I oprør over arbejdsforhold: "Vi kan ikke leve med det"
Et flertal af danske byrådsmedlemmer er positive overfor minimumsnormeringer i daginstitutioner. Foto fra Gustavsminde udenfor Assens. Foto: Sonny Munk Carlsen/Ritzau Scanpix.
Et klart flertal af byrådsmedlemmerne støtter mindstekrav for antallet af børn per pædagog, viser rundspørge. SF vil gøre det til "absolut hovedkrav" til ny regering.

Stolene i Christiansborgs største mødesal vil være fuldt besat, når børneminister Mai Mercado (K) i dag skal i samråd om minimumsnormeringer.

På lørdag demonstreres der over hele landet for samme sag.

Det antal pædagoger, du har pr. barn i dag, er i hvert fald ikke barnets tarv.
Lone Kiilerich (DF), medlem af kommunalbestyrelsen i Kerteminde

Og nu viser en rundspørge fra Avisen.dk, at 66 procent af landets byrådsmedlemmer støtter en grænse for, hvor mange børn der må være for hver pædagog i børnehaver og vuggestuer.

En af dem, der bakker op om minimumsnormeringer, er Maike Fiil, medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm for Venstre:

- Pædagogernes fagforening har nogle anbefalinger, som langtfra bliver fulgt alle steder. Det er forkert, for der mangler varme hænder derude, siger hun og understreger, at hun selv har haft to drenge i vuggestue, børnehave og dagpleje:

- De klarer dagligdagen, men der er ikke tid til barnets udvikling.

Lone Kiilerich, medlem af børne- og ungeudvalget i Kerteminde for Dansk Folkeparti, er på samme linje:

- Der er blevet skåret og skåret. Det antal pædagoger, du har pr. barn i dag, er i hvert fald ikke barnets tarv. Tit skal der bare stoppes flest muligt ind, siger Lone Kiilerich.

Hun har et godt kendskab til, hvordan situationen er for både børn og ansatte i daginstitutionerne:

- De løber spidsrod. Hvis du har et barn med dårlig mave, så er der ikke tid til at se efter de andre. Sker der noget, så får pædagogen skylden, men hun kan jo ikke holde opsyn med alle.

Landsdækkende krav

Formanden for pædagogernes fagforbund BUPL glæder sig over, at der er opbakning til en form for mindstenormering - også selvom rundspørgen ikke kan bruges til at konkludere, at det nødvendigvis skal være landsdækkende minimumsnormeringer vedtaget i Folketinget. 

- Det er et godt højt tal, og det flugter fint med, hvad vi har set i eksempelvis kandidattests op til kommunalvalget, hvor op mod otte ud af ti svarede, at de går ind for minimumsnormeringer, siger BUPL-formanden Elisa Rimpler.

I nogle af besvarelserne understreger de lokale politikere, at de går ind for minimumsnormeringer, men at det skal besluttes lokalt og ikke fra Christiansborg.

Men den model er ikke vidtrækkende nok for BUPL, der vil have en mindste-standard forstået som en nationalt fastsat bund, som kommunerne så skal bygge ovenpå.

- De mindste børn mangler en stemme, så tit ender nedskæringerne hos dem. Det kan vi ikke leve med, når vi ved, hvor meget de første år af barnets liv betyder, siger Elisa Rimpler.

Hun understreger, at der fortsat vil være rum til det lokale demokrati.

- Med minimumsnormeringer vil der være rigeligt plads til lokale beslutninger. Der kan eksempelvis være kvarterer, hvor der er brug for noget særligt. Og generelt kræver det, at kommunalbestyrelserne er så ambitiøse, at de bygger ovenpå.

Fakta: Det foreslår pædagogerne

Pædagogernes fagforbund BUPL kæmper for at få indført en såkaldt minimumsnormering, så der bliver indført en grænse for, hvor mange børn der må være pr. pædagogisk personale (pædagog eller medhjælper).

BUPL’s minimumsnormering hedder:

1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuen

1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaven

80 procent af det pædagogiske personale skal være uddannede pædagoger

Der er ifølge BUPL tale om et minimum – det er altså ikke en anbefaling om den gode normering.

Kilde: bupl.dk

UDVID

På Christiansborg har forslaget om minimumsnormeringer opbakning fra blandt andet SF, der vil bære kravet ind på forhandlingsbordet, hvis rød blok vinder valget:

- Minimumsnormeringer er et af vores absolutte hovedkrav til en ny regering. Det kommer til at vægte meget højt for os efter valget, at vi får trygheden tilbage i vuggestuer og børnehaver, siger Pia Olsen Dyhr (SF).

Hos Venstre peger børneordfører Anni Matthiesen på, at regeringen allerede har sikret flere pædagoger og bedre daginstitutioner.

- Vi har sammenlagt givet over en milliard kroner alene til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne, siger hun og advarer mod at tale daginstitutionerne ned i et sort hul:

- Både forældre og børn er faktisk meget tilfredse med dagligdagen i institutionerne. Faktisk er 9 ud af 10 forældre enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud.

Børne-og socialminister Mai Mercado (K) anerkender ønsket om bedre normeringer.

- Som konservativ har jeg foreslået, at normeringerne løftes i ydertidspunkterne, sagde hun til Politiken lørdag. Men en lovfæstet ret om minimumsnormeringer er hun ikke tilhænger af.

Appel til Christiansborg

For kommunalbestyrelsesmedlem Lone Kiilerich (DF) i Kerteminde ville et krav fra Christiansborg være velkomment:

- Det ville da være fantastisk med sådan et krav ovenfra. Det ville skabe ordentlige forhold i alle kommuner.

SF vil gøre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver til "et absolut hovedkrav" til en kommende regering, siger partiformanden Pia Olsen Dyhr. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix.

Lone Kiilerich (DF) støtter BUPL's forslag om, at der højst må være seks børnehavebørn eller tre vuggestuebørn for hver pædagogisk medarbejder:

- Der er så mange sårbare børn, og får vi ikke hånd om dem i daginstitutionerne, så trækker de problemerne med op i skolen og gennem resten af livet. Hvad tror du bliver dyrest, spørger DF'eren.

Og der er opbakning fra solskinsøen:

- Jeg appellerer til Christiansborg om at se på minimumsnormeringer i stedet for, at de bruger deres tid på en pasningslov, som i praksis skaber mange problemer lokalt, siger Maike Fiil, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre på Bornholm.

Demonstrationer lørdag

Ifølge Danmarks Statistik er der 3,1 børn i alderen 0-2 år pr voksen og 6,2 børn pr voksen for dem i aldersgruppen 3-6 år. Men der er tale om gennemsnitstal, så der kan være stor variation rundt i landet.

Tallene svarer nogenlunde til, hvad forskere anbefaler, og ligger meget tæt på BUPL's ønsker til minimumsnormeringer.

Christiansborg skal se på minimumsnormeringer i stedet for at bruge tid på en pasningslov, som i praksis skaber mange problemer lokalt, siger Maike Fiil (V), kommunalbestyrelsesmedlem på Bornholm. Foto: Berit Hvassum.

Daginstitutionslederne er talt med i opgørelsen, og medregnet er også den tid, det pædagogiske personale bruger på administrativt arbejde.

Lørdag den 6. april er der indkaldt til demonstrationer i knap 50 danske byer for bedre forhold for børn og ansatte i daginstitutionerne.

 

via Listen To News