FOA: Vækst skal måles i livskvalitet
Et fleksibelt arbejdsmarked, hvor de ansatte i højere grad selv kan bestemme over deres arbejdstid, er en af vejene til ny vækst, mener FOA. Foto: Colourbox
Vækst skal måles i andet end BNP. Det foreslår FOA i et nyt vækstudspil, der også sætter fokus på livskvalitet, lighed og tillid.

Penge, penge, penge.

Vækst er andet end økonomi, fastslår FOA i et nyt vækstudspil.

Her lægger sosu-assistenternes forbund op til, at vækst i livskvalitet, fleksible arbejdstider, lighed og tillid også skal indgå som en indikator for, hvordan fremtidens vækst skal måles.

"Selvfølgelig skal målingen af livskvalitet ikke erstatte betydningen af økonomisk vækst. Men livskvalitet skal tænkes ind som et pejlemærke for, hvordan fremskridt kan måles," siger FOA's formand, Dennis Kristensen.

FOA foreslår derfor, at der nedsættes en ny national vækstkommission, der skal definere vækst på en ny måde.

Selv peger FOA på seks nye vækst-parametre bl.a. et fleksibelt arbejdsmarked, hvor de ansatte i højere grad selv kan bestemme over deres arbejdstid.

Det samme gælder uddannelse, grøn energi og innovation skabt af medarbejderne. Men også sygdomsforebyggelse giver mere vækst, ligesom der er et enormt vækstpotentiale i at forbedre fysiske og det psykiske arbejdsmiljø for tusindvis af medarbejdere.

"Vi ser gang på gang, at når det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø bliver bedre, så stiger arbejdsglæden, skaderne bliver færre og sygefraværet rasler ned. Der ligger oplagte vækstpotentialer her. Både når vi tager økonomibrillerne på, og når vi ser på livskvalitet," siger Dennis Kristensen.