Skattefri efterløns-ordning er mega populær: Koster statskassen milliarder

Økonomisk Redegørelse præsenteres af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille. (Foto: Jonas Olufson/Ritzau Scanpix)

Det skønnes, at der er blevet udbetalt i alt fire milliarder kroner i efterlønsbidrag til danskerne.

Frem til slutningen af juni 2018 var det muligt for mange danskere at få udbetalt deres efterlønsbidrag skattefrit.

Nu viser det sig, at ordningen har været overordentligt populær, og at der er blevet udbetalt 33 procent mere i efterlønsbidrag end ventet.

I Økonomisk Redegørelse i maj blev det skønnet, at udbetalingen af efterlønsbidrag ville koste omkring tre milliarder kroner.

Med offentliggørelsen af Økonomisk Redegørelse for august er det tal blevet opjusteret til fire milliarder kroner.

- Højere skønnede engangsudbetalinger af efterlønsbidrag i forlængelse af aftale om flere år på arbejdsmarkedet (juni 2017) indebærer isoleret set en svækkelse af den faktiske saldo med cirka en milliard kroner i 2018 i forhold til majvurderingen, står der i redegørelsen.

Tidligere i august skrev Avisen.dk, at omkring 57.000 danskere havde benyttet sig af muligheden for at melde sig ud af efterlønsordningen og hæve efterlønspengene skattefrit. Det skønnede Danske A-Kasser med en vis usikkerhed.

Regeringens skøn var på omkring 54.000, skrev netmediet.

Endnu er der ingen endelige tal for antallet af danskere, der har hævet efterlønsbidraget skattefrit.

Men det er forståeligt, at det har været populært, mener privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.

- Det giver god mening, for mange har haft økonomisk incitament til at melde sig ud. Det gælder især dem, der har dyr gæld, som de ellers kan bruge pengene til at afdrage på, siger hun.

- Der er også en større gruppe, navnlig dem der betaler topskat i dag, der med fordel har kunnet hæve deres efterlønsbidrag, og i stedet sætte pengene ind på en pensionsordning. For en del unge har det også givet god mening at hæve bidraget, da pengene har flere år til at tjene et højere afkast uden for ordningen.

Det er imidlertid langt fra alle, der har valgt at forlade ordningen, understreger hun.

- Det har navnlig været en god idé for dem, der enten er ældre, eller regner med at gøre brug af ordningen, og ikke har en stor pensionsopsparing i øvrigt, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Her kan du læse meget mere om efterlønsbidraget.

/ritzau/