FAKTA: Sådan er reglerne for en visitationszone
Få et indblik i visitationszoner, som giver politiet ret til at visitere folk i visse områder uden grund.

Visitationszonen på og omkring Nørrebro i København, der udløber torsdag middag, er blevet forlænget, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det er den femte forlængelse af den tidsbegrænsede adgang for politiet til at visitere stikprøvevis på gaden.

Forstå, hvornår og hvorfor der oprettes visitationszoner:

* Politiet fik muligheden for at oprette visitationszoner i 2004 med Politiloven. Det skete blandt andet på baggrund af en række alvorlige knivstikkerier i nattelivet.

* Formålet er at skabe eller genskabe tryghed blandt borgerne.

* Politiet må i visitationszoner kropsvisitere personer, deres tøj og andre genstande for at kontrollere for våben. Biler må også ransages.

* Politidirektøren bestemmer, hvornår en visitationszone er nødvendig. Der skal ikke en dommer ind over beslutningen.

* Ifølge loven kan en zone oprettes, hvis det kan forebygge strafbare handlinger med fare for personers liv, helbred eller velfærd.

* Beslutningen om at oprette en visitationszone skal være skriftlig og indeholde en begrundelse for den samt en angivelse af det sted og tidsrum, som beslutningen gælder for.

* Visitationszoner er altid midlertidige.

* I øjeblikket er der fem gældende visitationszoner i landet. Foruden den i København er der en i Sakskøbing, i Maribo, i Gladsaxe, Herlev og Rødovre og i Ballerup, Herlev og Gladsaxe.

* Indtil videre er der oprettet 17 visitationszoner i år. 9 af dem er oprettet af Københavns Politi.

* En visitationszone dækker i gennemsnit et areal på 2707 hektar og berører en gennemsnitlig befolkning på 75.061.

* Der er blevet oprettet visitationszoner 152 gange.

Kilder: visitationszone.dk, Tv2Lorry.

/ritzau/