Kritiserede arbejdsgivere: Vi har altså styr på vagtplanerne
Nok har der været problemer med vagtplanlægningen i en række statslige institutioner, men det er der nu kommet styr på, lyder det. Colourbox
Nok har der været problemer med vagtplanlægningen i en række statslige institutioner, men det er der nu kommet styr på, lyder det.

De problemer er vi for længst ovre.

Nogenlunde sådan lyder det enstemmigt fra de statslige institutioner, som Rigsrevisionen i en ny rapport langer ud efter.

De politisk udpegede statsrevisorer påpeger i rapporten, at staten bruger unødigt mange penge på lønninger til ansatte i Fødevarestyrelsen, Forsvaret, Banedanmark, politiet og i landets fængsler og arresthuse, fordi der ikke er ordentlig styr på vagtplanerne.

Problem fra 2013

I rapporten nævnes det blandt andet, at flere medarbejdere på Hærens Officersskole over en længere periode har akkumuleret 400 timer i undertid, som skolen ikke har fået arbejdskraft for. Men hos Hærens Officerskole afviser stabschef Steen Kjærgaard, at det fortsat er et problem.

- Der er tale om en problematik fra 2013. Den 1. januar 2014 overgik vi til en ny procedure for registrering og kontrol af arbejdstid. Hermed er der sikret en gennemgribende kontrol med arbejdstidsplanlægningen og den månedlige opfølgning, siger Steen Kjærgaard til Avisen.dk.

Kritikken i Rigsrevisionens rapport retter sig også mod Kødkontrollen hos Danish Crown i både Ringsted og Horsens. Et af de problemer, som nævnes i Horsens, er, at nogle medarbejdere optjener overarbejde med ekstra løntillæg, mens andre medarbejdere har haft undertid og dermed får løn for timer, som de slet ikke har arbejdet.

Følger op på kritik

Men heller ikke her er der noget at komme efter, lyder det fra Johan Overgaard, der er direktør i Kødkontrollen. 

- Ledelsen på Danish Crown i Horsens har allerede i forbindelse med undersøgelsen meddelt Rigsrevisionen, at der fra den 1. januar 2015 vil ske en løbende tidsregistrering. Disse registreringer vil blive brugt til at undgå situationer, hvor nogle medarbejdere har overtid, mens andre har undertid, siger Johan Overgaard.

Han understreger, at Kødkontrollen også i 2014 har arbejdet målrettet med at effektivisere tilrettelæggelsen af arbejdstiden og fortsat vil have det.

- Konkret vil vi følge op på kritikken ved at sende rapporten ud til alle lederne, og ved at sikre, at der på det grundlag på alle virksomheder sker en løbende registrering af den enkelte medarbejderes arbejdstid, og at disse oplysninger anvendes til at undgå overtid og undertid, siger Johan Overgaard.

via Listen To News