Mange fejl i børnesager
Fejlbehæftet og langsom. Sådan lyder dommen over kommunernes sagsbehandling i ny rapport.

Der er noget om snakken, når skolelærere og skoleledere over for Nyhedsavisen beretter om fejlbehæftet og langsom sagsbehandling i kommunale børnesager.Faktisk er hver fjerde afgørelse direkte forkert. Og i lige så mange tilfælde bliver undersøgelserne ikke færdige inden for den lovpligtige tidsfrist.Det fastslår Ankestyrelsen under Socialministeriet i en ny rapport. Styrelsen har undersøgt i alt 101 sager fra 20 forskellige kommuner landet over. Formålet var at undersøge, om kommunerne overholdt de skrappere regler, der trådte i kraft med den nye anbringelsesreform fra 1. januar 2006. Og det gør de altså ikke altid, lyder konklusionen.

Overholder ikke loven

Blandt andet blev der i 18 procent af sagerne slet ikke udfærdiget den lovpligtige § 38-undersøgelse af barnets adfærd og sociale forhold, før man traf beslutning om, hvorvidt barnet skulle tvangsfjernes. I yderligere 10 procent af sagerne var § 38-undersøgelsen så fejlbehæftet eller mangelfuld, at den ikke duede som grundlag til at træffe en beslutning om sagen.