Kommune og V-profil i opgør: I har handlet arrogant
Socialborgmester Jesper Christensen (S) og Carl Holst (V) kan ikke blive enige om, hvis ansvar det er, at Kris Danmark må lukke. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Scanpix og Københavns Kommune
Folketinget og Københavns Kommune kan ikke blive enige om, hvem der bærer skylden for, at Kris Danmark må lukke ved årets udgang.

Da Folketinget ved efterårets finanslovsforhandlinger fratog Københavns Kommune to særlige tilskud på i alt 58 millioner fra de såkaldte satspuljemidler, tvang det Københavns Kommune ud i besparelser.

Det er blandt andet gået ud over Kris Danmark, der arbejder med at få indsatte ud af kriminalitet. Ved udgangen af 2017 får institutionen ikke længere støtte fra Københavns Kommune.

Socialborgmester i Københavns Kommune, Jesper Christensen (S), er ked af, at Kris Danmark må dreje nøglen om. Han mener, at Folketingets beslutning om at fjerne Københavns særtilskud er sket uden forståelse for kommunens situation.

- De her tilskud var givet som varige tilskud, som så kunne ramme ganske bredt, fordi der er flere socialt udsatte i København. Nu har man bare trukket snoren henover det uden at forholde sig til kvaliteten i indholdet. Det har ikke været muligt at finde pengene i kommunen, da vi er i en stram økonomisk situation, og det synes jeg ikke, man har haft med i overvejelserne på Christiansborg, siger Jesper Christensen.

'Det er lidt arrogant fra Københavns side'

Venstres socialordfører, Carl Holst, køber ikke Jesper Christensens forklaring om, at Folketinget mangler forståelse for Københavns Kommunes situation med socialt udsatte. Han mener, at det er kommunens eget ansvar at finde pengene til projekter som Kris Danmark.

- Det er korrekt, at vi fjernede særtilskuddet fordi sociale problemer ikke kun foregår i København men i hele landet. Hvis projektet er så godt, så kan det undre mig, at Københavns Kommune ikke finder pengene i deres budget, siger Carl Holst.

Han påpeger, at fordelingen af satspuljemidler er gennemført af alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten, der ikke er med i gruppen af såkaldte ’satspuljepartier’. Han vil derfor ikke gå med til, at beslutningen om ikke længere at give særtilskud til København er trukket henover hovedet på kommunen.

- Københavns Kommune kan være tilfredse med, at de har fået de her særtilskud. Når Jesper Christensen bruger udtrykket arrogant om noget, et bredt flertal i Folketinget har gennemført, så kan man omvendt sige, at det er lidt arrogant fra Københavns Kommunes side, at de mener, de skal have et særtilskud, siger Carl Holst.

Voksende befolkning

Jesper Christensen mener ikke, at Københavns Kommunes særtilskud har været unfair. Han synes i stedet, satspuljepartierne burde have kigget mere på Københavns udfordringer med en voksende befolkning, der presser økonomien.

- Vi har befolkningstilvækst i København, men vores kommuneøkonomi ligger fast. Vi skal spare penge hvert år for at håndtere det stigende befolkningspres. Det kan godt være, københavnerne generelt har fået det bedre, men der er stadig ligeså mange mennesker, der skal have hjælp. Jeg synes, det er arrogant fra Folketinget, når man bare fjerner pengene, siger Jesper Christensen.

Han fortæller, at kommunen har forsøgt at redde så mange sociale indsatser som muligt, men at der desværre ikke har været råd til alle. Derfor glæder det ham, at Kris Danmark har valgt at henvende sig til Folketingets Retsudvalg.