Dennis K. advarer: Nu kan flygtninge tage job fra danskere

Flygtninge i et nyt forløb kan komme til at erstatte fastansatte inden for ældrepleje, frygter fagforbundet FOA.  (Foto: Arkivfoto: Asger Ladefoged/Scanpix.)

Ny ordning kan føre til, at flygtninge tager job fra danskere. Det er der reel fare for, advarer formanden for FOA, Dennis Kristensen.

Der er fare for, at flygtninge kommer til at fortrænge fastansatte i kommunerne. Altså at flygtningen 'Fatima' kommer til at gøre rent, pleje ældre eller passe børn i stedet for danskeren 'Kirsten'.

Den frygt finder man i fagforbundet FOA. Formand Dennis Kristensen siger til Avisen.dk:

- Der er en reel risiko for, at flygtninge i kommunerne kommer til at erstatte etniske danskere, som har været i job i mange år i kommunen.

- Når flygtninge skal gå for lusede lønninger, så vil kommunerne reelt kunne have to-tre flygtninge gående, for hvad der svarer til en fastansats løn.

Ny ordning på vej

Advarslen falder på baggrund af, at der efter alt at dømme kommer en ny ordning for flygtninge kaldet IGU. Den går kort fortalt ud på, at flygtninge fremover får tilbud om at komme i et to-årigt forløb med uddannelse og praktik på danske arbejdspladser.

I løbet af forløbet får flygtningene en lille elevløn, når de arbejder i en virksomhed eller inden for det offentlige. Lønnen til integrations-elever i kommunerne bliver helt ned til 49 kroner i timen. 

Hvis arbejdsgiveren også modtager den bonus, der følger med at have flygtninge ansat i IGU i to år, så vil den reelle udgift for kommunen kun være 36 kroner i timen. 

Den lave løn gør Dennis Kristensen bekymret for, at kommuner vil ansætte integrations-elever og så enten ikke nyansætte danskere på almindelige vilkår - eller sågar lade flygtningene erstatte fastansatte. 

- IGU er bygget op på de aftaler, som vi i dag har for EGU – altså erhvervs-grund-uddannelsen. Her er lønningerne så at sige tiltænkt vilde drenge fra Vestegnen, som skal lære at stå op om morgenen og gå på job.

- Lønnen på 49 kroner i timen er ikke tiltænkt voksne mennesker, som er flygtet fra et andet land, siger Dennis Kristensen.

Mange i støttede job i forvejen 

Når Dennis Kristensen er bekymret for fortrængning, hænger det sammen med flere ting.

Der er en reel risiko for, at kun få private virksomheder tager flygtninge ind i IGU. Det vil forøge presset på kommunerne for at tage integrationselever ind til for eksempel at passe børn, ældre og gøre rent. 

Allerede i dag er der i kommunerne tusindvis af folk, der arbejder der med økonomisk støtte i ryggen. Eksempelvis i løntilskud, virksomhedspraktik eller skånejob.

Det kan være en stor byrde for de fastansatte at skulle tage sig af de mange i støttede job. Samtidig er der fare for, at kommunerne udnytter, at folk i støttede job går for lav eller ingen løn. 

Dennis Kristensen understreger, at hans medlemmer i kommunerne - blandt andre sosu'er, rengøringsassistenter og pædagogmedhjælpere - gerne påtager sig at hjælpe svage grupper ind på arbejdsmarkedet. Altså eksempelvis flygtninge og langtidsledige.

- Men andelen af folk i støttede job i forhold til andelen af fastansatte kan blive for stor. Og i nogle tilfælde oplever vores medlemmer, at det er nemmere at klare opgaverne selv, end det er at skulle bruge tid på at sætte folk i løntilskud, virksomhedspraktik eller andre ordninger ind i opgaverne, siger Dennis Kristensen.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

Kan ikke sige nej

Når FOA er bange for, at flygtninge kan fortrænge danskere, skyldes det også et af punkterne i den nye IGU. 

Når kommuner tager flygtninge ind i IGU, så skal medarbejdere og tillidsrepræsentanter høres. Men de ansatte kan ikke forhindre, at kommunen mod deres vilje tager flygtninge ind i IGU. 

- Der bliver ikke noget værn imod, at kommuner tager flygtninge ind og udnytter, at de kan arbejde for 49 kroner i timen. Med IGU bliver kommunalt ansatte sat skakmat i forhold til at kunne gøre indsigelser, siger Dennis Kristensen.