Finansfolk springer fra ny superorganisation i fagbevægelsen
Formand for Finansforbundet Kent Petersen ønsker ikke at være med i den nye hovedorganisation mellem LO og FTF. Afsættet er ikke akademisk nok, ligesom han savner en krystalklar politisk uafhængighed. Foto: Gitte Redder/Avisen.dk.
En enig hovedbestyrelse i Finansforbundet anbefaler, at 40.000 bankansatte ikke går med i ny, stor organisation i fagbevægelsen. Det er ærgerligt, siger topfigur Bente Sorgenfrey.

Finansforbundet har ikke lyst til at være med i den nye faglige hovedorganisation, der bliver en realitet ved årsskiftet, når hovedorganisationerne LO og FTF slår sig sammen.

- Vi har en helt enig hovedbestyrelse, der anbefaler, at Finansforbundet melder sig ud af FTF og søger optagelse i AC (hovedorganisation for akademikere, red.) i stedet for. Og jeg har en forventning om, at landsmødet bakker op, siger Finansforbundets formand Kent Petersen. 

Finansforbundets øverste myndighed landsmødet træffer den endelige beslutning onsdag 6. juni.

For øjeblikket forhandles der på livet løs mellem Finansforbundet og Akademikerne om optagelse, og det er Kent Petersens klare forventning, at det falder på plads snart.

- Vi har haft nogle konstruktive drøftelser med AC’s formandskab og direktion, og der ligger nogle grænseproblemer med Djøf. Men det ser jeg fortrøstningsfuldt på, pointerer Kent Petersen.

Finansforbundet bryder sig ikke om den nye hovedorganisation med godt en million lønmodtagere fra LO og FTF.     

- Den nye hovedorganisation har ikke et akademisk afsæt i sig, og det er problematisk i forhold til Finansforbundet og det arbejdsmarked og den medlemsudvikling, vi ser på det finansielle område, siger Kent Petersen og tilføjer, at mange finansansatte heller ikke mener, at der er krystalklar politisk uafhængighed i den nye hovedorganisation.

Mister syv millioner om året 

Formand for hovedorganisationen FTF Bente Sorgenfrey beklager, at Finansforbundet ikke giver den nye hovedorganisation en chance.

- Jeg er ked af, at Finansforbundet ikke vil være med, for jeg synes, at den nye hovedorganisation kunne tilbyde Finansforbundet og dens medlemmer rigtig meget. Det er beklageligt, at Finansforbundet ikke kan se de mange muligheder for at få større indflydelse, siger hun.

Læs mere om finansfolkenes nej

Medlemskontingentet i den nye hovedorganisation er sat til 175 kroner årligt per medlem, og uden Finansforbundet er der cirka syv millioner kroner mindre på årsbudgettet. Men Bente Sorgenfrey afviser, at den nye superorganisation med Finansforbundets exit allerede slår revner.  

- Jeg synes ikke, at man kan sige, at det slår revner. Men det er klart, at den nye hovedorganisation får færre medlemmer end forudsat, og det er selvfølgelig ærgerligt også økonomisk set. Men politisk regner jeg ikke med at det får den store betydning, at Finansforbundet ikke er med, siger Bente Sorgenfrey.  

Kun et stykke papir

Formand for HK/Privat Simon Tøgern kalder det "hasarderet", hvis Finansforbundet gør alvor af at holde sig udenfor den nye hovedorganisation.

- Finansforbundet ved jo ikke, hvad de melder sig ud af. Indtil nu er det jo ikke en ny hovedorganisation. Det er kun et stykke papir, siger han.

Simon Tøgern appellerer til besindelse hos både toppen i Finansforbundet og en række andre mindre FTF-forbund, der er skeptiske i forhold til den nye hovedorganisation. Han peger på, at der er masser af samarbejdsmuligheder inden for den nye store fællesorganisation.

- Indtil nu har vi jo kun rejst taget og sat ydermurene op for den nye hovedorganisation. Nu skal vi have huset indrettet og møbleret og beslutte, hvor skabet skal stå. Jeg mener, at det er både ærgerligt og tåbeligt, hvis nogle forbund melder fra nu, for det er det samme som at kaste nogle politiske og faglige muligheder fra sig, fastslår han.

Ikke enevælde     

Formand for Teknisk Landsforbund Lone Engberg Thomsen betegner det som ærgerligt, hvis en stor branche som finansbranchen ikke er med i den nye hovedorganisation. Samtidig betoner hun, at der er masser af muligheder for at få indflydelse på den nye organisation.

- Det er jo ikke enevælde, som Finansforbundet går ind i. Tværtimod er det en demokratisk organisation, hvor vi vil lytte, siger hun.   

En række mindre FTF-forbund, der stemte nej til fusionen på to ekstraordinære kongresser i LO og FTF i april afgør i løbet af juni, om de vil være med i den nye hovedorganisation under ledelse af LO-formand Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey. Formelt set er der deadline for at melde sig ud 30. juni.

Forbundet af IT-professionelle PROSA holder en urafstemning blandt medlemmerne i juni, men formand Niels Bertelsen anbefaler sine medlemmer at stemme ja til at være med i den nye hovedorganisation.

Farmakonomforeningen tager stilling på en ekstraordinær kongres i juni. Formanden Christina Durinck vil ikke løfte sløret for, hvad hun anbefaler kongressen før et hovedbestyrelsesmøde torsdag 24. maj.

- Men jeg har svært ved at forestille mig, at Farmakonomforeningen ikke er med i en hovedorganisation, siger hun.