Hospitalsfolk: Ringe plan for fremtiden
Sygeplejersker skal udføre plejeopgaver og ikke administrative opgaver, lyder det i plan fra fem faglige organisationer. Foto: www.colourbox.com
De grundlæggende sundhedsudfordringer bliver ikke løst i den regionsplan, som regeringen og regionerne har lavet, lyder kritikken.

Den regionsaftale, der for nylig blev indgået mellem regeringen og Danske Regioner, løser ikke de sundhedsudfordringer, Danmark står med.

Det er dommen fra repræsentanter for 200.000 ansatte på de danske hospitaler.

Sundhedskartellet, Overlægeforeningen, Yngre Læger, HK/Kommunal og FOA er derfor nu klar med deres egen otte-punkts plan, der skal rette op på forholdene i det danske sundhedsvæsen.

Blandt andet vil de fem organisationer have et nyt økonomisk styringssystem på hospitalerne, og de administrative opgaver skal løses af administrative medarbejdere - ikke sundhedsfagligt personale.

"Hvis medarbejderne på sygehusene skal levere reel kvalitet, er det nødvendigt at koncentrere indsatsen. Vi skal ikke bruge hundredvis af timer på at indsamle data om alt, der kan måles og vejes. Dokumentation skal ske med omtanke. Og de nødvendige administrative opgaver skal placeres hos de administrative medarbejdere, så de sundhedsprofessionelle i højere grad kan hellige sig patienterne," siger Grete Christensen, der er formand for Sundhedskartellet og Dansk Sygeplejeråd.

Organisationerne foreslår desuden et tættere samarbejde mellem regioner og kommuner, hvor regionerne eksempelvis stiller udgående folk til rådighed for at undgå, at patienter falder tilbage i sygdom. De vil også justere det udvidede frie sygehusvalg, hvilket betyder, at de mest syge skal behandles først.

"Det skal være en faglig vurdering, der afgør længden af ventetiden, ikke om der findes private tilbud eller ej. Det vil samtidig skabe større mulighed for at styre økonomien på sygehusene. Og det kan bidrage til at mindske ulighed i sundhed, når det er en sundhedsfaglig vurdering, der er afgørende," konstaterer Overlægeforeningens formand, Erik Kristensen.

Planen fra de fem organisationer bliver kaldt 'Brug ressourcerne rigtigt', og den vil blive præsenteret for sundhedsminister Bertel Haarder (V) snarest muligt, oplyser de fem organisationer i en fælles pressemeddelelse.