Fagforeninger går til kamp mod stress: Kræver ny lovgivning

Arbejdsliv
Stress er en tikkende bombe, mener FTF-formand, Bente Sorgenfrey. (Foto: Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix)
Fagforeningen gør klar til kamp. Det psykiske arbejdsmiljø skal sidestilles med det fysiske, kræver FTF.

Regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.

Med i udvalget er hovedorganisationen FTF. De kræver nu, at udvalgets arbejde munder ud i konkret lovgivning, der skal sidestille det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det skriver Finans.dk.

FTF-Formand Bente Sorgenfrey kalder stress og depression for en 'tikkende bombe under arbejdsmiljøet'. 

Stressudvalget blev nedsat efter en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA, viste, at det går den forkerte vej med det psykiske arbejdsmiljø. Der findes meget få detaljerede regler for, hvordan det psykiske arbejdsmiljø skal gribes an på arbejdspladsen. 

FTF så blandt andet gerne et lovkrav om, at alle ledere får uddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Ifølge viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Pernille Knudsen, er det endnu for tidligt at konkludere, hvad der skal ske.

- Det er klart, at vi må forholde os til det, når så mange føler sig belastede, men hvad skyldes arbejdet, og hvad skyldes måden, som folk lever deres liv på? Det er ikke for at fralægge os ansvar, men der er mange ting, som vi mangler at blive klogere på, siger Pernille Knudsen til Finans.dk.

Post.doc fra Københavns Universitet Marlene Buch Andersen har i en ph.d. afhandling fastslået, at det psykiske arbejdsmiljø ikke er ligestillet med det fysiske. 

- Det gør det sværere for arbejdsgiverne at vide, hvad de skal stille op med lovens hovedbogstav om at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø, og det gør det også sværere for Arbejdstilsynet at gribe ind, siger Marlene Louise Buch Andersen til Finans.dk.

Krimi

To fly stødt sammen

i luften