Professor: Robuste medarbejdere går på kompromis med deres faglighed
Færre ressourcer og højere produktivitetskrav skaber efterspørgsel på ansatte, der er villige til at gå på kompromis med deres faglighed og samvittighed, mener Ole Fogh Kirkeby, der er professor i ledelsesfilosofi på CBS og aktuel med bogen ’Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab’. Foto: Malene Anthony Nielsen/Scanpix
Hvis man skal tro mange af de stillingsopslag, der er at finde på diverse jobportaler, så er der er brug for robuste pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter. Det kan give en række negative konsekvenser, mener professor.

Når en arbejdsgiver søger en robust medarbejder betyder det ofte, at der forventes, at medarbejderen er villig til at underkaste sig ledelsens mindste instruks, at loyalitet til arbejdspladsen handler om at tie problemer ihjel, at stress er et individuelt problem og et tegn på, at man ikke kan klare mosten. Det mener Ole Fogh Kirkeby, der er professor i ledelsesfilosofi på CBS og aktuel med bogen ’Robusthed, skrøbelighed og det generøse lederskab’, ifølge Politiken.

Mangel på ressourcer og højere produktivitetskrav skaber efterspørgsel på ansatte, der er villige til at gå på kompromis med deres faglighed og samvittighed. Konsekvensen er en arbejdskultur, hvor presset lægges på den enkelte, og hvor loyalitet er lig tavshed, mener han.

Ses alle steder i det offentlige

Fremhæver man robusthed som et ideal, smider man sensitivitet, kreativiteten og empatien ud med badevandet, mener Ole Fogh Kirkeby.

- Man ønsker besparelser uden at tage hensyn til kvaliteten. I skal spare og beholde samme kvalitetsniveau, fortæller politikerne dem. Det kan ses alle steder i det offentlige. Børnehaver, skoler, hospitaler. Alle er udsat for et ekstremt pres, som stresser. Siger medarbejderen fra over for det pres, kan politikerne ikke udøve deres nye bureaukratiske herredømme. Derfor er man tilbøjelig til at ønske ansatte, der vil påtage sig den uriaspost at gennemføre en arbejdsdag på de urimelige arbejdsvilkår, som fastlægges af politikerne. Det er et skråplan, siger Ole Fogh Kirkeby til Politiken.

Han mener at udfordringerne er mest tydelige hos sosu-assistenter, sygeplejerskerne, blandt overlæger og afdelingssygeplejersker. Men også blandt pædagoger og i folkeskolen.

Det kan have store konsekvenser, at man efterspørger robuste medarbejdere i det offentlige, mener professoren.

- Den danske model er i store træk blevet tegnet af fagbevægelsen, som langt hen ad vejen har en stor grad af arbejdspladssolidaritet. Bliver det robuste en norm, hænger det også nøje sammen med den største trend på alle danske arbejdspladser, nemlig selvledelse. Det fører til, at medarbejdere slås om, hvem der skal have de bedste arbejdsopgaver og slippe for de værste. Det giver dårlige og konfliktfyldte arbejdspladser. Det har vi allerede en masse eksempler på.

Selvstændighed opfattes som kværulanteri 

Også Berlingskes debat-, navne- og kulturredaktør Anne Sophie Hermansen har bidt mærke i, at arbejdsgiverne både i det offentlige- og i det private erhvervsliv efterlyser robust arbejdskraft. 

- Jeg har stadig til gode at se en eneste virksomhed, der efterlyser kritisk refleksion i stillingsopslag. Næ, medarbejdere skal være robuste, omstillingsparate, løsningsorienterede og proaktive. Hvadenten de rekrutteres som revisorassistent, adjunkt eller laborant. Hvorfor mon? Måske fordi selvstændighed i tanken opfattes som kværulanteri og kan være sindssygt anstrengende (skal jeg sige fra en ven). Men er det fra den robuste konkurrencestatssoldat, at forandringerne kommer? Er det den omstillingsparate, der gentænker koncepterne? Det kan det selvfølgelig være, ligesom der i en elefantflok også kan være en lyserød elefant iblandt, skriver hun på LinkedIn.

Anne Sophia Hermansen

Anne Sophia Hermansen on LinkedIn: "Femina hylder i årets Guldnummer...

Femina hylder i årets Guldnummer 100 ting, der er særligt værdifulde, herunder at kunne sige sin mening. Jeg er selvsagt enig i. Sjovt nok har jeg st...