Pensioner afgøres vidt forskelligt: Brug af kommunale afgørelser splitter
Joan Alsing fra Industriens Pension kalder tildelingen af pension for alt for vilkårlig. (Foto: Foto: Pressefoto/Industriens Pension)
Pensionsselskaberne griber det helt forskelligt an, når de tilkender invalidepension.

Pensionsselskaber går forskellige veje, når de ser på, om deres kunder skal have invalidepension eller ej. 

Hos PensionDanmark, PBU, PKA, PenSam og Lærenes Pension får kunderne kun invalidepension, hvis det offentlige har vurderet, at de er berettiget til førtidspension.

SamPension har to systemer. Er det en firmaaftale, ligger afgørelsen hos interne fagpersoner, mens overenskomstbaserede aftaler følger det offentliges vurdering.

Det viser en ny rundspørge, som Avisen.dk har foretaget.

De resterende arbejdsmarkedspensionsselskaber har ansat deres egne lægelige eksperter til at vurdere erhvervsevnen og følger derfor ikke de offentlige vurderinger. Det oplyser brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Lille prisforskel

De overenskomstbaserede pensioner følger primært de offentlige tilkendelser af førtidspensionen, mens de fleste af de kommercielle selskaber stadigvæk bruger deres egne vurderinger af erhvervsevnetab.

Det forklarer Brian Stjernholm, der er direktør i den uafhængige finansielle rådgivningsvirksomhed Uvildige.dk. Og de forskellige tilgange genspejler sig tit i priserne.

De selskaber, der først dækker ved førtidspension, er oftest billigere end de øvrige selskaber, påpeger direktøren.

Fordele ved begge måder 

Men det er svært at sige, hvor kunderne er bedst stillet, da det afhænger af den enkeltes behov, vurderer Brian Stjernholm.

- Umiddelbart er du bedre dækket med et selskab, hvor de skal lave deres egne vurderinger. Men der har de ikke nødvendigvis nogen fast definition af, hvornår du får udbetalt invalidepension.

- Så det kan måske være sværere at få den end der, hvor du får invalidepension med din førtidspension, siger han.

Konsulent hos Forsikring & Pension Allan Ahmad er enig i, at der for kunderne er fordele og ulemper ved flere måder at vurdere invalidepensioner på.

- Forskellige kundegrupper har forskellige behov. Selskaberne tilpasser deres forsikringsprodukter, så det passer til deres egne kunders behov, siger han.

Hurtigere sagsbehandling 

Forsikringsdirektør Joan Alsing fra Industriens Pension mener dog, at færre syge medlemmer kommer i klemme, når tilkendelser af invalidepension ikke er bundet op på de offentlige vurderinger.

I Industriens Pension har man derfor både ansat læger, overlæger og socialrådgivere til at vurdere, om der er et varigt erhvervstab.

Det har betydet, at mere end 1.000 kunder i Industriens Pension over en årrække har fået invalidepension, selvom de ikke var på førtidspension, forklarer forsikringsdirektøren.

- Vi tilkender langt tid før, de gør i det offentlige, hvor man kan være op til fem år om at behandle sådan en sag. Lige nu gør vi det på under en måned, siger hun. 

Bøvlet at søge to steder 

Et af de selskaber, som følger de offentlige tilkendelser af førtidspension, er Lærernes Pension.

Tidligere havde selskabet sine egne eksperter, men i 2008 valgte man at lægge sig op ad de offentlige vurderinger.

Men det var på ingen måde for at spare penge, understreger Jesper Brohus, der er ansvarshavende aktuar i Lærernes Pension.

- Det væsentligste argument var, at kunderne ikke skulle søge to steder. De skulle ikke have to administrative processer kørende, når de var udfordret på deres helbred, forklarer han.

"Vilkårlighed er ikke fair"

Joan Alsing mener, at en fordel ved ikke at følge de offentlige vurderinger er, at medlemmerne bliver behandlet ens, uanset hvor i landet de bor.

- Geografisk er der simpelthen så store forskelle på, om du får tilkendt en offentlig førtidspension, afhængigt af om du bor i Nordjylland eller Storkøbenhavn. Den vilkårlighed er ikke fair.

Den 56-årige Gry Kjær er en af de kunder i Industriens Pension, som har fået invalidepension, selvom hun er i fleksjob og ikke modtager førtidspension.

LÆS HELE HENDES HISTORIE HER.

Nye tilbud

Siden Lærernes Pension overgik til at følge de offentlige vurderinger, har man dog været nødt til at ændre praksis.

Det blev nødvendigt i kølvandet på førtidspensions- og fleksjobreformen i 2013, som i nogle tilfælde gjorde det sværere at få offentlig førtidspension, fortæller Jesper Brohus.

- Vi har reageret på det ved at introducere nye typer af pensioner, der kan træde i stedet for den livsvarige invalidepension. Man kan for eksempel få en halv invalidepension og børnepension i op til fem år også uden at have modtaget offentlig førtidspension, siger han.

Avisen.dk beskrev i oktober, hvordan mange sygemeldte danskere risikerer at miste de fleste af deres penge fra en offentlig ydelse, hvis de får udbetalt en privat pension.

LÆS MERE OM DET DILEMMA. 

via Listen To News