REGIONSOPGØR Sådan vil blå blok afskaffe regionerne
Staten skal overtage driften af regionerne, mener VKO. Dermed får den ansvaret for patienterne på sygehusene. Foto: www.colourbox.com
Allerede inden nytår skal de to udvalg, der nedsættes, komme med deres anbefalinger til fordeling af regionernes opgaver.

Regionerne nåede kun at blive seks år gamle.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i dag besluttet sig for at nedlægge regionerne. Og det går stærkt.

Allerede per 1. januar 2013 vinker vi farvel til de fem regioner. Der er dog under forudsætning af, at det også er borgerligt flertal efter det kommende valg.

Endnu er parterne ikke konkrete på den nye struktur, men tanken er, at der bliver tale om en nationalt styret sundhedssektor.

For at forberede strukturændringen og fordele de opgaver regionerne i dag varetager nedsætter man to udvalg, der skal analysere området. Et skal undersøge organiseringen af sundhedsområdet, hvilket især vil sige sygehuse. Og et skal undersøge de øvrige regionale og sociale opgaver, som regionerne har haft.

Formand for sundhedsudvalget bliver Ib Valsborg, der er tidligere departementschef i Sundhedsministeriet. Peter Gorm Hansen sætter sig i spidsen for regional- og socialudvalget. Han har i en årrække været administrerende direktør for KL.

Udvalgene skal komme med deres anbefalinger allerede inden nytår. De skal i gang med arbejdet nu.

Regionerne blev oprettet 1. januar 2007, og de når altså kun at blive seks år, inden de bliver lagt i graven.

Læs mere om dagens aftale på Finansministeriets hjemmeside.