Lars Løkke: Ledige skal piskes mere, og flere skal i praktik

Der er lige blevet sat gang i nye trepartsforhandlinger. Statsminister Lars Løkke Rasmussen hilser her på LO's formand Lizette Risgaard og i baggrunden formanden for FOA, Dennis Kristensen.  (Foto: Foto: Iver Houmark Andersen.)

Ledige skal presses mere, og der skal der skaffes mange flere praktikpladser til unge. Det er på dagsordenen i nye forhandlinger mellem regering, fagbevægelse og arbejdsgivere.

Ledige skal presses mere til at rejse langt efter arbejde og gå over i andre brancher. Det skal være nemmere for elever, som vil være faglærte, at komme i praktik. Der skal ses på uddannelse af voksne.

Det bliver tre af de centrale emner ved treparts-forhandlingerne, som lige er begyndt igen. 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) slår fast, at det lægger regeringen meget på sinde, at arbejdsgiverne kan få den arbejdskraft, som de har behov.Et af midlerne hertil er ifølge arbejdsplanen for de nye forhandlinger at lægge yderligere pres på ledige.

Læs arbejdsplanen (kommissoriet) for treparts-forhandlingerne her

I arbejdsplanen står der:

- Regeringen og arbejdsmarkedets parter skal (...) drøfte, hvordan det sikres, at
de ledige er fagligt og geografiske mobile og står effektivt til rådighed.

Statsministerens dagsorden

Lars Løkke Rasmussen har på et pressemøde lige lagt op til, at treparts-forhandlingerne denne gang skal handle om følgende i prioriteret rækkefølge:

1. Vi skal sikre, at virksomhederne kan få de medarbejdere, de har brug. 
2. Der skal fremskaffes flere praktikpladser. 
3. Voksne skal have uddannelse, som ruster dem til fremtiden.