Ny uddannelse boomer: Her er vejen til flere faglærte
Der skal flere elever på erhvervsskolerne, og EUX-uddannelsen kan blive et stort trækplaster, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA). (Foto: Foto: Linda Kastrup/RitzauScanpix/arkiv)
Flere unge søger ind på den nye erhvervsuddannelse EUX. Undervisningsministeren og erhvervsskolerne ser gode muligheder i at få flere faguddannede ad den vej.

Arbejdsgivere rundt i landet har længe råbt og skreget, at der mangler kloge hænder i industrien og byggebranchen. Nu ligner det, at en relativt ny uddannelse kan få flere unge til at gå den faglærte vej.

Uddannelsen kaldes EUX, og er unik på den måde, at studenterne får et svendebrev såvel som en studenterhue.

I en ny analyse har Tænketanken DEA kigget nærmere på, hvilke unge der søger mod EUX og hvorfor. Den nye uddannelse virker interessant - både hos de boglige elever, og dem som ikke trives med tavleundervisning i gymnasiet, lyder nogle af konklusionerne.

- Vi ved, at forældre og unge opfatter erhvervsuddannelserne som en form for uddannelses- og jobmæssig blindgyde. For dem kan EUX være attraktivt, da de unge er sikret flere muligheder for at læse videre på de videregående uddannelser.

- Derfor tror jeg, EUX er en del af svaret på, hvordan vi får flere faglærte, siger administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias, til Avisen.dk.

Artiklen fortsætter under faktaboksen.  

Hvad er EUX

EUX kan bedst beskrives som en blanding af den gymnasiale uddannelse (STX) og erhvervsuddannelsen (EUD).

Den blev indført i 2010, og havde til formål at skabe en mere fleksibel uddannelse. Eleverne kommer som færdiguddannede til at stå med både en studenterhue på hovedet og med et svendebrev i hånden. 

I sin grundform er EUX en erhvervsuddannelse, som indeholder praktik og skoleundervisningen fra EUD. Forskellen er dog, at grund- og valgfag er erstattet med fag på gymnasialt niveau. Derved skal eleverne også have dansk og samfundsfag sideløbende med deres faglige undervisning. Uddannelsen tilbydes inden for merkantile og tekniske erhvervsuddannelser.

Alle elver starter på grundforløb 1 på ét af fire hovedområder: Landbrug (Fødevarer, jordbrug og oplevelser), omsorg (Omsorg, sundhed og pædagogik), teknik (Teknologi, byggeri og transport) eller business (kontor, handel og forretningsservice). Det er først på grundforløb 2, at man træffer sit endelige uddannelsesvalg. En EUX-uddannelse varer fem år i de fleste tilfælde.

Det giver de studerende mulighed for at læse videre, få arbejde i en virksomhed eller gå selvstændig. Herved fjerner man nogle af de 'blindgyder', som de klassiske erhvervsuddannelser har rygte for at have. Virksomhederne kan ligeledes klappe i hænderne over, at man på den måde får uddannet mere kvalificeret arbejdskraft.

Kilde: Undervisningsministeriet 

UDVID

9. og 10. klasse elevers søgning mod erhvervsuddannelserne steg fra 14,4 til 19,4 procent i 2018. Heraf ville 14 procent flere ind på EUX end året før. 

Det vidner om, at der ligger et enormt potentiale i at få et helt nyt segment af unge til at vælge EUX frem for gymnasiet, mener undervisningsminister Merete Riisager (LA).

- Jeg ser EUX som erhvervsuddannelsernes frømandskorps. Eleverne er topmotiverede, dygtige og villige til at lægge mange kræfter i deres uddannelse. Det er en hård uddannelse, men jeg tror de muligheder, den giver, gør den attraktiv for rigtigt mange unge, siger ministeren til Avisen.dk.

En synlig profil

Lige nu tiltrækker EUX-uddannelserne hovedsageligt de elever, der ellers ville have valgt en almindelig erhvervsuddannelse, og de elever, der afbryder gymnasiet, viser DEA's undersøgelse.

Der er dog gode muligheder for at rekruttere en bredere gruppe af unge, som ellers ville have valgt gymnasiet.

- EUX mangler en synlig profil, ligesom praktik i en virksomhed er afgørende for, at uddannelsen bliver et endnu mere attraktivt alternativ til gymnasiet, siger Stina Vrang Elias.

Undervisningsministeren forsikrer, at man arbejder på at gøre virksomheder mere bevidste om goderne ved at tage EUX-elever i praktik. Ligeledes skal vejledning få flere unge ind på den rigtige hylde i første forsøg.

- Med den nye uddannelsesaftale har vi sikret, at gymnasiet ikke vil blive prioriteret over erhvervsuddannelserne, når unge skal vejledes om ungdomsuddannelse i grundskolen. Der skal samtidig arbejdes for at få mere rådgivning til elever på gymnasierne i deres første halve år på skolebænken, siger Merte Riisager.    

Ny kampagne på vej 

En tredjedel af de lige godt 13.000 personer, der søgte en erhvervsuddannelse i foråret, valgte EUX.

Hvis det tal skal stige yderligere, og flere unge skal prioritere kombinationen af studenterhue og svendebrev over det almene gymnasium, så skal de vide at uddannelsen eksisterer.

- Vi skal ikke bare ud til de unge. Mor og far skal vide mere om de muligheder en EUX giver deres børn, og flere af de videregående uddannelser, der er interesserede i at få studerende med både faglige og boglige færdigheder, skal også være opmærksomme på EUX, siger formand for Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier, Ole Heinager.

Undervisningsministeret kørte sidste år en kampagne på Facebook, der skulle gøre unge klogere på, hvad EUX er for en størrelse. Der er allerede en ny under opsejling, og den vil være målrettet forældrene, lyder det fra undervisningsministeren.

- Det går rigtig godt med optaget på EUX, men der er som sagt et endnu større potentiale. Vi har fået mange af de unge med, og nu retter vi blikket på deres forældre, siger Merete Riisager.

via Listen To News