Ekspertgruppe: Fyr dårlige chefer og ansatte i det offentlige
Allan Søgaard Larsen (tv.) kunne tirsdag fremlægge kommissionens anbefalinger, der blandt andet går på at fyre dårligt præsterende chefer og ansatte. En melding, der ikke helt får forbundsformand Flemming Vinther (th.) op at ringe. Foto: Claus Bech og Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Regeringens ledelseskommision fremlagde tirsdag 28 forslag til at forbedre ledelsen i den offentlige sektor. Et af disse forslag går på, at ledere og medarbejdere, der ikke præsterer, skal fyres.

Fyr chefer og medarbejdere, der ikke gør deres arbejde godt nok.

Det er en af de 28 anbefalinger, regeringens ledelseskommission tirsdag har præsenteret.

Som led i kommissionens arbejde, blev der lavet en rundspørge blandt 1.819 offentlige ledere. Her erklærede kun 21 procent sig enig eller helt enig i, at der er tradition for, at ledere der ikke præsterer, bliver afskediget i deres organisation.

Det er Allan Søgaard Larsen, tidligere koncernchef i Falck, der har stået i spidsen for kommissionen. Han fortæller, at spørgeskemaets besvarelser fik kommissionens øjne op for, at der måske var behov for 'at komme længere frem i bussen', som han udtrykker det.

- Det er at gå for vidt at sige, at vi kan se et konkret behov for afskedigelse. Men vi kan se et behov for, at forvaltningschefer griber ind og kigger på, om lederne gør det de skal, og om de udvikler sig, siger Allan Søgaard Larsen.

Allan Søgaard Larsen mener, at der er en udfordring med at 'ledelseskæden' knækker. Det vil sige, at dialogen mellem lederne og deres chefer ikke altid er god nok.

- Når den kæde fungerer godt, vil der sjældent opstå en situation, hvor man må gøre noget. Forvaltningschefer kigger meget på om økonomien, rammerne og rapporteringen er på plads. Den dialog går meget opad og ikke altid nedad. Den positive sparring, om hvordan det går, og hvordan man kan hjælpe, den har manglet nogle steder, siger Allan Søgaard Larsen.

Forbundsformand er ikke imponeret

Formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg, Flemming Vinther, er ikke overbevist om behovet for at anbefale fyringer. 

- Det er noget vrøvl at komme med i sådan en rapport. Det er almindelig ledelse, at man skal sørge for hele tiden at være i en dialog om at præstere. Det er der masser af redskaber til i hverdagen. Der er regler for, hvordan man håndterer medarbejdere, der ikke præsterer, siger Flemming Vinther.

Han savner også konkrete forslag til, hvordan forslaget i givet fald skal føres ud i livet.

- Hvad er en 'tilfredsstillende præstation'? Det er en vurdering i situationen, der skal foregå som en dialog mellem en chef og medarbejder. Det skal for alt i verden ikke ind i et regneark, siger Flemming Vinther.

Allan Søgaard Larsen forestiller sig ikke, at der skal trækkes måltal ind over hovedet på cheferne fra statens side. Men han påpeger, at data og dokumentation skal bruges lokalt til at måle, hvor godt arbejdet går.

- Det er ikke fordi, der skal produceres data inde på Slotsholmen eller ude i kommunerne. Dataen skal indgå i en dialog mellem lederne og medarbejderne. Der er ikke nogen udefra, der skal sige, at de skal gøre sådan og sådan, siger Allan Søgaard Larsen.

- Det, vi siger, er, at hvis lederen ikke leverer bygget på dokumentation og data, skal der gribes ind. Det kan i første omgang være med vejledende samtaler eller kurser. Det er en proces, og hvis den ikke virker, må man tage det skridt, der hedder at afskedige, siger Allan Søgaard Larsen.

De 28 råd

Tirsdag kunne regeringens ledelelseskommission aflevere 28 anbefalinger til innovationsminister Sophie Løhde (V).

Blandt andet foreslår kommisionen, at de offentlige overenskomster forenkles og moderniseres, så arbejdstidsregler kan forhandles lokalt. Det vil gavne tilrettelæggelsen af arbejdet til gavn for borgeren, der skal mere i centrum, mener kommissionen.

Kommissionen foreslår også, at ansættelsesudvalget slankes, for at sikre en mere effektiv og professionel rekrutteringsindsats.

Rapporten slår især fast, at borgeren skal i centrum, at lederne skal have rammerne til at udvikle sig og at politikerne skal vise mere tillid til lederne. 

'Politikerne skal anerkende, at ledelse ofte vil være et bedre instrument til at løse enkeltsager end nye regler og procedurer', lyder en af anbefalingerne.

Du kan læse hele kommissionens rapport med de 28 anbefalinger her.