Snigerkontrol skal knalde de sidste svindlere

Uddannelse
En ny kontrolenhed på 5-10 mand skal lave mere opsøgende kontrol for at forhindre AMU-svindel. (Foto: Foto: Colourbox)

Uanmeldte kontrolbesøg skal forhindre AMU-svindel i 2012. "Det er slut nu," advarer minister.

"De brådne kar skal væk. Vi accepterer ingen former for svindel eller misbrug. Det er slut nu."

Sådan siger Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini (S) i kølvandet på et turbulent år i efteruddannelsessektoren, hvor det ene mere groteske eksempel på AMU-svindel og mangelfuld kontrol med offentlige midler er dukket op efter det andet.

"Jeg forstår godt, hvis der sidder mange derude og tænker "Hvad sker der?" Vi kan ikke leve med, at der ikke hersker fuld tillid til det system, som spiller så vigtig en rolle i opkvalificeringen på vores arbejdsmarked," siger hun.

Nyt task force skal rydde op

Et vigtigt led i bestræbelserne på at få genoprettet den tillid er et ny task force, der på fuld tid skal kontrollere, om AMU-aktiviteter foregår efter bogen, afslører ministeren.

Den nye enhed kommer formentlig til at bestå af 5-10 ekstra ansatte, som aktivt skal finkæmme AMU-systemet for svindel og misbrug.

"Dermed sikrer vi en betydelig styrkelse af tilsynet," siger Christine Antorini.

Blandt andet skal uanmeldte kontrolbesøg hos kursusudbydere og erhvervsskoler gøre livet surt for de svindlere, der fortsat forsøger at udnytte systemet.

I starten af november udkom den kulegravning, som blev iværksat i foråret af tidligere undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) efter flere afsløringer af groft svindel med AMU-kroner.

Kulegravningen konkluderer, at den meste svindel foregår blandt private kursusudbydere. Den er især gal med de såkaldt 'bløde kurser', hvor det er let at kamuflere for eksempel intern oplæring som AMU-kurser.

Masser af uopdaget svindel

Et andet fællestræk for svindelsagerne har været deltagelse af udenlandske kursister og undervisning, der foregår direkte i virksomhederne.

"Nu ved vi, hvor den er gal, og vi ved, hvad vi skal holde ekstra godt øje med," forklarer Christine Antorini.

Men som Avisen.dk's langvarige dækning af emnet viser, er der tilsyneladende masser af tilfælde af groft svindel med AMU-millioner, som kulegravningen ikke har afdækket.

Og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen efterforsker fortsat flere sager, end dem, der er opklaret.

Christine Antorini erkender, at der er sket et "værdiskred" i AMU-branchen, som det tager tid at rette op på. Ministeren hæfter sig dog ved, at det primært er gamle sager,"der pibler frem".

"Der er sendt et kraftigt og helt utvetydigt signal, og vi mærker allerede, at mængden af nye tilsynssager er aftagende. I kombination med det skærpede tilsyn og en strammere sanktionspraksis, er jeg helt overbevist om, at vi får styr på det her område," siger hun.

Flere eksperter og kilder blandt erhvervsskolerne mener, at svindelkulturen blev kickstartet med den borgerlige regerings AMU-reform i 2003, som pålagde erhvervsskolerne at udlicitere en del af AMU-kurserne til private.

"Det er ingen hemmelighed, at vi som opposition var stærkt bekymrede for den udliciteringsbølge, som VK-regeringen gennemførte," siger Christine Antorini.

Udlicitering skal genovervejes

Den afsluttede kulegravning er nu sendt i høring. Ifølge Christine Antorini indgår det i overvejelserne, hvor vidt den nuværende udliciteringsmodel skal ændres.

"Vi kan jo konstatere, at især private kursusudbydere inden for særlige fagområder har været genstand for tilsynssager. Så noget af det, der skal kigges på, når høringsresultaterne indløber til januar, er om omfanget og arten af udliciterede AMU-aktiviteter er hensigtsmæssigt," siger hun.

Nogen komplet 'afprivatisering' af AMU-systemet bliver der dog næppe tale om.

"Vi finder som udgangspunkt ikke grund til at rulle noget tilbage på alle de områder, hvor det heldigvis fungerer fint," siger Christine Antorini.

AMU-skandalen

AMU-kurser har til formål at opkvalificere kortuddannede og ufaglærte. Staten yder hvert år over to milliarder kroner i støtte til systemet.

Siden foråret har Avisen.dk og en række andre medier afsløret en stribe eksempler på groft svindel med AMU-tilskud og VEU-godtgørelser.

Som konsekvens har Børne- og Undervisningsministeriet gennemført en kulegravning af AMU-systemet.

35 tilsynssager er afsluttet i 2010 og 2011, der tilsammen udløser tilbagebetalingskrav på 39 mio. kr.

Mellem 40 og 50 sager efterforskes fortsat.

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand