LO-formand i dialog med fusionsskeptikere: Vi åbner ikke alt
LO-formand Lizette Risgaard tager dialogen med skeptikerne forud for afstemningen om en mulig fusion mellem LO og FTF. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Den 13. april bliver det afgjort, om LO og FTF skal fusioneres - og en ny megaorganisation for lønmodtagere etableres. Afstemningen bliver tæt. LO-formand Lizette Risgaard vil nu gå i dialog med fusionsskeptikerne.

Der er udsigt til en tæt afstemning om den historiske megafusion i fagbevægelsen mellem hovedorganisationerne LO og FTF. 

Det står klart på dagen, hvor LO og FTF har besluttet at indkalde til ekstraordinære kongresser om fusionen i Odense den 13. april som eneste punkt på dagsordenen. I både LO og FTF kræves der to tredjedels ja-flertal blandt de delegerede, hvis fusionen skal blive til virkelighed.

Med modstand fra landets største forbund, 3F, plus en række mindre organisationer, er intet afgjort på forhånd. Sådan lød forudsigelsen fra flere forbundsformænd, der fredag var til hovedbestyrelsesmøde i LO, hvor beslutningen om at indkalde til kongres blev truffet. 

LOs formand, Lizette Risgaard siger til Avisen.dk, at hun vil bruge tiden op til den ekstraordinære LO-kongres til at gå i dialog med skeptikerne. 

- Jeg har sagt til LOs hovedsbestyrelse, at jeg vil bruge tiden op til kongressen til at tale med de forbund, der har nogle punkter, hvor de mener, at grundlaget for en fusion ikke er stærkt nok eller ikke godt nok, siger Lizette Risgaard, der selv er kandidat til formandsposten i en mulig ny hovedorganisation. 

Fusionsskeptikerne i LO er blandt andet optagede af, hvordan lokalstrukturen vil blive efter en eventuel fusion. 3F'erne har også udtrykt bekymring for, om den nye organisation vil have tilstrækkeligt fokus på de ufaglærte og faglærtes situation.

Udover 3F har også blikkenslagerne og malerne i LO vendt tommelen nedad for fusion. I FTF er Finansforbundet, it-folkene i Prosa, Ergoterapeutforeningen og en række andre mindre forbund modstandere af en fusion.

Lizette Risgaard håber, at hun i de kommende uger vil kunne 'betrygge' skeptikerne i LO, eller i hvert fald bringe klarhed om grundlaget for fusionen, så de kan stemme ja eller nej 'uden at være i tvivl'. 

- Det er ikke sådan, at vi åbner alt. Vi har drøftet en pakke (grundlaget for fusion, red.) på begge sider, og det er den pakke, vi har. Men det er klart, at der, hvor der er usikkerhedsmomenter, og hvor nogle siger, at hvis det her var anderledes, så ville man igen overveje, hvad man vil gøre, der vil jeg som formand drøfte, hvad det præcis er, man eventuelt kunne forestille sig anderledes, siger Lizette Risgaard.     

Bliver fusionen en realitet, vil den nye hovedorganisation repræsentere knap 1,5 million lønmodtagere - fra rengøringsassistenter, industriarbejdere, håndværkere og butiksansatte fra LO til sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og politifolk fra FTF.

Her er køreplanen

Fredag 13. april 2018: Ekstraordinære kongresser i både LO og FTF begynder klokken 9.30 på Hotel H.C. Andersen i Odense. De delegerede skal her stemme ja eller nej til at nedlægge henholdsvis LO og FTF med henblik på at danne en ny faglig hovedorganisation.

Det kræver kvalificeret flertal bestående af totredjedele af stemmerne i både LO og FTF for at danne en fusion. Sandsynligvis bliver det skriftlig afstemning - altså hemmelig afstemning -  og ifølge drejebogen bliver stemmetallene læst op på nøjagtig samme tidspunkt på LO-kongressen i den ene konferencesal og FTF-kongressen i den anden konferencesal.

Hvis der er kvalificeret flertal for at fusionere i begge organisationer, afholdes der stiftende kongres i den nye hovedorganisation allerede fredag eftermiddag 13. april om eftermiddagen på Hotel H.C. Andersen i Odense. LO-formand Lizette Risgaard er kandidat til formandsposten. 

Først efter den stiftende kongres skal der tages stilling til et navn til den nye hovedorganisation.

Derudover skal FTF og LO flytte under samme tag, og det sker formodentlig på LO’s matrikel på Islands Brygge i København.

UDVID

Her er køreplanen

Fredag 13. april 2018: Ekstraordinære kongresser i både LO og FTF begynder klokken 9.30 på Hotel H.C. Andersen i Odense. De delegerede skal her stemme ja eller nej til at nedlægge henholdsvis LO og FTF med henblik på at danne en ny faglig hovedorganisation.

Det kræver kvalificeret flertal bestående af totredjedele af stemmerne i både LO og FTF for at danne en fusion. Sandsynligvis bliver det skriftlig afstemning - altså hemmelig afstemning -  og ifølge drejebogen bliver stemmetallene læst op på nøjagtig samme tidspunkt på LO-kongressen i den ene konferencesal og FTF-kongressen i den anden konferencesal.

Hvis der er kvalificeret flertal for at fusionere i begge organisationer, afholdes der stiftende kongres i den nye hovedorganisation allerede fredag eftermiddag 13. april om eftermiddagen på Hotel H.C. Andersen i Odense. LO-formand Lizette Risgaard er kandidat til formandsposten. 

Først efter den stiftende kongres skal der tages stilling til et navn til den nye hovedorganisation.

Derudover skal FTF og LO flytte under samme tag, og det sker formodentlig på LO’s matrikel på Islands Brygge i København.