Hov! Erhvervsskoler vil være cool, men lærerne flygter
Mens erhvervsskolerne kæmper for at blive mere populære og hæve kvaliteten, overvejer mange lærere at kvitte jobbet. Det kan blive en udfordring for Emad Chahrour, som læser til pladesmed i Hvidovre, og som sidder med i en tænketank, der skal gøre uddannelserne bedre. FOTO: Scanpix arkiv/Malte Kristiansen
Kort før kick-off på kvalitetsreform er op imod halvdelen af lærerne på erhvervsskolerne så trætte af jobbet, at de overvejer at sige op. Jamen så pænt farvel, lyder det fra skoleledernes organisation.

Efter sommerferien træder den reform i kraft, som skal gøre det meget mere cool at vælge en uddannelse som handelsassistent, cnc-tekniker eller frisør.

Men kort før kick-off på den politisk højt profilerede make-over af erhvervsuddannelserne, er stemningen så dårlig, at ikke engang lærerne gider deres arbejde.

LÆS OGSÅ: Lærere i oprør: Her hærger elendigt arbejdsmiljø

52 procent af lærerne på de tekniske erhvervsskoler og 37 procent af kollegerne på handelsskolerne er så trætte af deres arbejdsbetingelser, at de overvejer at sige op eller pønser på at skifte job.

Det viser undersøgelser lavet af Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening.

På Aarhus Tech bliver det ikke ved overvejelserne. Her har faglærer og fællestillidsmand Peter Ølgaard haft mange afskedsreceptioner at se til på det seneste.

- Det er jo ikke ensbetydende med, at 52 procent er væk om en måned. Men det er mit klare indtryk, at mange har antennerne ude. Flere er gået på efterløn, og enkelte har sagt op uden at have et andet job på hånden, siger han.

- Så sent som i dag fik jeg besked fra en kollega, som desværre har sagt op i frustration, tilføjer han.

Føler sig tromlet af lovindgreb

Årsagen til den udbredte job-lede blandt erhvervsskolelærerne er de nye arbejdstidsregler, som er resultat af regeringens lovindgreb i lærerkonflikten i 2013.

De nye arbejdstidsregler betyder, at ledelsen nu står for planlægningen af lærernes arbejdstid. Det går især ud over lærernes forberedelsestid, og fører derfor til dårlige kvalitet i undervisningen, understreger lærernes fagforbund.

At så mange lærere står med et ben ude af døren er et problem for det planlagte kvalitetsløft, som efter planen skal gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive, mener Christoffer Jørgensen, der er formand for Handelsskolernes Lærerforening.

- Det harmonerer meget dårligt. Lavt motiverede medarbejdere er ikke dem, der er de bedste til at udvikle og være innovative på reformer, siger han.

Elever: Lærere spæner ud af lokalet

Lærernes pressede arbejdsmiljø mærkes allerede nu på elevernes hverdag.

Ifølge Landssammenslutningen af Handelsskolelever er der blevet mindre tid til feedback og hjælp til svære opgaver, og lærerne er generelt blevet mindre nærværende.

- Vi kan mærke, at lærerne altid skal nå noget andet, når timen slutter. Jeg håber virkelig ikke, at mine lærere smutter, fordi de har dårlige arbejdsforhold, men jeg er også bekymret for, at det påvirker frafaldet blandt eleverne, siger formand Steffen Andersen.

Ifølge organisationen Danske Erhvervsskoler er situationen på skolerne ikke så alarmerende, som lærerne og deres fagforbund giver udtryk for.

Direktør Lars Kunov opfatter ikke mandskabsflugt som et problem.

- Kerneydelsen - altså undervisning - kommer til at fylde mere, og det er en omstilling. Og derfor er der da helt sikkert nogen, som må overveje, om det også er det, de vil i fremtiden, men omvendt er der også mange, der synes, at det er fedt, siger han.

Stemning er på nulpunktet

Skoleledernes stejle holdning til de job-trætte lærere bekymrer formanden for Handelsskolernes Lærerforening.

- Det er tvingende nødvendigt at få genskabt tilliden mellem ledelse og medarbejdere. Men hvis lederne bliver ved med ikke at ville anerkende, at der er problemer, så får vi jo heller ikke gjort noget ved dem, siger Christoffer Jørgensen.

På Aarhus Tech klamrer fællestillidsmand Peter Ølgaard sig til håbet om, at lærernes nye overenskomst kan løfte stemningen.

Her er der sket en legitimering af lokalaftaler om arbejdstidsregler og givet håndslag på bedre dialog og samarbejde.

- Der er stadig ingen forpligtelser for skolerne til at sikre ordentlige vilkår, men det er mit håb, at det kan gøre situationen bedre. For lige nu er stemningen altså på nulpunktet, konstaterer han.

Arbejdstidsregler skræmmer lærerne væk

 

Har du overvejet at søge nyt job/fratræde alene på grund af de nye arbejdstidsregler?

 

Lærere på handelsskoler
  • Ja - 37 pct.
  • Nej - 55 pct.
  • Ved ikke - 8 pct.

 

Lærere på tekniske erhvervsskoler

  • Ja - 52 pct.
  • Nej - 36 pct.
  • Ved ikke - 12 pct.

 

Kilde: Undersøgelse fra Handelsskolernes Lærerforening fra marts 2015. 811 lærere har deltaget, heraf 508 fra HG, resten fortrinsvis fra HHX, EUX og Erhvervsakademier. Svarprocenten er 65.

 

Data for de tekniske erhvervsskoler stammer fra undersøgelse foretaget for Uddannelsesforbundet i november 2014. 880 medlemmer har deltaget. Svarprocenten er cirka 50.

via Listen To News