Skilsmisseruin truer kontor-kvinder
Tusindvis af kvindelige HK'ere står uden for overenskomst på grund af 50-procentsreglen. Det betyder, at mange ikke får sparet op til pension. Foto: Colourbox
Mange kvindelige HK'ere går en forarmet alderdom i møde, hvis ægtemanden skrider med sin store pensionsopsparing. 50-procentsregel står i vejen for, at flere kan sikre sig med egen pensionsopsparing, mener HK.

Mange kvinder må nedjustere forventningerne til alderdommen efter skilsmisse, fordi mændene løber med det meste af pensionsformuen.

Især mange kvindelige HK'ere kommer økonomisk i klemme, hvis ægteskabet kuldsejler.

Det skyldes den såkaldte 50-procentsregel, som HK kæmper for at få afskaffet ved de igangværende overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked.

Reglen betyder, at HK kun må tegne overenskomst på arbejdspladser, hvor mindst halvdelen af de ansatte er HK-medlemmer.

100.000 uden overenskomst

"50-procentsreglen er et stort problem, fordi den holder 100.000 HK-medlemmer uden for overenskomst. De fleste af dem er kvinder, og mange er dem går derfor glip af en overenskomstbestemt pension," siger Simon Tøgern, der er formand for HK/Privat.

Uden overenskomst har medarbejdere ikke krav på en arbejdsmarkedspension, som er sammensat af arbejdsgiverens og medarbejderens bidrag.

"For dem, der er enlige, eller for dem, der bliver skilt, er det et stort problem, fordi de fleste af dem, der arbejder uden for overenskomst, ikke sparer op til pension," siger Simon Tøgern.

Kvinder sparer mindre op

Generelt betyder lavere løn, barsel og generelt kortere tid på arbejdsmarkedet, at kvinder gennemsnitligt optjener mindre pension end mænd.

I 2007 bestemte en ny lov, at pensionsordninger som udgangspunkt ikke er en del af fællesboet. Lovændringen har generelt skabt en skævvridning i fordelingen af pension efter skilsmisse i mandens favør.

"Det er et alment problem, at kvinder har dårlige pension end mænd, men HK har fuldstændig ret i, at 50 procents-reglen forstærker skævvridningen og virker ekstra diskriminerende i forhold til kvinders pension," siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, der er professor på Aalborg Universitet.

HK mener, at den nye lov forstærker nødvendigheden af et opgør med 50-procentsreglen.

Tænk på pensionen, kvinder

"Det er klart, at kvinders egne ansættelsesvilkår er blevet endnu mere afgørende for hendes pension efter den nye lov," siger Simon Tøgern.

Ifølge sammenslutningen Danske Familieadvokater er fordelingen af pension en blind vinkel i mange ægteskaber.

"Pigerne skal selv tænke på deres egen pension. Men der er desværre mange, som først indser først udfordringen, når de står med separationspapirerne i hånden," siger formand Helle Larsen og fortsætter:

"Nogen mænd har en ganske veludviklet retfærdighedssans, men der er altså også en del, der har svært ved at se fornuften i at dele, hvis først de er blevet uvenner med konen og skilsmissen står for døren."

Ægtefæller kan sikre en ligelig fordeling af pension ved at tegne en ægtepagt.

Men det er der kun 17 procent, der har gjort, blandt de særligt udsatte medlemmer af HK/Privat.

Ifølge formand Simon Tøgern er en afskaffelse af 50-procentsreglen den bedste garanti mod skilsmisseruin.

"En ægtepagt er god, men det bedste er nu at have fod under eget bord, og det sikrer man sig nu engang bedst ved at have en arbejdsmarkedspension," siger han.