Eliott gik mod strømmen: Venner er skoletrætte - det kender jeg slet ikke til

Jeg ved endnu ikke hvad jeg vil med min uddannelse, men mulighederne giver mig ro, siger Eliott Christopher Pawsey til Avisen.dk. (Foto: Foto: Privat.)

Eliott Christopher Pawsey læser til industritekniker på den nye EUX-uddannelse. Varieret undervisning og flere muligheder for videreuddannelse fik ham til at vælge det over gymnasiet.

17-årige Eliott Christopher Pawsey stod for halvandet år siden og skulle vælge ungdomsuddannelse.

Han havde fået gode karakterer i folkeskolen, og var glad for boglige fag som samfundsfag og dansk. En gymnasial uddannelse lå derfor ligefor. 

Men Eliott Christopher Pawsey havde ikke lyst til kun at sidde ned i undervisningen - han ville også bruge sine hænder. Efter at have undersøgt mulighederne faldt valget på EUX-uddannelsen.

- Når jeg taler med mine venner på gymnasiet, så fortæller mange af dem, at de allerede er blevet skoletrætte. Det kender jeg slet ikke til, der hvor jeg er.

- Jeg valgte at læse på EUX, fordi det lød spændende, og der lå mange muligheder i, hvordan man kunne uddanne sig bagefter. Lige nu har jeg ikke en klar idé om, hvad jeg vil, så det er fedt, at jeg får et svendebrev og en studenterhue til sidst, siger Eliott Christopher Pawsey.   

I dag læser han til industritekniker og modtager undervisning på Nørrebro og i Emdrup i det nordlige København.

Gik mod strømmen

Den unge københavner er en del af en udvikling, som politikere og uddannelsesinstitutioner holder et vågnet øje med. Avisen.dk skriver fredag, at 14 procent flere søgte ind på en EUX-uddannelse fra 2017 til 2018, og det er godt nyt i manges øre.

Flere prognoser peger nemlig på, at Danmark kan mangle titusindvis af faglærte, hvis ikke flere unge dropper gymnasiet og tager en erhvervsuddannelse i stedet for. Håbet er, at EUX-uddannelsen kan være med til at ændre den manglende balance i de unges valg af uddannelse.

Størstedelen af Eliott Christopher Pawseys kammerarter gjorde som flertallet. De tog 10. klasse på en efterskole og søgte derefter ind på gymnasiet. Der var dog ikke nogen, som undrede sig over, at han valgte EUX. Nærmere tværtimod. 

- Mange sagde til mig, at de følte, at jeg havde taget mere stilling til min uddannelse end de selv havde. Jeg tror, at flere vælger gymnasiet helt automatisk, siger Eliott Christopher Pawsey.

Småt med praktik

Undervisningen på EUX er langt fra ensartet.

Den ene dag lærer Eliott Christopher Pawsey at betjene og vedligeholde store, komplicerede maskiner, som blandt andet bruges i industrien og på sygehuse. Den næste sidder han og læser samfundsfag, der, ligesom resten af de gymnasiale fag, er vinklet til at passe ind i en faguddannelse.   

- Så lærer vi meget om arbejdsmarked og de håndværksmæssige fags indvirkning på økonomien. Det er fedt, at jeg sådan skifter mellem de boglige og faglige fag løbende. Det gør dagene lidt forskellige hver gang, siger Eliott Christopher Pawsey. 

EUX har dog ikke været en ren dans på roser for den kommende industritekniker. Det har ikke været let at finde en praktikplads, hvilket er en kendt problematik på andre erhvervssuddannelser. 

Eliott Christopher Pawsey har sendt 30 ansøgninger til forskellige fabrikker og virksomheder inden for sit felt, men fået ligeså mange afslag retur. Derfor er han nu i skolepraktik i Herlev. 

- Det er virkelig øv at få så mange afslag. Nu er jeg ved at være nået dertil, hvor jeg bliver nødt til at søge praktik på arbejdspladser, der ligger halvanden time fra mit hjem på Amager, siger han.  

Problemerne med praktikken har dog ikke været nok til at slå Eliott Christopher Pawsey ud af kurs. Han knokler videre, og håber snart at finde en arbejdsplads, hvor han kan lære endnu mere.

- Hvis jeg bliver nødt til at pendle, så er det jo hvad jeg må gøre. Jeg vil virkelig min uddannelse, og jeg ved, at jeg kun bliver bedre af at være på en rigtig arbejdsplads, siger han.    

Hvad er EUX

EUX kan bedst beskrives som en blanding af den gymnasiale uddannelse (STX) og erhvervsuddannelsen (EUD).

Den blev indført i 2010, og havde til formål at skabe en mere fleksibel uddannelse. Eleverne kommer som færdiguddannede til at stå med både en studenterhue på hovedet og med et svendebrev i hånden. 

I sin grundform er EUX en erhvervsuddannelse, som indeholder praktik og skoleundervisningen fra EUD. Forskellen er dog, at grund- og valgfag er erstattet med fag på gymnasialt niveau. Derved skal eleverne også have dansk og samfundsfag sideløbende med deres faglige undervisning. Uddannelsen tilbydes inden for merkantile og tekniske erhvervsuddannelser.

Alle elever starter på grundforløb 1 på ét af fire hovedområder: Landbrug (Fødevarer, jordbrug og oplevelser), omsorg (Omsorg, sundhed og pædagogik), teknik (Teknologi, byggeri og transport) eller business (kontor, handel og forretningsservice). Det er først på grundforløb 2, at man træffer sit endelige uddannelsesvalg. En EUX-uddannelse varer fem år i de fleste tilfælde.

Det giver de studerende mulighed for at læse videre, få arbejde i en virksomhed eller gå selvstændig. Herved fjerner man nogle af de 'blindgyder', som de klassiske erhvervsuddannelser har rygte for at have. Virksomhederne kan ligeledes klappe i hænderne over, at man på den måde får uddannet mere kvalificeret arbejdskraft.

Kilde: Undervisningsministeriet