Pensionsalder: Mureren og akademikeren skal tage hinanden i hånden

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

PER CHRISTENSEN fra 3F og Camilla Gregersen fra Dansk Magisterforening er raget uklar om pensionsalderen.

Det er rigtig ærgerligt. Vi har mere end nogensinde brug for, at fagbevægelsen står sammen om konkrete krav og forslag, der kan sikre et godt liv efter arbejdslivet for alle, set i lyset af højere pensionsalder og et stadig mere brutalt arbejdsmarked, der slider folk ned fysisk og psykisk.

Sammenhold er nødvendigt over for en modstander, der ikke har tænkt sig at gøre noget effektivt ved det. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fortsætter nedskæringerne på Arbejdstilsynet og på uddannelsesmulighederne. Samtidig afviser han blankt, at der er brug for nye tilbagetrækningsmuligheder. Han er godt tilfreds med seniorførtidspensionen, som den er, selvom kun ca. 1200 er sluppet igennem nåleøjet, så nu vil han minde kommunerne om, at ordningen findes!

DESVÆRRE HAR vi også et stort flertal i Folketinget, der står fast på, at pensionsalderen skal sættes i vejret i det uendelige. Forliget, der rummer alle partier undtagen Enhedslisten, Alternativet og SF, betyder, at pensionsalderen i 2020 bliver sat op til 69 år, og så fremdeles, således at en på 18 først kan gå på pension når hun er 75 år, og nyfødte må vente til de er 77.

Det er jo vanvid! Allerede i dag ryger mange ud af arbejdsmarkedet længe før tid, fordi de er nedslidt eller mangler de fornødne kvalifikationer. Det gælder især dem, der kom tidligt på arbejdsmarkedet, men jo højere pensionsalderen bliver, jo flere grupper vil blive ramt, herunder mange akademikere.

DERFOR HAR alle lønmodtagere og hele fagbevægelsen en fælles interesse i at stoppe pensionsalderens himmelflugt. Mureren og akademikeren, Per Christensen og Camilla Gregersen, må simpelt hen tage hinanden i hånden og kræve, at der bliver sat stop for stigninger i pensionsalderen ved 67 år, og at forliget bliver opsagt inden folketingsvalget, for ellers står det ved magt bagefter. De må også kræve, at alle partier kommer med klare og konkrete svar på de uomgængelige spørgsmål: Hvorfor skal folk, der kommer tidligt på arbejdsmarkedet ikke have ret til lige så mange gode seniorår, som de højtuddannede? Og hvad skal alle de mennesker leve af, som ryger ud af arbejdsmarkedet længe før tid, set i lyset af forringelserne af efterløn, dagpenge, førtidspension og kontanthjælp?

Per Christensen og Camilla Gregersen er heldigvis enige om, at det skal være nemmere at få førtidspension og fleksjob. Sammen med mere end 60 andre forbund og handicaporganisationer i VærdigReform har de stillet en række krav til forbedringer af førtidspension og fleks - en stor tak for det. Så bør de også kunne blive enige om at kræve stop for stigninger i pensionsalderen.  

Jeg ser også frem til at 3F konkretiserer, hvad de mener med ”differentieret folkepensionsalder”. Enhedslisten har som bekendt fremlagt sit forslag til, hvordan vi kan sikre ret til tidlig tilbagetrækning. Efter 40 år på arbejdsmarkedet og 35 år i A-kassen, skal man kunne gå på dagpenge frem til pensionsalderen. Og efter 35 år på arbejdsmarkedet og 30 år i A-kassen skal man kunne gå ned i tid, og få suppleret de manglende timer med dagpenge. Læs mere om Enhedslistens model her.

VI ER selvfølgelig åbne for at diskutere andre løsninger. Det tager sikker tid, at få dem på plads. Også derfor, haster det virkelig med at få sat en stopper for højere pensionsalder og fremtvinge konkrete svar. Hvis fagbevægelsen står sammen om det, så bliver flertallet på Christiansborg nødt til at lytte – men så skal det også være nu – inden folketingsvalget!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.