Blogindlæg Blogger: Socialdemokratiet og Radikale blåstempler ydmygende ressourceforløb
SELEKTION AF MENNESKER: Det er et voldsomt opgør med de universelle velfærdsrettigheder, når Socialdemokratiet og Radikale vil give særlige rettigheder til værdig pension før tid til danskere, der har arbejdet længe eller tilhører bestemte fag- eller aldersgrupper, men samtidig blåstempler fortsat ydmygende behandling af syge danskere, der ikke har arbejdet så længe eller tilhører disse grupper.

Cand.mag., forfatter og redaktør af bogantologierne "Hvad i alverden er meningen?" (2011) og "Et liv i andres hænder" (2014).

I DE FORGANGNE UGER har Socialdemokratiets pensionsudspil for nedslidte fået megen opmærksomhed i medierne. De ønsker at give en ret til tidligere pensionsalder for nedslidte og folk med mange år på arbejdsmarkedet bag sig.

Socialdemokratiet har også i den forbindelse erkendt, at de ressourceforløb, som SRSF-regeringen indførte med reformen af førtidspension og fleksjob i 2012/13 sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance, i mange tilfælde har været ydmygende for syge mennesker.

Således udtalte Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen til Avisen.dk 22. januar: ”Vi skal finde en model, hvor vi undgår de her årelange, hårde forløb, som mange bliver udsat for nu,” og at hun, belært af erfaring, ”… ved (…), at noget af den sagsbehandling, der foregår nu, er alt for hård for folk at komme igennem.”

Flere andre socialdemokratiske folketingsmedlemmer har også offentligt indrømmet, at reformens ressourceforløb og arbejdsprøvninger er ydmygende. Det har eksempelvis Mattias Tesfaye gjort i DR Debatten 24. januar. Det har Pernille Rosenkrantz-Theil gjort i et debatindlæg på Bt.dk 10. februar, og det har den socialdemokratiske næstformand Dan Jørgensen gjort i et debatindlæg på Jv.dk 1. marts.

De har også afsløret, at de accepterer og blåstempler disse ydmygelser af bestemte befolkningsgrupper, og at de stadig ikke vil gøre noget for at ændre på forholdene.

Pernille Rosenkrantz-Theil skrev blandt andet om deres pensionsudspil til nedslidte: ”Det skal ikke være noget, de skal screenes eller visiteres til. Det skal ikke være en form for velgørenhed, man allernådigst bliver tildelt af en sagsbehandler. Det skal være en ret. Fordi man i årevis har gjort sin pligt på arbejdsmarkedet.”

Tilsvarende skrev Dan Jørgensen: ”Dermed skal man ikke igennem adskillige vurderinger, arbejdsprøvninger og visitationer. I stedet skal man have et klap på skulderen for sin indsats. Når man har gjort sin pligt, kan man kræve sin ret.”

Når man har gjort sin pligt, kan man kræve sin ret?

OGSÅ DE RADIKALE er kommet med et på mange måder lignende pensionsudspil. De foreslår, at man indfører en seniorpension som erstatning for den nuværende seniorførtidspension. Den skal, ligesom seniorførtidspensionen, omfatte personer, der højst har fem år til pensionsalderen, og som har fået dokumenteret varigt og betydeligt tab af arbejdsevne.

Også de har erkendt, at ressourceforløb i mange tilfælde er ydmygelser af syge mennesker.

Således udtalte Zenia Stampe følgende i tv-programmet ”Danmarkspanelet” på TV2 News 2. marts:

”Vi er kommet med et forslag, som, jeg tror, man egentlig kan sige, placerer sig midt imellem førtidspension og efterløn. Hvor man siger, at fem år før pensionsalderen kan man gå op til lægen. Og hvis lægen siger: ”Du er nedslidt”, og man får en erklæring på det, så kan man få en seniorpension. Man skal ikke i arbejdsprøvning og alle mulige ydmygende prøvelser, man i dag sender folk i. Denne aldersgruppe vil vi give en lettere adgang til en slags førtidspension, som vi så kalder seniorpension.”

Efter første stavelse af ordet ”ydmygende” standsede hun kort op og afslørede med antydningen af et smil, at hun var kommet til at fortale sig. Men nu var katten ude af sækken, så hun var nødt til at sige hele ordet. Hun afslørede her, at hun og De Radikale udmærket er klar over, at deres egne ressourceforløb i mange tilfælde er ydmygende for syge mennesker. Hun afslørede også, at Radikale stadig ikke vil gøre noget for at ændre det, men accepterer og blåstempler det.

BÅDE SOCIALDEMOKRATIET OG RADIKALE ønsker altså en pensionsordning, hvor folk skal gøre sig fortjent til at få værdig pension efter antal arbejdsår, særlige faggrupper eller alder. De vil friholde udvalgte borgergrupper fra ydmygelser – og disse grupper af borgere er formentlig også deres potentielle vælgere.

Omvendt vil de altså fortsat ikke forbedre forholdene for sygdomsramte mennesker, der igennem nu godt seks år er blevet underlagt ydmygende prøvelser i ressourceforløb som følge af netop reformen af førtidspension og fleksjob, men vil fortsat lade de allermest svagt stillede, syge og invaliderede mennesker ydmyge.

Det her er et voldsomt opgør med den universelle velfærdsstat, hvor vi ellers har haft et princip om lige rettigheder til alle! Hvornår er det i øvrigt blevet statens opgave at lade grupper af befolkningen direkte ydmyge?

Det er grimt og uretfærdigt på den måde at opdele folk efter, hvor lang tid de har arbejdet, og hvilken alder de har. Det er grimt at lade værdig behandling af syge mennesker betinge af, om de tidligere har arbejdet i mange år.

Det kan aldrig være retfærdigt at tildele pension efter disse kriterier og så at se bort fra dem, der er allermest syge eller har de allerstørste funktionsnedsættelser. Vi vælger jo ikke selv som mennesker, om vi bliver kronisk syge eller udsat for arbejdsskader eller ulykker i livet, der nedsætter vores arbejdsevne til det ubetydelige.

REFORMEN AF FØRTIDSPENSION og fleksjob er til evaluering og justering netop nu. Partierne har en enestående chance for at ændre den, så i titusindvis af mennesker i vort land ikke længere skal gennemgå disse ydmygende prøvelser og tortur i forbindelse med ressourceforløb, sådan som det allerede i årevis er blevet kritiseret sønder og sammen af så forskellige parter som læger, advokater, Institut for Menneskerettigheder, patienter, pårørende, partsrepræsentanter, bisiddere, fagforbund og patientforeninger.

Det ville klæde Socialdemokratiet og De Radikale såvel som de øvrige forligspartier, hvis de nu gjorde helt op med ressourceforløbet og de ydmygelser, som vi har set mange eksempler på i de lange afprøvningsforløb og ressourceforløb, som er hovedreglen efter reformen.

Der skal indføres en afklaringsgaranti på kun ét år, så syge mennesker, uanset alder, maksimalt kan tilbringe ét år på kontanthjælp, før kommunen eksempelvis skal vurdere, om de er klar til et job eller skal have ret til fleksjob eller førtidspension. Enhedslisten har netop fremsat beslutningsforslag herom.

Og der skal genetableres en sund og saglig forvaltningskultur i beskæftigelsesforvaltningerne, hvor man alene tilkender ydelser efter saglige, individuelle vurderinger – herunder under værdig hensyntagen til borgerens diverse sygdomme og funktionsnedsættelser, lægeattester, aktuel arbejdsevne og reelle arbejdsmuligheder på arbejdsmarkedet. Kun på dén måde får vi retssikkerheden tilbage for de sygdomsramte.

”Nedslidning”, fag og alder derimod er ikke i sig selv en diagnose. Lad os nu holde pensionsdebatten på et sobert, sagligt og retfærdigt grundlag og forbeholde førtidspension til dem, der virkelig har behov for den på grund af invaliditet og manglende arbejdsevne, i stedet for at gøre den til en gavebod for særlige vælgergrupper, som Socialdemokratiet og De Radikale gerne vil tækkes.

Hvis det almindelige førtidspensionssystem havde fungeret retfærdigt og værdigt, ville der jo slet ikke være behov for en særlig pensionstype for enkeltgrupper.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News