Efter dødsulykker: Minister pålægger Arbejdstilsynet at ændre praksis

- Jeg har ikke tænkt mig at forsvare den hidtidige praksis, for den skal laves om, sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen på et samrådsmøde i Folketinget. (Foto: Foto: Ritzau Scanpix/arkiv)

Arbejdstilsynet skal stramme op på sine procedurer for registrering af arbejdsulykker, der ender med dødsfald, lyder kravet fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Det har ikke været godt nok, og praksis skal ændres.

Sådan lyder beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) konklusion på Arbejdstilsynets hidtidige praksis med registrering af arbejdsulykker, der fører til dødsfald. Det kom frem tirsdag eftermiddag på et samrådsmøde i Folketinget, skriver Fagbladet 3F.

Ministerens kritik af Arbejdstilsynets praksis kommer efter Fagbladet 3F's afsløringer af, at to håndværkeres alvorlige arbejdsulykker og efterfølgende dødsfald ikke er blevet registreret som arbejdsrelaterede dødsulykker.

- Jeg kan godt forstå, hvis man undrer sig over, at de to sager ikke er blevet registreret som dødsulykker. Det, synes jeg også selv, fortjener noget opmærksomhed. Jeg har ikke tænkt mig at forsvare den hidtidige praksis, for den skal laves om, sagde beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen på samrådsmødet.

Ministeren meddelte, at han af Arbejdstilsynet havde fået oplyst, at der i dag ikke er en klar praksis for registreringer, når et dødsfald først sker noget tid efter en relateret arbejdsulykke.

- Det er ikke godt nok. Det kan vi, og skal vi gøre bedre, sagde Troels Lund Poulsen.

I marts 2018 beskrev Fagbladet 3F, hvorledes en litauisk og en polsk håndværker havde mistet livet efter ulykker på deres arbejde i Danmark - uden at Arbejdstilsynet efterfølgende registrerede sagerne som arbejdsrelaterede dødsulykker.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen oplyste på samrådsmødet, at Arbejdstilsynet ikke har fulgt op på de to konkrete arbejdsulykker i forhold til, om de burde være registreret som arbejdsrelaterede dødsulykker. Han har derfor nu bedt Arbejdstilsynet om at undersøge de to ulykker.

Derudover forlanger beskæftigelsesministeren, at Arbejdstilsynet fremover følger den type sager "til dørs". Arbejdstilsynet skal for fremtiden indhente oplysninger fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der blandt andet behandler sager om erstatning til efterladte efter arbejdsrelaterede dødsulykker.

Arbejdstilsynet har tidligere vurderet over for Fagbladet 3F, at dets opgørelse over arbejdsrelaterede dødsulykker er retvisende. Efter kritikken på tirsdagens samråd erkender tilsynet dog, at der er behov for en ny praksis.

- Vi er i Arbejdstilsynet meget enige i, at det er vigtigt, at der er tillid til vores opgørelse af dødsulykker. De to tragiske sager har givet anledning til en ændring af vores praksis, sådan at vi fremadrettet vil samarbejde tættere med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og også systematisk vil indhente flere data derfra om dødsfald efter arbejdsulykker, udtaler kontorchef Katrine Krone, Arbejdstilsynet, i en skriftlig kommentar til Fagbladet 3F.

- På baggrund af de oplysninger vil vi så foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for at ændre registreringen af en ulykke til en arbejdsrelateret dødsulykke, udtaler Katrine Krone.