Blogger: Luk Løkkes stresspanel - ikke forældreintra

Arbejdsliv

Nicolai Bentsen er scenetekniker og fællestilidsmand for 3F ´erne på Det Kongelige Teater. Han er født på vestegnen - helt nøjagtigt i Rødovre, men har boet det meste af sit liv i København.

Nicolai Bentsen er far til et barn med autisme, og én til der er lige så unormal som alle andre. Han skriver om fællesskaber og fortællinger mellem mennesker. På arbejdspladser og på fodboldstadions, men aldrig ud fra fokusgrupper. Der vil både være indlæg præget af håbløs nostalgi, samt nye udviklinger og tendenser så længe, at disse foregår i øjenhøjde. Samfundsforhold, overenskomstforhold og alle livets besværlige forhold.

REGERINGENS OMSTRIDTE stresspanel kom endelig med sit første udspil. Luk forældreintra og genindfør kontaktbogen.

Som så mange andre har jeg et ret stedmoderligt forhold til folkeskolens eget facebookkoncept og informationsplatform. Men er vi egentlig helt sikre på, at vores mødre brugte mindre tid på kontaktbøger, sedler med hjem, ugentlige opkald udenfor arbejdstiden, fødselsdagsinvitationer udformet som papirsklip, telefonkæder, bazarsladder når de mødte andre forældre i det lokale supermarked, og uendelig koordinering på gangene? Og så har vi i øvrigt slet ikke tænkt på konsekvenserne for lærerne.

DER FINDES VIST INGEN seriøs videnskabelig evidens, som påstår, at det er selve forældreintra, der giver de danske børnefamilier stress, og ikke måden det benyttes på, måden vi organiserer vores fritid og frem for alt måden vi arbejder på ?

Regeringens stresspanel har siden dets nedsættelse mødt voldsom kritik. Især sammensætningen, hvor man behændigt har undgået de førende eksperter og forskere, til fordel for mere poppede tilstedeværelser, har stået for skud. Det første udspil blev naturligvis hurtigt pandet ned fra alle kanter, og giver i øvrigt ikke rigtig anledning til at tro på, at kritikken af panelet skulle være fejlplaceret. Nogle mener ligefrem, at indsparket er en direkte hån mod de mange danskere, som er ramt af stress. Man frygter jo allerede, at de næste udspil lander et sted imellem selvhjælpslitteratur og rengøringstips. Det kunne selvfølgelig medføre kronede dage for salg af Marie Kondo-bøger, og de certificerede KonMari-konsulenter, men kunne vi ikke hæve niveauet?

VI KUNNE OGSÅ BARE lukke stresspanelet, og det sagt helt uden nogen form for hævntørst. For de gør sådan set bare det, regeringen har bedt dem om. I deres kommissorium hedder det: "Forslagene skal afgrænse sig fra at være af reguleringsmæssig karakter og omhandle forhold som aftales af arbejdsmarkedets parter, herunder arbejdstid, timebank, fridage, orlov mv".

De er altså reelt skarpt afskåret fra at beskæftige sig med arbejdsbetinget stress og konkrete løsninger herpå, og indtil videre ligner deres arbejde dyrtkøbte banaliteter. Luk det. Nedsæt i stedet et panel med repræsentanter fra både fagbevægelsen og arbejdsgiverne, samt de førende forskere og eksperter vi jo faktisk har til rådighed herhjemme. Lad dem komme med seriøse og gennemarbejde anbefalinger - især til hvordan vi får gjort op med den omsiggribende arbejdsrelaterede stress.

IFØLGE STRESSFORENINGEN er 35.000 danskere hver dag sygemeldt pga. dårligt psykisk arbejdsmiljø. Næsten en halv million lønmodtagere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress, og hver femte, som rammes, risikerer at miste sit arbejde. De mange fraværsdage koster produktivitet og vækst, og alene samfundsudgifterne til sygefravær, tidlig død og sundhedsbehandling gøres op i mange milliarder. Så selvom det i sig selv burde være forbudt at blive syg af at gå på arbejde, har vi slet ikke råd til at lade være med at gøre noget alvorligt. Lad os få nedsat et rigtigt stresspanel!

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Nyheder

Ældre ægtepar for vild

i en uge:

Levede af bær og

muddervand