Kolleger klagede over Jeppe Nybroe
Medarbejdere på TV-Avisen klagede over Jeppe Nybroe. Alligevel fremhævede ledelsen ham som en succes, fremgår det af en redegørelse, som også kritiserer ledelsen i DR.

• Nybroes overdrivelser
• Nybroe frikendt for systematisk fusk

Ud over de to allerede kendte og vildledende indslag fra Irak er der ikke grund til at kritisere den tidligere tv-vært Jeppe Nybroe yderligere. Det har en redegørelse fra lytternes- og seernes redaktør i Danmarks Radio, Jacob Mollerup, konkluderet.

Men i redegørelsen fremgår det dog, at det i perioder »har været et samtaleemne blandt TV-Avisens medarbejdere, at han [Nybroe] kunne have tendens til at stramme og overdramatisere sine reportager.«

Det fremgår også, at Jeppe Nybroe var god til at lave introduktioner og afslutninger på de andre journalisters indslag, sådan at de blev mundrette, skarpe og levende, men at han i nogle tilfælde gik så langt, at »det skabte vrede blandt en række af journalisterne, der fandt, at deres historier blev strammet, og at deres indsigelser ikke blev hørt,« skriver Jacob Mollerup i redegørelsen.

Overså advarsler

Kritikken fra kollegerne fik ledelsen på TV-Avisen til at tage problemerne op med Jeppe Nybroe, men ifølge Jacob Mollerups redegørelse ændrede det ikke ved, at ledelsen betegnede Nybroe »som en stor succes«, og at ledelsen fremhævede Nybroe »som en af de allerbedste til at repræsentere TV-Avisen.«

Kritikken fra medarbejderne viser, at indslagene fra Irak, som endte med at få Nybroe fyret, »ikke kom ud af det blå«, mener Mark Ørsten, lektor i journalistik på RUC.

»Der har tydeligvis været udtalt kritik fra de andre medarbejdere, men i stedet for at sætte ind med nogle sikkerhedsforanstaltninger, vægter man, at han fungerer godt på skærmen,« siger Mark Ørsten.

Redegørelsen gennemgår en række andre sager, som har været fremhævet i medierne for at kunne så tvivl om Nybroes troværdighed, men redegørelsen slår fast, at der ikke er grund til at kritisere Nybroe yderligere.

Også ledelsens ansvar

Til gengæld påpeger den, at fejl i de gennemgåede indslag er et ledelsesansvar og ikke noget, Nybroe alene kan klandres for.

»Det er vigtigt, at ledelsen udsender nogle meget klare signaler, og det har man ikke gjort tilstrækkeligt godt,« siger Jacob Mollerup til Nyhedsavisen.

Den vurdering er lektor Mark Ørsten enig i.

Ulrik Haagerup, nuværende divisionschef for DR Nyheder, tiltrådte i april, og han ønsker ikke at »sparke bagud«.

»Den nuværende ledelse kigger fremad og ser på, hvordan vi kan sikre os, at vi ikke kommer i sådan en situation igen.«

Mark Ørsten påpeger, at redegørelsen tydeliggør live-journalistikkens problem:

»Det meste live-journalistik falder i en overdramatiseringsgrøft, hvor man vægter tilstedeværelsen højere end efterprøvelsen af fakta.«

faktaboks

For at undgå en lignende situation fremover foreslår lytternes- og seernes redaktør på DR:

Fejl: Der skal rettes flere fejl. Alle fejl bør samles på www.dr.dk/nyheder og være tilgængelige for alle.

Klager: Der bør svares systematisk på alle klager.

Kontrol: En overordnet skal godkende alle indslag, før de sendes. Indslag skal droppes, hvis de ikke lever op til kravene, selvom det betyder, at TV-Avisen ikke kan fyldes.

Et par historier skal hver måned kontrolleres på oplysninger, de involveredes syn på indslaget og seerreaktioner.

TV-Avisen bør på sin hjemmeside vise seere, hvordan et indslag bliver til.

via Listen To News