Stor pensions-forskel: 3F parat til at afvige fra den danske model

Det er ikke god tone i fagbevægelsen af bede om lovgivernes hjælp til løn og ansættelsesvilkår. Men det håbløse i at få skaffet pensionsordninger til mange ansatte i restaurationsbranchen har fået 3F-gruppe på andre tanker.
Tina Møller Madsen i en glad stund foran Arbejdsretten efter en sejr over Vejlegården. Knapt så godt synes hun det går med anstrengelserne for at sikre alle sine medlemmer gode pensionsforhold.
Tina Møller Madsen i en glad stund foran Arbejdsretten efter en sejr over Vejlegården. Knapt så godt synes hun det går med anstrengelserne for at sikre alle sine medlemmer gode pensionsforhold. Keld Navntoft, Scanpix

Fagforbundet 3F er principielt imod regeringens planer om at indføre obligatorisk pensionsopsparing via lov. Det skal altid være arbejdsmarkedets parter, der fastlægger løn og ansættelsesvilkår, herunder pension, fastslår forbundet.

Men som Avisen.dk dokumenterer i dag, er der store problemer med at sikre pensionsordninger for medlemmer på restaurationsområdet. Det får får 3F Privat Service, Hotel og Restauration (PSHR) til at afvige fra den kategoriske afvisning af indblanding fra politikere i overenskomstforhold.

Kun på særlige vilkår

På særlige vilkår vil forbundet ikke på forhånd afvise hjælp fra politisk side,hvis det kan hjælpe med at sikre en økonomisk tryggere alderdom for medlemmer. Inspirationen til det kursskifte har 3F hentet i Norge, hvor man almengør kollektive overenskomster, så de også er gældende på områder, hvor der ikke er tegnet overenskomst.

- Hvis man i øvrigt inden for rammerne af den danske model kan lave en ny model, hvor man via lov udvider de kollektive overenskomster, herunder pension, til også at gælde særligt udsatte brancher, eksempelvis den useriøse del af restaurationsbranchen, så er 3F PSHR åbne over for en drøftelse af det. Vi vil ikke afvise det forlods. Men det skal understreges, at der er meget der skal falde på plads omkring en sådan model, før vi går med i det, siger Tina Møller Madsen, gruppeformand i 3F PSHR.

Pensionsopsparingen er helt i bund

Hun understreger, at ordningen i givet fald kun skal omfatte den del af branchen, som ikke har overenskomster. Størstedelen af branchen, særlig i hotelsektoren, har overenskomst og er medlem af arbejdsgiverforeningen HORESTA.

Ifølge nye tal fra CEPOS er ansatte i hotel- og restaurationsbranchen helt i bund med hensyn til pensionsopsparing blandt de ansatte. Gennemsnitlig har de 60-65 årige i branchen kun sparet 800.000 op, og 15 procent har ingen pensionsopsparing overhovedet.

Til sammenligning har de ansatte i finanssektoren sparet gennemsnitlig 4 millioner kroner op, og under én procent i branchen står uden pensionsopsparing.

Problemet er, at pensionsordninger er knyttet til overenskomster, og sådan én har mange ansatte i branchen ikke.

- Restaurationsbranchen er kendetegnet ved en række useriøse aktører, der kører en kort periode og så er ude af markedet igen. Når de åbner, skal vi ud og tegne overenskomster, men vi når aldrig at få fat i dem alle sammen, før de lukker igen, siger Tina Møller Madsen. 

Grov udnyttelse af kvinder med anden etnisk baggrund

Det er ofte mennesker med anden etnisk oprindelse end dansk og typisk kvinder, som virksomhederne ifølge gruppeformanden udnytter groft.

- De er særlig udsatte på det danske arbejdsmarked, fordi deres muligheder for at vinde indpas er så indskrænkede, og de derfor er tvunget til at tage det arbejde, de kan få. Det bliver der spekuleret i, så der tilbydes arbejdsvilkår lang under markedets standard, fortæller hun.

På langt de fleste hoteller er arbejdskraften organiseret, forholdene er velordnede og arbejdsgiverne er medlem af HORESTA. Her gælder der en såkaldt 4-8-pensionsordning, hvor medarbejder betaler 4 procent og arbejdsgiverne 8 procent af lønnen til en pensionsopsparing.

- Hvis alle i branchen nød godt af de forhold, ville vi ligge lunt i svinget, siger Tina Møller Madsen.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.