Administration 

DEAS overtager Nordea Ejendomme

PRM / DEAS overtager Nordea Ejendomme

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra DEAS

Nordea Ejendomme driver på vegne af Nordea Liv & Pension samt en række institutionelle investorer en ejendomsportefølje på cirka 22 mia. kr. og er i dag Danmarks største udbyder af erhvervslejemål med cirka 2.700 kontor-, butiks- og lagerlejemål samt cirka 1.150 boliglejemål.

Om baggrunden for salget fortæller Nordea Bank AB: "Efter frasalget af Nordea Liv & Pension i Danmark sidste år ser vi det som et naturligt skridt for Nordea at sælge vores ejendomsadministrationsselskab, så vi kan fokusere på vores kerneforretning. I DEAS har vi fundet en ejer med de bedste forudsætninger for at videreudvikle Nordea Ejendomme, betjene selskabets kunder og foretage de investeringer, der kræves for at være en attraktiv samarbejdspartner fremadrettet," siger Snorre Storset, leder af Asset & Wealth Management, Nordea.

DEAS styrker sin markedsposition og det samlede servicetilbud til kunder

Med overtagelsen af Nordea Ejendommes aktiviteter styrker DEAS sin position markant inden for forretningsområderne asset management og ejendomsadministration. DEAS-koncernen vil efter overtagelsen af Nordea Ejendomme forvalte en samlet portefølje på over 140 mia. kr.

"Overtagelsen af Nordea Ejendomme er et stort skridt på vejen mod at blive investorernes foretrukne samarbejdspartner inden for både asset management og ejendomsadministration. Hvis DEAS også i fremtiden skal være konkurrencedygtig, så kræver det, at vi både på portefølje- og på ejendomsniveau kan tilbyde investorerne den grad af forvaltning, der matcher det enkelte aktiv eller porteføljen. Det betyder også, at det i fremtiden skal være langt mere tydeligt for kunderne, om de køber asset management eller ejendomsadministration," siger Henrik Dahl Jeppesen, adm. direktør/CEO i DEAS.

Nordea Ejendomme integreres i DEAS-koncernen

Planen er at integrere Nordea Ejendommes forvaltningsaktiviteter i DEAS-koncernen og herved styrke forretningsområderne asset management og ejendomsadministration.

DEAS-koncernen etablerede i 2013 DEAS Property Asset Management A/S og har i forbindelse med overtagelsen skiftet navn til DEAS Asset Management A/S. Med overtagelsen af Nordea Ejendomme forvalter DEAS' asset management-selskab fremover en samlet portefølje af ejendomme på cirka 27 mia. kr.

De kunder, hvis porteføljer i dag forvaltes af Nordea Ejendomme, vil fremadrettet blive serviceret af DEAS Asset Management.

"Skal DEAS også blive de førende inden for asset management, så kræver det yderligere investeringer, og det er vi villige til. Det kræver også dygtige og dedikerede medarbejdere - og dem er der mange af i Nordea Ejendomme og i DEAS. Vi vil benytte lejligheden til at styrke vores kundeleverancer og er derfor bl.a. i gang med at rekruttere endnu flere dygtige folk og ved at opbygge nye og bedre rapporteringer til kunderne," slutter Henrik Dahl Jeppesen.

Med overtagelsen siger DEAS velkommen til over 90 medarbejdere fra Nordea Ejendomme. Som en del af integrationen vil Nordea Ejendommes medarbejdere, der i dag arbejder på kontorerne i hhv. Glostrup og i Aarhus, snarest muligt flytte til DEAS' kontorer på Frederiksberg og i Aarhus.

Transaktionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

For mere information

Adm. direktør/CEO Henrik Dahl Jeppesen, DEAS, mobil 27 90 10 35
Pressekonsulent Tenna Schoer, Nordea, telefon 70 80 11 62

Kort om Nordea Ejendomme

Nordea Ejendomme er en af Danmarks største udbydere af erhvervslejemål. En lang række små, mellemstore og meget store virksomheder og organisationer, private som offentlige, er lejere hos os. Vores primære aktivitet er at investere i og forvalte ejendomme i hele landet. Ejendomsporteføljen består af 2.700 kontor-, butik- og lagerlejemål samt 1.150 boliglejemål med et samlet areal på 1,5 mio. m² til en værdi af ca. 22 mia. kr. Porteføljen forvaltes via kontorer i Glostrup og Aarhus på vegne af parterne i Nordea Ejendommes kundekreds: Nordea Liv & Pension Danmark, Nordea bank, Tryg Forsikring, Dansk Ejendomsfond, DNP Ejendomme og Ejendomspartnerselskabet af 1/7 2003.

Kort om DEAS A/S

DEAS A/S er et af Danmarks førende ejendomsforvaltningsselskaber. Selskabet består af følgende forretningslinjer: Ejendomsadministration, Drift & vedligeholdelse, Udlejning, Bygherrerådgivning, herunder energirådgivning, Facility Services samt Offentlig-Privat Partnerskab (OPP). Vi tilbyder ydelser som administration af bolig- og erhvervsejendomme, ejer- og andelsboligforeninger samt management af butikscentre. Vores fokus er kontorejendomme, butikscentre, boligejendomme, lager/logistik ejendomme samt ejerforeninger og andelsboligforeninger. DEAS administrerer cirka 2.000 ejendomme med cirka 76.000 lejemål i Danmark og har kontorer i København, Aalborg og Aarhus. DEAS A/S er et 100%-ejet datterselskab af DEAS Holding A/S.

Kort om DEAS Asset Management A/S

DEAS Asset Management A/S tilbyder asset services, herunder porteføljerådgivning, risikoanalyse, forvaltning mv. for danske og internationale institutionelle investorer, fonde og familieejede selskaber. Fokus er på såvel porteføljer som enkelte ejendomme/projekter inden for erhverv, logisk/lager og bolig. Selskabet forvalter i dag cirka 5 mia. DKK. DEAS Asset Management A/S er godkendt af Finanstilsynet som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF). DEAS Asset Management A/S er et 100%-ejet datterselskab af DEAS Holding A/S.

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: