Fire ud af ti: Vi må ikke tale om lønnen

- Det er rigtig vigtigt, man kommer til at tale om løn. Både for at skabe ligeløn, men i det hele taget også for at få mere i løn. For hvis man ikke ved, hvad de andre får, så står man selv lidt svagt til lønforhandlingerne, siger næstformand Nanna Højlund fra LO. (Foto: Foto: LO)

Fire ud af ti oplever, det er uacceptabelt at tale om løn med kollegerne. Det viser ny måling. Lukkethed om løn er noget skidt for især kvinder, vurderer forsker.

Det er fuldt ud lovligt at fortælle kollegerne, hvad man får i løn. 

Men de færreste oplever, at det er acceptabelt på deres arbejdsplads. 

Det viser en ny måling lavet af Epinion for LO-fagbevægelsen blandt 1.219 lønmodtagere. 

Her svarer 39 procent af lønmodtagerne nej til, at det generelt er acceptabelt at tale om, hvad man får i løn. 37 procent svarer ja til, at er i orden at snakke om løn, mens 24 procent svarer 'ved ikke'. 

Men lukkethed om løn er blot med til at opretholde diskrimination og ulige løn mellem mænd og kvinder. Det mener sociolog og arbejdsmarkedsforsker ved Institut for Menneskerettigheder Kenn Warming. 

Ifølge ham burde arbejdsgiverne være med til at fremme, at der åbent bliver talt om løn med kollegerne hen over kaffeautomaten. 

- Det ville være et stærkt signal at sende, hvis arbejdsgiverne var med til at fortælle, at man altså gerne må dele sine lønoplysninger med kollegerne, siger Kenn Warming. 

Hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er de dog af en anden mening: 

- Hvis man som arbejdsgiver går ind og lægger op til, at man skal snakke om sin løn, så risikerer man jo at træde dem over tæerne, som synes, det er ubehageligt at tale om, siger chefkonsulent i DA Trine Birgitte Hougaard. 

Åbenhed skaber ligeløn 

Ifølge Ligelønsloven har man lov til at dele sine lønoplysninger og lønsedler med alle dem, man har lyst til. Men ikke alle er klar over dette. 

- Det er en meget udbredt fordom, at man ikke må dele sine lønoplysninger med kolleger. Men det er simpelthen forkert, fortæller forsker Kenn Warming. 

Han står bag rapporten 'Hvad tjener du? Åbenhed om løn på arbejdspladsen' fra 2017, der har kortlagt samtaler om løn på danske arbejdspladser. 

Ifølge rapporten taler 60 procent af de danske medarbejdere ikke om løn med deres kolleger. 

- Vores kortlægning viser, at mange ser det her som en privatsag. Rent sociologisk er én forklaring, at man identificerer sig meget med sit arbejde. Der er en høj grad af anerkendelse og prestige forbundet med det at have et arbejde. Og et umiddelbart objektivt kriterium for, hvor god du er til dit arbejde, det er din løn, siger Kenn Warming.

Han mener, der vil være mange fordele ved at få vendt kulturen, så flere turde dele deres lønoplysninger. Det ville tydeliggøre, om der på arbejdspladsen foregår diskrimination på tværs af alder eller etnicitet. Og det ville bane vej for ligeløn mellem mænd og kvinder. 

- For forudsætningen for, at vi ved, om vi bliver diskrimineret, er, at vi har nogle at sammenligne os med, siger Kenn Warming.

Han mener, arbejdsgiverne i højere grad burde opfordre til lønåbenhed. 

En privatsag 

- I langt de fleste tilfælde så siger arbejdsgiverne ikke noget. Og når man ikke siger noget og ikke opfordrer til at tale løn, så opretholder man status quo. Ved lukkethed følger mange negative ting som fordomme om, hvilken løn kollegerne får, og hvorfor de måske får en højere løn. Der kan let opstå myter, siger Kenn Warming.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening peger chefkonsulent Trine Birgitte Hougaard dog på, at nogle medarbejdere opfatter lønnen som en privatsag, og at arbejdsgiverne er nødt til at respektere dette. 

- Det er mere en opgave for fagbevægelsen at tale om muligheden for at ændre denne kultur og orientere om, det er lovligt at tale om sin løn, siger Trine Birgitte Hougaard, der dog fastslår, at det er lovligt at tale om sin løn, og at arbejdsgiverne ikke opfatter lønåbenhed som et problem. 

I LO-fagbevægelsen peger næstformand Nanna Højlund på, at fagbevægelsen allerede har fokus på problemet. Blandt andet med kampagnen #deldinløn, hvor 38 fagforbund er gået sammen for at opfordre til lønåbenhed. 

- Det er rigtig vigtigt, man kommer til at tale om løn. Både for at skabe ligeløn, men i det hele taget også for at få mere i løn. For hvis man ikke ved, hvad de andre får, så står man selv lidt svagt til lønforhandlingerne, siger Nanna Højlund. 

Nødvendigt med lovgivning

Hun mener dog, det er et fælles ansvar at skabe mere lønåbenhed. Det inkluderer også arbejdsgiverne, da de har et ansvar for, at der ikke bliver givet ulige løn mellem kønnene.

- Så hvis arbejdsgiverne gerne vil sikre, at man ikke diskriminerer med den lønpolitik, man har, så skal man da sørge for, der er en åbenhed omkring det. Og diskutere det med sine tillidsrepræsentanter, siger Nanna Højlund. 

Derudover er der behov for politisk handling, mener hun.  

- Der er brug for noget lovgivning. Der skal være noget ligelønsstatistik, så tillidsvalgte ude på arbejdspladserne er meget bedre oplyste om, hvad det er for en løn, der bliver givet, siger Nanna Højlund.

Hun nævner, de såkaldte obligatoriske kønsopdelte lønstatistikker, der blev foreslået af den tidligere S-R-regering, men rullet tilbage igen af V-regeringen, da de kom til magten i 2015.

- Og det er vi rigtig irriterede over, for det var jo noget, der kunne være med til at give noget mere åbenhed ude på arbejdspladserne, siger Nanna Højlund.