Danmark på Vippen Over 70 pct. af statens museumsstøtte udbetales i hovedstadsområdet
Hovedstadsområdets museer får uden sammenligning den største bid af kagen, når staten udbetaler støtte til de danske museer. Det fremgår af en analyse, som landsforeningen Danmark på Vippen har lavet. Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen, kalder skævheden absurd.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Analysen, som er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og Slots- og Kulturstyrelsen, viser, at 72 pct. af den samlede statslige støtte til museer udbetales til museer i hovedstadsområdet.

Til sammenligning udbetales 7 pct. til museer i Aarhus, mens museer i Odense og Aalborg hver får 1 pct. De resterende 19 pct. af museumsstøtten fordeles til museer i resten af Danmark uden for de fire store byområder. Det samlede statslige støtte til museer var i 2016 på knap 1. mia. kr.

På den baggrund har Danmark på Vippen anbefalet kulturminister Mette Bock (LA), at geografisk placering bliver et væsentligt kriterie, der skal vurderes i Kulturministeriets tildeling af museumsstøtten. Det fremgår af en anbefaling, som landsforeningen har sendt til ministeren i forbindelse med visionsarbejdet på museumsområdet, som offentliggøres i dag:

"Det er direkte chokerende og absurd, hvor stor en del af den samlede støtte museer i hovedstadsområdet får tildelt. Det er vores fælles skattepenge betalt af borgere i hele landet, som i høj grad favoriserer hovedstaden. Derfor er konklusionen også, at det er helt nødvendigt med en ny museumsstruktur, som kulturministeren også har lagt op til," siger Kim Ruberg, næstformand i Danmark på Vippen.

Den markante geografiske skævhed i udbetalinger til museer kommer også til udtryk i museernes tilskud pr. besøgende. Her får museer i hovedstadsområdet i gennemsnit 126 kr. pr. besøgende, mens museer i resten af Danmark får 42 kr. Hovedstadsområdets museer får altså over tre gange så meget i støtte pr. museumsgæst end museerne i resten af Danmark.

Kultur spiller stor rolle

I anbefalingen til kulturministeren pointerer Danmark på Vippen, at kultur, herunder museer, er vigtige elementer i udviklingen af de mange byer og samfund, som ligger uden for de største byer:

"Museerne i det lokale Danmark spiller en stor rolle i forhold til eksempelvis at tiltrække turister til områderne. Flere turister betyder flere penge i kommune- og statskassen, det betyder flere arbejdspladser og har også en positiv afsmitning på boligmarkedet. Styrker man museerne i det lokale Danmark, understøtter man altså aktiviteten i de områder af Danmark, hvor alle Folketingets partier har som erklæret mål at skabe vækst og udvikling," siger Kim Ruberg og fortsætter:

"Samtidig spiller mange museer i det lokale Danmark en afgørende rolle i forhold til formidling af lokal- og egnshistorie og dermed vores fælles kulturarv, som med tanke på den skæve fordeling af statens støtte til museer bliver nedprioriteret af staten i store dele af Danmark."

De anbefalinger, som kulturministeren har modtaget i forbindelse med visionsarbejdet på museumsområdet, skal diskuteres og drøftes på en konference d. 25. januar 2018. Herefter følger de politiske forhandlinger på Christiansborg om en ny museumsstruktur.

Fakta om museumsstøtten:

Andel af tilskud

Andel af besøgende

Hovedstadsområdet

72 %

46 %

Odense

1 %

4 %

Aarhus

7 %

16 %

Aalborg

1 %

2 %

Resten af Danmark

19 %

32 %

Gennemsnitligt tilskud pr. besøgende

Hovedstadsområdet

126 kr.

Resten af Danmark

42 kr.

Kilde: Danmark på Vippens beregninger baseret på tal fra Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Statistik og årsrapporter 2016 for de statslige museer.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.