Arbejde i mindre tid - til samme løn

Danmark
Skoler har svært ved at tiltrække lærere, da lønnen er dårlig. Men Niels Brock i København tilbyder ansatte med små børn, at de kan arbejde ti procent mindre. Til samme løn.

28.000 kroner om måneden inklusiv pension. Så meget tjener en lærer med to-tre års erfaring på handelsgymnasiet under Niels Brock i København. Men nogle af lærerne arbejder 10 procent mindre – og tjener alligevel det samme. Niels Brock tilbyder alle ansatte med børn under to år at skære knap fire timer af arbejdstiden hver uge til samme månedsløn. Får man tvillinger, kan man gå det dobbelte ned i tid.

»Vores lønninger står svagt i forhold til i det private erhvervsliv. Vi har lavet ordningerne for at fastholde og tiltrække dygtige lærere. Det giver ekstra tid til børnene derhjemme, og på den måde er man mere fit for fight til undervisningen,« forklarer rektor på handelsgymnasiet, Leif Haar, der aldrig har hørt lærere, som brokkede sig over at skulle løbe hurtigere, fordi kolleger var hjemme og passe børn.

Alternativ lønstigning

Ea Grønne har en søn på ni måneder, og hun har stor glæde af ordningen.

»Man har lidt mere energi til at tage sig af barnet, og det er jeg rigtig glad for. Det er vigtigt, at man ikke går ned i løn, for økonomien kan godt være stram. Det er noget alle handelsskoler burde indføre,« siger Ea Grønne.

Højere løn til offentligt ansatte har været det alHoverskyggende tema ved dette års overenskomstforhandlinger, hvor blandt andre sygeplejersker og sosu er gik i strejke for at få opfyldt kravet om 15 procent mere i løn. Flere grupper går en fremtid i møde, hvor det er svært at tiltrække arbejdskraft.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Flemming Ibsen, er ordningen en metode til at sikre et alternativ til en lønstigning.

»Det er et utraditionelt inititiatv, og det viser, at der er benhård kamp om arbejdskraften. Folk på Niels Brock brænder for lærergerningen – i det private kunne de få 5.-10.000 mere i løn om måneden. Ordningen kan nok ikke konkurrere med det private, men med andre offentlige arbejdspladser, for det er et eftertragtet tilbud,« siger Flemming Ibsen.

Cirka 10 ud af 130 lærer på Niels Brocks Handelsgymnasium arbejder mindre for at være hjemme hos deres små børn og tilbuddet gælder også dem, der er ansat på Niels Brocks videregående uddannelser og erhvervsuddannelser.

Gælder også ældre

Men man behøver ikke have børn for at kunne skære noget af arbejdsugen. Også Niels Brock s seniorer over 60 år, kan drosle ned på arbejdet til fuld løn.

Flemming Ibsen peger på, at der generelt er en tendens til, at seniorer går ned i tid til en fordelagtig løn.

Nyheder

Dronningen dybt

forfærdet