Regeringen: Kommission skal tjekke udbytteskat

Danske skattepenge vandrede fra Danmark til USA via Litauen og en lille caribisk østat. Det viser politiets efterforskning i sagen om udbytteskat. Nu skal udbytteskattesagen indgå i undersøgelseskommissionen af Skat. Det har regeringen besluttet. (Foto: Foto: Sarah Christine Nørgaard/Scanpix)

Undersøgelseskommissionen om Skat skal også undersøge refusion af udbytteskat.

Det oplyser Justitsministeriet, som har sendt Folketingets Udvalg for Forretningsordenen og Skatteudvalget et udkast til et tillægskommissorium om undersøgelseskommissionen.

- Regeringen finder, i lighed med en række af Folketingets partier, at udbytteskatteområdet bør undersøges yderligere, hedder det.

Udvalget for Forretningsordenen skal senest 2. marts kommentere udkastet til tillægskommissorium om udbytteskat.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har inviteret Folketingets partier til at drøfte udkastet. 19. december sidste år fremlagde Skatteministeriet en advokatundersøgelse om udbyttesagen.

Sagen har formentlig kostet statskassen over 12 milliarder kroner, fordi udlændinge uretmæssigt har fået refunderet fiktive beløb i ubetalt aktieskat.

Undersøgelsen skal granske perioden fra 2010 til sommeren 2015, da Skatteministeriet fik oplysninger udefra, så udbetaling og udbytteskat 6. august 2015 blev sat i bero.

Regeringen nedsatte 13. september sidste år undersøgelseskommissionen om Skat. Det skete efter forhandling med partierne.

Kommissionen ledes af formanden, landsdommer ph.d. Michael Ellehauge. Hertil kommer professor, dr.jur. Søren Mørup og advokat LL.M Elsebeth Aaes-Jørgensen. Advokat Jens Lund Mosbek er udspørger.

Kommissionen skal undersøge det kollapsede inddrivelsessystem EFI, så staten ikke har kunnet inddrive gæld for over 100 milliarder kroner. Den skal se på sammenlægningen af den statslige og kommunale inddrivelse i Skat.

Endelig skal kommissionen granske den generelle effektivisering af Skat. Kommissionen skal kulegrave fra 2002 til sommeren 2017. Kommissionen kan tjekke forhold før og efter perioden, heddet der i kommissoriet

/ritzau/