Blogindlæg EL-profil: Slå nu i bordet, Per Christensen!

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

DEBATTEN OM PENSIONSALDEREN er ved at køre af sporet. Nu må fagbevægelsen med 3F-formanden Per Christensen i spidsen sætte tingene på plads.

Med god hjælp fra medierne er det lykkedes de borgerlige partier og arbejdsgiverne at indsnævre debatten til at handle om de ”mest nedslidte”. Samtidig siger de, at vi ikke skal betale raske mennesker for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er jo i virkeligheden et angreb på resterne af efterlønsordningen, og på selve tanken om, at alle skal have ret til folkepension.

Det er hårdt tiltrængt at give de nedslidte bedre vilkår. Men det handler ikke kun om nedslidning. Det handler om, at vi skal ikke arbejde, til vi er slidt ned eller falder døde om. Det handler om, at alle, med streg under alle, skal have ret til mange gode år efter arbejdslivet, hvor vi har kræfter og overskud til det gode liv med børnebørn og personlige interesser.

Det gik ellers lige så godt.

SOCIALDEMOKRATIET LØFTEDE debatten med deres udspil om en ret til tidligere tilbagetrækning til folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Det tændte et håb hos de mange, der har set efterlønnen forsvinde, og pensionsalderen fortone sig i en stadigt fjernere fremtid.

Men Socialdemokratiet har svært ved at forsvare deres eget udspil. Mette Frederiksen kom i defensiven i debatten med Lars Løkke. Det skyldes selvfølgelig, at hun ikke vil fortælle, hvad hendes udspil helt konkret går ud på. Men det skyldes også, at hun diskuterer på Lars Løkkes præmisser, når hun taler om ”rettigheder til de nedslidte”. Hvad så med de raske, skal de så bare knokle videre til de bliver 70 eller mere? Ja, det mener hun faktisk. Hun holder stædigt fast i, at pensionsalderen skal blive med at stige. Og så er det jo svært at komme i offensiven, når man dybest set er enig med sin modstander.

OG HVAD ER DET EGENTLIG Mette Frederiksen tilbyder? En fattig erstatning for efterløn og ordentlig førtidspension til en meget lille gruppe. Det bliver nemt for Lars Løkke at overbyde det ved en forbedring af seniorførtidspensionen, som er en væsentlig bedre ydelse end folkepension.

Socialdemokratiets forslag er helt utilstrækkeligt til at løse det problem, de selv har været med til at skabe. Den 17-årige tømrer slipper jo ikke med 41-42 år på arbejdsmarkedet, som Mette Frederiksen gav udtryk for, da hun lancerede Socialdemokratiets udspil. I bedste fald skal han arbejde til han bliver 72, altså 55 år på arbejdsmarkedet!

Jeg har bemærket, at 3F-formand Per Christensen er blevet meget skarp i sin kritik af ”Velfærdsforliget”. Men hvornår sætter han navn på elefanten i rummet, og kræver at forliget bliver opsagt? Det skal jo ske inden folketingsvalget, for allerede næste år skal folketinget tage stilling til en yderligere forhøjelse af pensionsalderen til 69 år. Hvis forliget står ved magt, så stemmer Socialdemokratiet for.

NU MÅ PER Christensen slå i bordet. Han må melde klart ud, at pensionsalderen ikke skal stige, at der skal indføres rettigheder til tidlig tilbagetrækning på dagpenge efter fx 40 år på arbejdsmarkedet og ske væsentlige forbedringer af de nedslidtes muligheder for at få førtidspension.

Jeg tror ikke 3F's medlemmer er i tvivl, ej heller fagbevægelsens medlemmer som sådan. Måling på måling viser, at et stort flertal af befolkningen siger nej til højere pensionsalder, og ja til rettigheder til tidligere tilbagetrækning. Signalet er klart: Vi skal ikke arbejde til vi er slidt ned eller falder døde om. Det handler om retten til det gode liv og det gode arbejdsliv.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

via Listen To News