Sminket: Langt flere vejpirater end antaget

Særligt de østeuropæiske lastbiler glimrer ved deres fravær i statistikkerne over cabotage-kørsel, mener 3F og DTL. (Foto: Colourbox)

Regeringsrapport underdriver omfanget af cabotage-kørsel, mener 3F og DTL. Derfor er styrket indsats mod social dumping på motorvejene langt fra så stærk, som den ser ud til.

Vejpirater - de kommer ikke fra Østeuropa!

I hvert fald tæller lastbiler fra en række østeuropæiske lande ikke med i den kortlægning, som regeringens regnedrenge har foretaget af såkaldt cabotagekørsel.

Dermed tegner regeringen et groft underdrevet billede af den udvikling, som er godt igang med at presse de sidste danskere permanent ud af førerhuset, lyder det fra branchens organisationer.

”Man undervurderer omfanget, og så bliver det selvfølgelig ikke opfattet som så stort et problem,” siger Erik Østergaard, administrerende direktør i DTL – Dansk Transport og Logistik.

Kritikken kommer efter, at regeringen torsdag lancerede en styrket indsats mod social dumping.

Som led i finanslovsforhandlingerne har regeringen aftalt med Enhedslisten, at der tilføres 7,5 millioner kroner ekstra til politiets kontrol af udenlandske chauffører på de danske veje.

3F: Totalt urealistisk

Forud for forhandlingerne har det såkaldte 'Udvalg om Modvirkning af Social Dumping' opgjort omfanget af cabotage-kørsel i 2010 til cirka fire procent af det samlede danske nationale transportarbejde.

I virkeligheden er det dog snarere 20 procent. Det vurderer 3F, som mener, at regeringen dermed tegner et urealistisk skønmaleri.

”Tallene er blevet brugt til at tale problemets omfang ned. Det er bare totalt urealistisk, når stort set ingen af de baltiske lande melder ind,” siger Jan Villadsen, formand for 3F’s transportgruppe.

Men sandheden er, at ingen kender det præcise tal for de såkaldte vejpirater i landet. Selv den aller seneste statistik, der bruges, har nemlig kun optælling fra 10 ud af de i alt 27 medlemslande i EU.

Eksempelvis er der ingen data fra Rumænien, der ofte er et land som fremhæves i forbindelse med cabotage-kørsel.

”Vi ved reelt ikke, om cabotage-kørsel fylder 10, 15 eller 20 procent,” siger DTL-direktør Erik Østergaard.

ITD: 3F sigter over målet

I ITD – brancheorganisationen for den danske vejgodstransport – er man enig i, at det er svært at få et konkret billede af omfanget af problemet.

De mener dog, at problemet er stærkt overdrevet af DTL og 3F.

”Vi kan slet ikke komme op på de 20 procent, som har været fremme,” siger Poul Bruun, erhvervspolitisk chef i ITD.

Vejtransportrådet, der rådgivere ministeren om vilkårene for transport-erhvervet er ved at kigge på, om man kan få et bedre statistisk grundlag for omfanget af cabotage-kørslen.

Mens regeringen har sat punktum for indsatsen mod social dumping i forbindelse med finansloven, fortsætter et udvalg i Transportministeriet med at undersøge muligheden for at stikke en større kæp i hjulet på vejpiraterne.

Kort om cabotage

Cabotage-kørsel er kort fortalt, at en udenlandsk indregistreret lastbil, der har haft en international tur til Danmark, har ret til at køre tre ture i Danmark i forlængelse af den internationale transport, når blot det sker inden for en uge.

Emnet er en varm kartoffel i den danske transportbranche, fordi den danske transporterhverv bløder arbejdspladser til udenlandske vognmænd og lastbilchauffører, der særligt kan udkonkurrere på lønomkostningerne.

Den længeventede rapport fra ’Udvalget om modvirkning af social dumping’ har netop undersøgt muligheden af at lægge en dæmper på cabotage-kørsel i Danmark.