Ministerens e-mail til DR
Læs forsvarsminister Søren Gades e-mail til DR-chef Kenneth Plummer og TV-direktør Lars Grarup.

Læs også:
Forsvarsminister angriber DR
Afghanistan-chef skifter forklaring

Fredag 1. december kl. 19.28 modtog DR?s generaldirektør, Kenneth Plummer, mailen fra forsvarsminister Søren Gade. Mailen blev samtidig sendt til en række toneangivende medlemmer af oppositionen - blandt andre Mogens Lykketoft (S), Villy Søvndal (SF), Frank Aaen (Ehl) og Morten Helveg Petersen (R).

Søren Gade skriver:

»Kære Kenneth Plummer,

På baggrund af det svar, du fremsender må jeg konstatere, at jeg er lodret uenig i dine og Danmarks Radios betragtninger i denne sag.

- Det er ikke korrekt, når Christoffer Guldbrandsen påstår, at dele af filmen og/eller baggrundsmaterialet, ikke har været vist til politikere.

- Det er ikke fyldestgørende, når Danmarks Radio giver udtryk for, at dele af filmen og researchmaterialet alene har været forevist udvalgte medier. Man er rent faktisk gået videre end det, og udleveret klip fra filmen, som blev vist torsdag aften i TV2-nyhederne og fredag i diverse udsendelser på TV-2, uden at give undertegnet samme mulighed.

- Du henviser i svaret til Guldbrandsen, som skulle have oplyst Danmark Radio om, at alle oplysninger var tilgængelige for forsvarsministeren. Det er ikke korrekt. Jeg har i tre omgange skrevet til Guldbrandsen og til Giversen (13. december 2005, 10. januar 2006 og 10. februar 2006) og bedt dem om at dokumentere anklagerne om overgreb på Afghanerne. Her har jeg indgående henstillet til, at man lægger dokumentation frem, så jeg kunne få lejlighed til at undersøge påstandene nærmere, hvilket man ikke har villet bidrage til. Man må nu konstatere, at Danmarks Radio heller ikke vil bidrage til at opklare sagen, på trods af, at man velvilligt har distribueret dele af filmen og herved medvirket til at debatten er sat i gang i medierne, inden filmen har været vist i fjernsynet.

- Danmarks Radio påpeger, at man har en fast praksis om ikke at vise programmer i sin helhed til medvirkende eller personer, der har en interesse i programmets indhold. Man vælger imidlertid at fremlægge dele af filmen og baggrundsmaterialet til udvalgte medier, uden at give den ansvarlige minister den samme mulighed, så man i det mindske kan forholde sig til de historier, som bringes i medierne. Det giver både historier i medierne torsdag og fredag, men vi har også fået utallige henvendelser fra medier, som har fået materiale, som de først bringer i weekenden. Man vælger altså specifikt at udsluse informationer til medierne, uden at man vil dele dette med undertegnede og dennes ministerium.

Samlet kan jeg konstatere, at Danmarks Radio ikke har nogen som helst vilje til at kvalificere debatten. Det ser jeg desværre som en fortsættelse af den linie, som har været min oplevelse, siden jeg blev interviewet af de to ansvarlige journalister, som jeg og forsvarsministeriet i adskillige omgange gennem det seneste år har bedt om at dokumentere deres påstande med henblik på, at jeg kunne undersøge sagen nærmere.

Jeg må indrømme, at jeg er skuffet over Danmarks Radios beslutning i denne sag.

Mvh

Søren Gade«

Klokken 16.37 samme dag havde Lars Grarup svaret forsvarsministeren:

»Kære Søren Gade

Generaldirektør Kenneth Plummer har bedt mig om at besvare din henvendelse, som jeg har følgende kommentarer til:

DR er endnu ikke i besiddelse af den færdige film, og ifølge filmens eksterne producent Christoffer Guldbrandsen har dokumentarprogrammet Den Hemmelige Krig ikke været vist for nogen politikere, hverken i sin helhed eller i klip. Det samme gælder researchmaterialet.

I konkrete interviews er faktuelle oplysninger fra filmen blevet forelagt ? ligesom det skete i interviewet med Frank Listner og Forsvarsministeren. Det er korrekt, at produktionsselskabet gennem de sidste dage har kommunikerer med andre medier, og i den forbindelse har forevist dem dele af filmen og udvalgt baggrundsmateriale.

Christoffer Guldbrandsen understreger overfor DR, at dokumentarprogrammet ikke indeholder oplysninger, som forsvarsministeriet ikke allerede har eller kunne få adgang til. Navne på en række centrale kilder i filmen er blevet oplyst i forbindelse med et interview med Frank Listner, hvor både forsvarets pressechef og souschef i forsvarministeriet Pernille Vedsgaard Langeberg var til stede. Det drejer sig f.eks. om navne på amerikanske kilder og artikler fra AP.

DR har en fast praksis om ikke at vise programmer i sin helhed til medvirkende eller personer der har en interesse i programmets indhold.

På baggrud af ovenstående, kan vi desværre ikke imødekomme din anmodning, men håber at se dig til forevisning i Grand på mandag, og ellers har du mulighed for at se programmet i sin helhed på DR2 mandag d.11.12.

Med venlig hilsen

Lars Grarup«

via Listen To News