Se kortet: Her er flest indvandrerkvinder på kontanthjælp


 •  
 • <4 %
        
 •  
 • 4-12 %
        
 •  
 • 12-20 %
        
 •  
 • 20-28 %
        
 •  
 • >28 %

  Kortet viser andelen af indvandrerkvinder i den erhvervsaktive alder med ikke-vestlig baggrund, som er på kontanthjælp eller integrationsydelse. Gul betyder, at kommunen ligger tæt på gennemsnittet for landet. Grøn betyder lavere andel på kontanthjælpsydelser end resten af landet. Rød betyder højere andel. Vær opmærksom på, at procentsatsen i nogle kommuner er baseret på et meget lille grundlag.
  Kilde: Jobindsats.dk & Statistikbanken.dk

  Hvor mange kvinder med indvandrerbaggrund er egentligt på kontanthjælp - og hvor stor forskel er der fra kommune til kommune?

  Hvor stort er problemet med indvandrerkvinder, som står uden for arbejdsmarkedet?

  Det diskuterede folketingets partier onsdag på et samråd, som var indkaldt af Marlene Harpsøe fra Dansk Folkeparti. Samrådet, hvor også integrationsminister Inger Støjberg (V) deltog, var blandt andet foranlediget af TV2's dokumentarserie "Moskeerne Bag Sløret", hvor det kom frem, at nogle imamer opfordrer muslimske kvinder til ikke at arbejde. Ingen ved dog, hvor udbredt det problem er.

  Imidlertid viser tal, som Avisen.dk har samkørt tal fra Jobindsats.dk og Statistikbanken.dk, at 16,1 procent af kvinder med ikke-vestlig baggrund i den erhvervsaktive alder er på enten kontanthjælp eller integrationsydelse - altså regeringens nye lave kontanthjælp målrettet indvandrere. For kvinder i den erhvervsaktive alder generelt er tallet blot 3,0 procent.

  - Det er jo en betydelig overrepræsentation, men faktisk overrasker det mig, at tallet ikke er større. Det skyldes sandsynligvis, at mange står helt uden for arbejdsmarkedet - for eksempel fordi de er på førtidspension eller bliver forsørget af ægtefællen, siger Frederik Thuesen, som er seniorforsker ved SFI med speciale i beskæftigelse og etniske minoriteter.

  Undersøgelser har tidligere vist, at en langt større andel af indvandrerkvinder ikke er i arbejde. Når andelen på kontanthjælp alligevel kun udgør 16 procent, tyder det på, at mange indvandrerkvinder befinder sig i andre "kasser" uden for arbejdsmarkedet end kontanthjælp.

  Forskel fra kommune til kommune

  Der er flere årsager til, at kvinder med indvandrerbaggrund er overrepræsenteret i såvel kontanthjælpssystemet som uden for arbejdsmarkedet generelt, forklarer Frederik Thuesen.

  - Vi ved fra undersøgelser, at mens mange efterkommere tager en uddannelse, så har mange indvandrere dårlige uddannelsesmæssige kompetencer. Oven i har en del også dårlige sproglige kompetencer, og endelig kan det også skyldes nogle normer. I nogle grupper er det ikke velset, at kvinder er på arbejdsmarkedet, siger han.

  Avisen.dk's tal viser samtidig, at der er stor forskel fra kommune til kommune - som du også kan se på kortet.

  Vi gør opmærksom på, at tallene kun dækker kontanthjælp og integrationsydelse, og at det kun er førstegenerationsindvandrere, som tæller med i gruppen. Desuden er nogle kommuner så små, at procentsatserne er baseret på et meget lille grundlag.