FAKTA: Regeringen vil fremme lige muligheder for LGBTI-personer

For første gang nogensinde lancerer en dansk regering en handlingsplan på LGBTI-området. (Foto: Foto: Mads Claus Rasmussen/arkiv/Scanpix)

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) er udnævnt som koordinerende minister for LGBTI-området.

Alle skal behandles lige. Uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet.

Det mener regeringen. Den har derfor udarbejdet en handlingsplan for LGBTI-området. Planen offentliggøres onsdag.

Forkortelsen LGBTI dækker over homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og interkønnede.

Der er afsat 25 millioner kroner til planen. Pengene kommer fra satspuljen 2018.

Handlingsplanen har fokus på:

* Rådgivning, netværk og støtte: Blandt andet indsatser til bekæmpelse af vold i homoseksuelle parforhold.

* Fremme af åbenhed og inklusion på arbejdsmarkedet: Blandt andet dialog med virksomheder og organisationer om åbenhed og inklusion af LGBTI-personer på arbejdspladsen.

* Bekæmpelse af fordomme blandt unge og fremme af åbenhed i uddannelse: Blandt andet seksualundervisningen i læreruddannelsen.

* Bekæmpelse af homofobi og transfobi i det offentlige rum, sport og idræt: Blandt andet undersøgelse af barrierer for LGBTI-personer i idrætsforeninger og omfanget af homo- og transfobi.

* Styrke viden og rådgivning i sundhedsvæsenet og ældreplejen: Blandt andet informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale på ældreområdet vedrørende ældre LGBTI-personer.

* Internationalt ansvar og samarbejde: Blandt andet opfordring til flagning med regnbueflag på lokale repræsentationer.

* Koordinerende funktion: Ligestillingsministeren skal sikre en koordineret indsats på området.

* Tværministeriel arbejdsgruppe: Det overordnede formål er at sikre vidensdeling, koordinere og yderligere styrke indsatsen på tværs af ministerier.

* Gennemgang af lovgivning på tværs af områder: Der skal blandt andet undersøges, om der bør åbnes for juridisk kønsskifte for transkønnede børn og unge under 18 år.

* Styrket dialog med og samarbejde på tværs af civilsamfundet: Der tages initiativ til at etablere et forum, der mødes cirka to gange årligt. Det skal styrke dialogen med civilsamfundet og samarbejdet på tværs af ngo'er og organisationer på LGBTI-området.

* Undersøgelse af LGBTI-personers trivsel og levevilkår: I 2021 gennemføres en trivsels- og levevilkårsundersøgelse blandt LGBTI-personer.

* Videns- og erfaringsopsamling: Den skal sætte fokus på opnåede resultater samt effekter og opnået ny viden inden for LGBTI-området.

Kilde: "Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer". Udarbejdet af Udenrigsministeriet for regeringen.

/ritzau/