Seier Christensen.

Hun er partiformand for det nationalkonservative og markedsliberale borgerlige parti, der ønsker dansk exit fra EU, muslimsk indvandrerstop, markant lavere skatter og en mindre offentlig sektor. 

Hun har tidligere været medlem af Det Konservative Folkeparti og sad i Helsingør Byråd i 2009 – 2011. I 2014 var hun opstillet som konservativ folketingskandidat i Helsingør og blev ved folketingsvalget i 2015 første suppleant.

Uddannet arkitekt i 2001 og har sit eget arkitektfirma.

43 år, fraskilt og mor til tre drenge.   

UDVID

Dansk model ind med modermælken

Pernille Vermund betoner, at hun har fået den danske model ind med modermælken. Med både en far og mor, der var engageret i fagforeningsarbejde i Københavns Lufthavn, og en søster, der også har været fagligt aktiv.

- Jeg ønsker ikke politisk indblanding i arbejdsmarkeds-spørgsmål og ønsker at give arbejdsmarkedets parter mere frirum til at finde de rigtige løsninger.  Politikere i Bruxelles og på Christiansborg har ikke føling med, hvad der sker i de forskellige brancher, siger hun.

Selvom Pernille Vermund med egne ord hylder den danske model, er hun ikke længere selv medlem af hverken en fagforening eller a-kasse. Hun smækkede med døren til Arkitektforeningen for nylig, fordi hun som selvstændig erhvervsdrivende ikke måtte skilte med, at hun var medlem af fagforeningen.

BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og andre fagforbund for offentligt ansatte strammer skruen i deres krav, når de gør kampen for deres arbejdsvilkår politiske.
Pernille Vermund, partiformand Nye Borgerlige.

Hun betragter sin far som faglig rollemodel. Da han tilbage i 1980'erne lagde arm med den berømte SAS-direktør Jan Carlzon for at forhandle en overenskomst på plads for det flyvende personale, fastslog faderen, at hans opgave var at sikre gode løn- og arbejdsvilkår, men først og fremmest at sikre, at kollegerne fortsat havde et job.  

- Hvis man presser den for langt, er der ikke noget arbejde. Så sender man virksomhederne ud af landet, og så forsvinder arbejdspladserne. Og den balance har jeg dyb respekt for, fastslår hun.

Offentlige forbund ude på et rødt skråplan

Men Pernille Vermund bliver i dag provokeret, når fagforbund ytrer sig om alt mulig andet end løn- og arbejdsforhold.  

- Særligt nogle af de offentlige organisationer er ude på et skråplan. Jeg oplever, at BUPL, FOA, Dansk Sygeplejeråd og andre fagforbund for offentligt ansatte strammer skruen i deres krav, når de gør kampen for deres arbejdsvilkår politiske, siger hun.

Hun henviser blandt andet til Danmarks Lærerforening, som hun synes fører skræmmekampagne overfor danskerne, når foreningen påstår, at det går ud over børnenes trivsel, hvis der ikke er gode løn- og arbejdsforhold for lærerne.

- Forestil dig at piloternes fagforening gik ud og sagde, at hvis vi ikke får lidt mere i løn, falder flyene ned. Kunderne ville stryge væk.  Fagforeninger for privat ansatte har en helt anden forståelse for, hvor grænsen går for lønkrav end offentlige fagforbund, siger hun.

Når fagforbund fører røde kampagner for at få flere penge til den offentlige sektor, kammer de ifølge Pernille Vermund over.

- Fagforeningen skal varetage medlemmernes interesser men ikke være en politisk organisation. Der kan være sosuer og læger, der er grundborgerlige. Man kan sagtens mene, at der er for lidt tid til patienterne og for få sygeplejersker uden at mene, at løsningen er flere penge til det offentlige, pointerer Pernille Vermund.

- Vi mangler arbejdskraft lige nu, men når en stor offentlig sektor opsluger så stor en del af arbejdskraften og tvinger os til at importere ny arbejdskraft for at løse opgaver i den private sektor, er det helt galt, siger hun.

Men er daginstitutioner, ældrepleje og resten af den offentlige sektor ikke til gavn for den private sektor og dermed vores vækst og konkurrenceevne?

- Jeg anerkender, at der er masser af opgaver i vores samfund, som skal løses. Om de bliver løst af offentlige eller private aktører er ikke afgørende.

- Jeg er klar fortaler for, at vi skal have sundhed og uddannelse finansieret over skatten, men hvis det offentlige løser opgaverne dårligere og mindre effektivt end private aktører, skal opgaverne løses af private, fastslår hun.

Vi bilder os ind, at der er et sikkerhedsnet for dem, der bliver for syge og nedslidte, men det er en illusion.
Pernille Vermund, partiformand Nye Borgerlige.

I Nye Borgerliges minimalistiske offentlige sektor er jobcentrene nedlagt, og der er langt færre socialrådgivere og andre kommunale sagsbehandlere.

Danskere, der har været ledige i mere end tre måneder, skal have ret til hjælp til jobsøgning hos en professionel jobkonsulent. Og de danskere, der er for syge til at passe et arbejde, skal vurderes af et uafhængigt lægefagligt råd.

- Hvis man falder ned fra et stillads som 30-årig og brækker ryggen eller er en nedslidt 55-årig slagteriarbejder, skal det lægefaglige råd vurdere, om man skal tilkendes førtidspension.

- Der skal være en ensartet behandling over hele landet, så det skal ikke ligge i kommunalt regi.  Og så skal der ikke være det her frygteligt bureaukratiske og umyndiggørende system, vi kender i dag, siger hun.

Velfærdsillusion

Hvis vores førtidspensions-system fungerede godt, ville diskussionen om behovet for individuel (differentieret) pensionsalder ifølge Pernille Vermund være overflødig.

- I dag har vi en model med førtidspension, som var en del af vores velfærdssamfund, men som nu er en velfærdsillusion. Vi bilder os ind, at der er et sikkerhedsnet for dem, der bliver for syge og nedslidte, men det er en illusion, siger hun.

Nye Borgerlige vil øge førtidspensionen til cirka 25.000 kroner om måneden for enlige og 20.000 kroner for personer, der er gift eller samboende.  

Hvad nu hvis det uafhængige råd vurderer, at hver tyvende borger på 60 år er nedslidt og skal tilkendes førtidspension på 25.000 kroner om måneden. Hvordan skal det finansieres, når skattetrykket skal være mindre?

- I dag kan folk hænge i systemet i årevis, før de får tilkendt deres førtidspension. Det er en kynisk måde at behandle folk på og er dyrt.  Vi vil sikre, at folk, der er reelt syge og nedslidte langt hurtigere og nemmere får tilkendt førtidspension, siger hun og noterer, at partiet har afsat tre milliarder kroner ekstra om året til den udgift.

Og så sparer man milliarder på at lukke jobcentre og fjerne kontanthjælpen, fremhæver hun.

Partiet vil også knytte retten til førtidspension til dansk statsborgerskab, og når udlændinge ikke skal kunne få offentlig forsørgelse i Danmark, vil det spare skatteyderne for milliarder af kroner.

Pseudodebat om ulighed

Debatten om ulighed i Danmark er ifølge Pernille Vermund løbet af sporet.

- Vi har nærmest ikke ulighed i Danmark, siger hun og ærgrer sig over, at venstrefløjen  forstørrer problemerne ved at tælle udlændinge på integrationsydelse med i regnestykkerne.

Hvis Løkke ikke vil redde Danmark, vil vi ikke redde ham.
Pernille Vermund, partiformand Nye Borgerlige.

- Det bliver sådan en pseudodebat om ulighed. For den somaliske familie, der får integrationsydelse i Danmark, lever meget bedre, end de ville gøre i deres hjemland. Så er de fattige eller er de rige? Sammenlignet med forholdene i Somalia lever de et godt liv med betalt sundhed, uddannelse og så videre, fastslår hun.  

Ny Borgerlige har fremsat tre ufravigelige krav, men i Folketinget laver man aftaler, ellers bliver man hurtigt sat ud på et sidespor. Ender Nye Borgerlige ikke med at blive en kort parentes i dansk politisk historie, hvis I står fast på jeres krav?

- Når vi er ufravigelige på udlændingepolitikken, er det, fordi det er afgørende, at vi får stoppet for muslimsk indvandring og sikret, at mennesker, der er her, forsørger sig selv og overholder vores lovgivning. Ellers vil det blive sværere og sværere at opretholde et Danmark baseret på danske værdier. Derfor er det ufravigelige krav, men på alt det andet er vi pragmatiske.

Men hvis Lars Løkke Rasmussen ikke vil indfri jeres ultimative krav?

 - Så har han ikke vores opbakning til at danne en regering. Hvis Løkke forsøger at danne regering uden vores opbakning, og venstrefløjen stiller et mistillidsvotum, undlader vi at stemme. Helt kort sagt: Hvis Løkke ikke vil redde Danmark, vil vi ikke redde ham.

Vil aldrig kravle ned fra træet

I nyere dansk politisk historie kravlede Liberal Alliance op i et træ og insisterede på topskattelettelser. Så kravlede de ned igen. Kan vi komme til at se Nye Borgerlige kravle ned fra træet?

- Nej, aldrig!

- Der er den store forskel på topskattelettelser og udlændingepolitikken, at der desværre ikke er et flertal for topskattelettelser i befolkningen og Folketinget, mens der til gengæld er et flertal i Folketinget, der decideret går til valg på at få løst udlændingepolitikken. Men problemerne bliver værre år for år. Og vi kommer til at løse de problemer og ikke kravle ned fra træet.

Det ligger ikke til mig at fedtspille.
Pernille Vermund, partiformand Nye Borgerlige.

Et flertal i Folketinget har lige vedtaget det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken, og det er et skridt i Nye Borgerliges retning. Og man må vel tage et skridt ad gangen som politisk parti, hvis det går ens vej?

- For os er et skridt i den rigtige retning, at færre kommer hertil, og flere bliver sendt ud. Paradigmeskiftet er mere af det samme.

- Antallet af muslimske migranter stiger fortsat, så for mig er paradigmeskiftet tom luft og et røgslør, der skal ligne endnu et forsøg på at lade som om, at man løser problemerne, siger hun.

Ikke en fedtspiller

Som højrefløjens nye enfant terrible har Pernille Vermund med omhu valgt at stille op til Folketinget i Sydjyllands Storkreds. 

- Der er en grundlæggende borgerlig stemning i Sønderjylland. Der er også en forståelse for, at ret og pligt hænger sammen, og at man ikke bare kommer rendende ned på kommunen i tide og utide. Og der er en forståelse for danske værdier.

Men hvorfor vælger du at stille op på Kristian Thulesen Dahls hjemmebane?   

- Jeg er også blevet advaret om, at det nok ikke var så smart. Jeg ved godt, at Dansk Folkeparti står godt. Hvis jeg skulle være den forsigtige og fedtspille lidt, var jeg stillet op et andet sted i Danmark. Men det ligger ikke til mig at fedtspille, griner hun.

Partilederrunde 2019 på Avisen.dk

Avisen.dk og A4 Medier interviewer samtlige partiledere, inden danskerne skal til folketingsvalg.  

I vores partilederrunde har vi fokus på det danske arbejdsmarked, og hvad partilederne ser som de største udfordringer.

Hvordan sikrer vi, at danske lønmodtagere kan holde til at arbejde, når pensionsalderen gradvist stiger? Hvordan bekæmper vi stress? Hvad gør vi for at gøre den offentlige sektor til en attraktiv arbejdsplads og stressfri zone?

Kort sagt spørger vi, hvad forskellene er på en rød og blå regering for smeden, industriarbejderen, sosu'en og pædagogen?

Læs med de næste uger.

Danske pengesedler og mønter
Nyheder

Feriepenge: Regn

med at få forkert

beløb udbetalt 

Sangerinden Oh Land
Kendte

Oh Land viser babyen

frem: - Se hvad

storken kom med

Sygeplejerske med vaccinen Sinovac
Corona

Tror på vaccine

til efteråret

Danseren Silas Holst og skuespilleren Jakob Fauerby på dansegulvet i Vild med Dans
Film og TV

Danseveteraner

gør comeback i

Vild med Dans

billede fra google streetview af kvinde og mand på en bænk i Lima
Helt vildt

Mand opdager

utroskab via

Google Maps

Prins Harry og hertuginde Meghan
Kongelige

Harry og Meghan

flytter igen

Prins Joachim kronprins Frederik Cayx morgenmad
Kongelige

Første billede

efter blodproppen:

Storebror på sygebesøg

Retten i Herning
Krimi

Slag og lussinger:

Dømt for vold

mod konfirmander

Søby Brunkulssø
Krimi

Mand omkommet 

i badesø

Dronning Margrethe tale
Nyheder

Konfirmation eller

bryllup forude?

Skriv den gode tale

Villy Søvndal vil være borgmester
Nyheder

Villy Søvndal vil

være borgmester

Hvepsebo
Nyheder

Sådan holder du

hvepsene væk

Tandbørste
Sundhed

Din tandbørste 

er en bakteriebombe

Dwayne "The Rock" Johnson
Kendte

Her er verdens bedst

betalte skuespiller

Joe Biden og Kamala Harris primærvalg
Nyheder

Hun er Bidens 

vicepræsidentkandidat

Simone Egeriis
Kendte

Tidligere barnestjerne:

Mor for anden gang

Et badedyr formet som en delfin
Krimi

Danmarks dyreste

samling af badedyr

Anders Bondo Christensen fra Lærernes Centralorganisation
Nyheder

Anders Bondo

stopper 

Unge mennesker samlet i Dyrehaven til fest forud for skoleåret
Nyheder

Ingen “puttefest”

i Dyrehaven i år

En ildsøjle stiger til vejrs efter en stor eksplosion i den russiske by Volgograd.
Helt vildt

Se videoen:

Ny voldsom

eksplosion

Østerstrand i Fredericia
Krimi

Mand i kritisk tilstand

efter hovedspring på

lavt vand

Modelfoto af en coronavaccine
Nyheder

OVERBLIK:

Så tæt er vaccinerne

på målstregen

Anders Bondo Christensen fra Lærernes Centralorganisation
Nyheder

Endelig: KL og lærerne

er enige 

Christian Kjær
Kendte

Rigmand ramt af "liggepest"

Passagerer med mundbind i Aarhus
Corona

Over 100 nye:

Nu stiger antallet

af smittede igen

Sofie Østergaard
Kendte

Populær tv-vært får ny udfordring

Mor og søn med mundbind i bus
Corona

Nye områder udpeget: Her skal der også bruges mundbind

vaccine
Corona

Putin: Vi er klar med vaccine mod covid-19

Pengesedler og mønter
Nyheder

R lægger stemmer til: Der skal betales topskat af feriepenge

Hedebølgen er ankommet til Ofelia Plads i København
Nyheder

Trods hedebølge: Glem alt om varmefri

Lina Rafn
Kendte

Lina Rafn springer ud som tv-vært

Dværgplaneten Ceres
Helt vildt

Opdagelse: Planet er fyldt med havvand

Donald trump og sikkerhedsvagt
Nyheder

Donald Trump ført væk fra pressemøde - person skudt

Villa
Nyheder

Prisen på din bolig er eksploderet

Michala Kjær Patrick Brylov
Kendte

Janni Spies’ datter:

Hemmeligt gift

Kvinde iført mundbind
Corona

Er du i tvivl? - her er rejsereglerne i Skandinavien

person ved computer
Nyheder

Dårlige it-vaner - det her skal du være obs på

Magnus Heunicke pressemøde
Corona

Vil sikre billige

mundbind

Skolestart corona bekymring
Corona

Mange forældre

bekymret for skolestart

Skuespiller Antonio Banderas
Corona

Superstjerne smittet med corona

Politi krimi Bornholm
Krimi

Politiet rykker ud til

overfald med hammer 

Bruuns Galleri Aarhus
Krimi

Rumænsk tricktyv

narrede 75-årig 

Connie Nielsen
Underholdning

Dansk skuespiller scorer

stor Hollywood-rolle

Statsminister Mette Frederiksen corona pressemøde
Corona

Statsministeren:

Ikke behov for

ny nedlukning

Vatpind test corona
Corona

40 børn sendt i isolation

En slange i et toilet
Helt vildt

Skulle på toilettet:

Fandt stor slange

i kummen

Sundhedsminister Magnus Heunicke
Corona

Indkalder til

nyt pressemøde 

Islands Brygge aften
Nyheder

35 sigtet for at spille

høj musik om natten

Kronprinsesse Mary
Kongelige

Mary springer ud

som hovedtaler

Musikerne Ole Kibsgaard og Kaya Brüel foran piano
Film og TV

Morgensang på DR

- uden Faber

komikeren Geo
Kendte

Infertil komiker

er blevet far

til mirakelbaby

strand med badegæster
Nyheder

Mulig varmerekord:

Skoldhed uge venter

Bil støvsuges
Biler

Solcreme og håndsprit

kan skade din bil

Blå blink fra udrykning
Krimi

En person omkommet

i boligbrand - syv andre

reddet ud

Modelfoto af en vaccine mod covid-19
Corona

Dilemma: Hvem skal

først vaccineres

mod corona?

Simon Cowell og Lauren Silverman
Kendte

"X Factor"-dommer brækkede ryggen - nu er der nyt

Mette Frederiksen
Nyheder

Ny meningsmåling: Mette F. går bomstærk ind i efteråret

Kvinde med mundbind
Corona

Coronasmitte: Norsk kommune lukker ned

hund
Dyreliv

Pas på dyrene i hedebølgen - få gode råd her

Indlandsisen på Grønland
Krimi

Dødsulykke på indlandsisen: Faldt formentlig ned i en sprække

Johnny Reimar
Kendte

Vinker farvel til havudsigt: Partykonge forlader nordsjælland

Jussi Adler-Olsen.
Kendte

Vild kontrakt til Jussi Adler-Olsen: Succes-bøger forvandles til international tv-serie

badestrand
Nyheder

Søndag blev årets hidtil varmeste dag

person drikker vand af et glas
Nyheder

Eksplosion i vandforbruget tørlægger dele af København

Einar
Krimi

Demente Einar er endnu ikke fundet

Et uge-vejrkort med sol og høje temperaturer
Nyheder

Hedebølge i august

er sikker

Billede af Simon Cowell
Kendte

"X Factor"-dommer

brækkede ryggen

bananer
Mad og drikke

Hader du også brune pletter på bananerne?

Billede af et lysende objekt med stjerner omkring.
Helt vildt

NASA fjerner

stødende navne i universet

To terrassevarmere stående blandt mange grønne planter
Krimi

Slemt forbrændt af

terrassevarmer

En politimand og hans sorte schæferhund Max
Dyreliv

Politihund finder

forsvundet mor og baby

første dag på jobbet

Kæmpe krater i Beirut
Nyheder

43 meter dybt krater

fra Beirut-eksplosion

kan ses fra rummet

En fuldstændig smadret stationcar ligger på siden med en falckvogn ved siden af.
Krimi

Voldsom ulykke

med fastklemte

Islands Brygge fyldt med affald og tomme flasker
Krimi

Politiet modtager

hundredvis af støjklager

Oh Land
Underholdning

X Factor-dommer er

blevet mor igen

Medina sanger
Kendte

Medina er gravid

Mundbind Aarhus
Corona

Fem millioner mundbind

på vej mod Aarhus

Eksplosion Beirut
Nyheder

Ambassadørfrue

omkommet

i eksplosion

Kat smugler heroin
Helt vildt

Kat smuglede stoffer

ind i topsikret fængsel

grænse
Krimi

25 hundehvalpe aflivet