Jernboss ville kun have folk under 50 år
Brimas A/S' administrerende direktør, Thomas Iversen, er ked af, at hans jobopslag 'bliver tolket så negativt' Ole Wejse Svarrer
Smede- og Maskinfabrikken Brimas A/S annoncerede efter klejnsmede i alderen 22-50 år. Det er et 'klokkeklart' lovbrud, siger Dansk Metal. Direktør erkender fejl.

Erfarne folk søges. Du er ansvarlig, fleksibel og positiv - og så skal liiige være mellem 22 og 50 år gammel.

Sådan lyder det i et jobopslag, hvor smede- og maskinvirksomheden Brimas A/S fra Horsens efterspørger klejnsmede. Personer uden 'førnævnte kompetencer frabedes henvendelse', skriver man sidst jobopslaget.

Faglig sekretær i Dansk Metal Horsens, Benny Sørensen, raser, fordi en tredjedel af hans medlemmer dømmes ude på baggrund af alderen.

Klokkeklart brud på loven

"Det er fuldstændigt grotesk, at en arbejdsgiver siger, at en kvalifikation til jobbene er, at man skal være mellem 22 og 50 år. Det holder ikke", siger Benny Sørensen.


Han kalder jobopslaget 'et klokkeklart brud' på loven om forskelsbehandling:

"Der er der ingen tvivl om."

Administrerende direktør i Brimas A/S, Thomas Iversen, forklarer, at han ikke var bekendt med loven om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Man må gerne være 55 år


"Det, må jeg erkende, er en fejl. Hvis jeg skulle lave en annonce igen, så ville jeg aldrig skrive det om alderen. Jeg har ikke været klar over, at der var nogle regler omkring alder", siger Thomas Iversen til Avisen.dk.

Smede-direktøren oplyser, at det ikke er 'et ufravigeligt krav', at man skal være mellem 22 og 50 år for at blive ansat hos Brimas A/S.

"Vi skriver, at vi generelt søger folk inden for denne aldersgruppe (22-50 år, red.). Det er, fordi vi gerne vil have folk, som vi kan arbejde med i en lang årrække. Hvis der kommer en dygtig klejnsmed på 55 år, så er det ikke sådan, at vedkommende ikke kan blive ansat ude hos os", siger Thomas Iversen.

Men der kommer vel ikke nogen 55-årige, når i direkte skriver, at man skal være 22-50 år for at søge?

Lille bøde efter tre års tovtrækkeri

"Jeg kan godt se, at det umiddelbart sender et signal om, at man har en større mulighed for at få job hos os, hvis man er under 50 år", siger Thomas Iversen.[pagebreak]

Det er langt fra første gang, at Benny Sørensen hører om arbejdsgivere, der har meget specifikke kriterier for medarbejdernes alder.

"I de her sager er svaret altid noget i retning af, at 'vi er en ung virksomhed med mange yngre mennesker, og at de nye medarbejdere skal passe ind i virksomhedens daglige jargon'", siger Benny Sørensen og fortsætter:

"Hvad skal man få ud af at rejse sagen? I sidste ende kan han få en bøde på 5.000 kroner om tre år. Derfor er der mere perspektiv i at gøre opmærksom på, at vi har arbejdsgivere, der bruger alder som et krav og kriterium, når de ansætter", siger Benny Sørensen.

'Så får vi jo mange tusinde henvendelser'

Tilbage i Horsens er Thomas Iversen ked af, at hans jobopslag 'bliver tolket så negativt'.

"Jeg synes, at der er i alles interessere, at man er så præcis som muligt i sin jobannonce. Der er mange ledige, som skal søge de jobs, der er, for at få deres dagpenge. Vi er nødt til at økonomisere med vores ressourcer. Hvis vi har alverdens mennesker til at søge vores jobs uden de kompetencer, vi beskriver, så får vi jo mange, tusinde henvendelser", siger Thomas Iversen og fortsætter:

"Jeg kan godt se, at vi aldrig nogensinde skulle have skrevet det med alderen. Men det kunne jo understøttes med, at vi jo gerne vil investere tid og penge i at lære vores personale op, hvis ikke de har alle de kompetencer, der kræves, for at arbejde i den fleksible produktion, vi har."

Det siger loven:

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Det må ikke ved annoncering angives, at der til ansættelse eller erhvervsuddannelse søges eller foretrækkes en person af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap. Det må heller ikke angives, at der ikke ønskes en person med de i 1. pkt. nævnte kendetegn.

Kilde: Retsinformation.dk