FAKTA: Zoneforbud skal gælde en hel kommune

Hjemløse i utryghedsskabende lejre skal kunne forbydes at opholde sig i en kommune, mener justitsministeren.

Regeringen vil med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i spidsen stramme reglerne for zoneforbud, så personer i utryghedsskabende lejre fremover kan få forbud mod at opholde sig i en hel kommune.

Når en person får zoneforbud, må vedkommende ikke færdes eller opholde sig i et bestemt område.

Det vil altså sige, at personen godt må gå gennem området, der er omfattet af forbuddet, så længe det ikke har karakter af færden frem og tilbage eller egentligt ophold i området.

* 1. april blev ordensbekendtgørelsen ændret. Det medfører blandt andet, at politiet kan opløse og forbyde hjemløselejre ud fra den begrundelse, at de skaber utryghed i nærområdet. Hvis lejren bliver genetableret, kan beboerne få en bøde.

* 1. juli indførte regeringen så nye og strammere regler, der indebærer, at politiet allerede ved første overtrædelse af lejrforbuddet kan give et zoneforbud på 400 meter.

Overtræder man et zoneforbud på 400 meter, kan zoneforbuddet udvides til 800 meter.

* 13. oktober sender justitsminister Søren Pape Poulsen et nyt lovforslag i høring. Den nye stramning skal give mulighed for, at politiet allerede ved første overtrædelse af lejrforbuddet kan give et zoneforbud, der omfatter en hel kommune.

Kilder: DR og Justitsministeriet.

/ritzau/