Minister opgiver stor reform

Bekæftigelsesminister Troels Lund Poulsen får ikke en arbejdsskadereform i hus inden valget. (Foto: Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix/arkiv)

Regeringens plan om en stor reform af arbejdsskadesystemet er skrinlagt på denne side af valget.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) opgiver at komme igennem med en reform af arbejdsskadesystemet før det kommende folketingsvalg. 

Det skriver ministeren nu i et brev til medlemmerne af Folketingets beskæftigelsesudvalg.

I brevet betoner Troels Lund Poulsen, at en større arbejdsskadereform er 'et meget omfattende arbejde,' og at det derfor ikke kan nås i den nuværende regeringsperiode. Ambitionen var at skabe et system med 'en hurtigere og mere enkel sagsbehandling,' fremgår det af brevet.

Ministerens retræte er en realitet, selv om det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil 'komme med et oplæg til et nyt og mere moderne arbejdsskadessystem.' 

- Vores arbejdsmiljø og arbejdsskadesystem hænger sammen, og jeg er startet med arbejdsmiljøet. Vi har haft et ekspertudvalg til at gentænke hele arbejdsmiljøindsatsen, og nu er vi gået i gang med de politiske drøftelser om en ny indsats på området, skriver Troels Lund Poulsen blandt andet i brevet.

I fjor lagde beskæftigelsesministeren op til at få en politisk aftale om arbejdsskadesystemet på plads inden sommerferien med efterfølgende lovarbejde i efteråret 2018. 

- Der skal ikke laves noget polemik om det her. Jeg er helt enig i, at det skal vi have gjort noget ved, og det skal vi have gjort her i foråret, sagde Troels Lund Poulsen ifølge Altinget på et samråd i februar 2018. 

I sit nye brev til beskæftigelsesudvalget erkender han, at der er et konkret behov for at rette op på konsekvenserne af en Højesteretsdom fra 2013, som har ført til et stort fald i antallet af anerkendte arbejdsskader. Dommen har betydet, at mange arbejdsskadesager nu ryger under bagatelgrænsen og bliver afvist.

- Derfor fremsætter jeg i foråret 2019 et lovforslag om ændring af arbejdsskadeområdet, der blandt andet skal håndtere det problem og øge muligheden for, at flere arbejdsulykker kan anerkendes som arbejdsskader. Forslaget forventes også at understøtte hurtigere afgørelser i arbejdsskadesystemet, skriver Troels Lund Poulsen.

I SF ærgrer beskæftigelsesordfører Karsten Hønge sig over, at der stadig ikke er sat skub i det store reformarbejde.

-  Det er nødvendigt med en reform. Især i forhold til at flere sygdomme bliver anerkendt. At vi får lavet en ny arbejdsmiljølov er stærkt nødvendigt og en rigtig god idé, men det ændrer ikke på, at der er alt for mange mennesker, der kommer i klemme i arbejdsskadesystemet i dag, siger Karsten Hønge.

Det står i regeringsgrundlaget

Et mere moderne arbejdsskadesystem Arbejdsskadesystemet er ikke grundlæggende reformeret siden slutningen af 1970’erne, og det er præget af en række udfordringer. Fastholdelsesindsatsen er mangelfuld og ukoordineret, nogle tilskadekommende overkompenseres, og sagsbehandlingstiderne er for lange som følge af et kompliceret regelsæt.

Regeringen vil – med udgangspunkt i de anbefalinger til et moderne arbejdsskadesystem, som et ekspertudvalg fremlagde i december 2014 – drøfte arbejdsskadesystemets indretning med arbejdsmarkedets parter og herefter komme med et oplæg til et nyt og mere moderne arbejdsskadesystem.

UDVID