OVERBLIK: Ja eller nej til overenskomstforlig afsløres mandag

Lønmodtagerne bakkede forhandlerne op under de langvarige overenskomstforhandlinger i Forligsinstutionen. Mandag skal det vise sig, om de også bakker op om forliget. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix)

Overenskomstforliget har været til afstemning hos medlemmerne. Resultaterne offentliggøres mandag.

I slutningen af april blev arbejdsgivere og lønmodtagere i regioner, kommuner og stat med få dages mellemrum enige om forlig for nye overenskomster.

Det skete efter et dramatisk forløb i Forligsinstitutionen

Overenskomstforliget har været til afstemning hos medlemmerne. Resultaterne kan offentliggøres fra mandag. Flere organisationer har på forhånd meldt om historisk høje stemmeprocenter.

Læs mere her:

* I de fleste organisationer sendes aftalen til urafstemning blandt medlemmerne, men i nogle organisationer godkendes eller forkastes den af eksempelvis et repræsentantskab.

* Fagforeningerne har bestemt, at der skal et afstemningsresultat i hus for hver enkelt organisation. De har altså ikke benyttet sig af en mulighed for at kæde afstemningerne sammen.

* En sammenkædet afstemning kunne have betydet, at et nej fra et enkelt fagforbund for eksempel på det kommunale område kunne overtrumfes, hvis øvrige forbund for kommunalt ansatte stemte ja.

* Resultaterne blive offentliggjort samme dag, så de enkelte organisationer ikke påvirker hinanden.

* 6. juni bliver der taget endelig stilling til, hvorvidt resultatet af forhandlingerne om fornyelse af aftaler og overenskomster er godkendt.

* Hvis en organisation forkaster forliget, bryder en konflikt ud for det pågældende område.

* En eventuel konflikt kan tidligst træde i kraft ved døgnets begyndelse den 11. juni.

* På statens område er alle organisationerne under Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kædet sammen, så det enten er et samlet nej eller ja på statens område.

* Også arbejdsgiverne skal have opbakning til aftalen i deres bagland.

* I kommunerne skal et forhandlingsresultat endeligt godkendes hos Kommunernes Lønningsnævn.

* I Regionerne er det Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der skal give den endelige godkendelse.

* I staten er det topforhandleren, innovationsminister Sophie Løhde (V), der har mandat til at forhandle og underskrive en aftale på statens vegne.

Kilder: Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Finansministeriet, Aalborg Universitet, Forligsinstitutionen, Lægeforeningen, aftalen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst.

/ritzau/